vineri, 28 octombrie 2022 / Published in Juridic
Timisoara este un oraș important din vestul României, cu o comunitate juridică activă și diversă. Avocații din Timișoara sunt specializați în diferite domenii de drept, cum ar fi dreptul familiei, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, contencios administrativ, etc. Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în drept comercial, cum ar fi un avocat specializat
miercuri, 26 octombrie 2022 / Published in Juridic
Știai că sumele reprezentând indemnizații pe care le-ai achitat pentru angajații care au beneficiat de certificate de concediu medical se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din creditele bugetare prevăzute cu această destinație? Astfel că, sumele aferente concediului medical suportat conform legii de Fondului național unic de asigurări sociale
vineri, 14 octombrie 2022 / Published in Juridic
În conformitate cu Legea 31/1990 asociații societăților comerciale își pierd calitatea de asociați prin cesiunea părților sociale din capitalul societății, retrăgându-se astfel din societate. În conformitate cu Noul Cod Civil pierderea calității de asociat are loc prin cesiunea părților în societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea personalității juridice, falimentul, punerea sub interdicție judecătorească, retragerea
marți, 04 octombrie 2022 / Published in Juridic
Recalificarea raporturilor comerciale de către ANAF reprezintă un subiect sensibil. Autoritatea fiscală are competența de a recalifica raporturile juridice existente între o entitate economică și partenerii ori colaboratorii acesteia în raporturi de muncă, atunci când, prin analizarea drepturilor și obligațiile părților, rezultă acest lucru. În cazul în care autoritatea publică decide recalificarea raporturilor comerciale în
sâmbătă, 01 octombrie 2022 / Published in Juridic
Introducere în conceptul de asociație de proprietari Asociațiile de proprietari reprezintă entități juridice, fără scop patrimonial, care sunt înființate în conformitate cu legislația românească, pentru a asigura administrarea corectă și eficientă a imobilelor colective și a spațiilor comune. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari stabilește cadrul legal pentru constituirea și
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
Politica de confidențialitate trebuie comunicată angajatului Nu este necesar obținerea consimțământului din partea angajatului, deoarece temeiul legal în cazul acestei prelucrări este ”contractul”. Trebuie să aveți o bază legală validă pentru a procesa date personale. Există șase baze legale disponibile pentru procesare. Nici o bază nu este „mai bună” sau mai importantă decât celelalte –
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
date cu caracter personal
Răspuns: Da. În majoritatea cazurilor emailul intră în categoria date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt definite de GDPR ca „orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.” Această definiție largă include adresele de e-mail de serviciu care conțin numele partenerului de afaceri sau orice informații de contact de afaceri legate
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
Pe cine afectează Regulamentul GDPR Regulamentul GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) a intrat în vigoare în data de 25 mai 2018 și multe organizații, de toate categoriile – comerciale, guvernamentale și non-profit, nu realizează impactul acestei reglementări. În ciuda opiniei populare, RGPD afectează toate organizațiile a căror activitatea are legătură cu UE, indiferent dacă
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
Indiferent de temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal, operatorii trebuie să se conformeze unei obligații specifice de informare a persoanelor vizate în legătură prelucrările efectuate. Informarea trebuie oferită într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Politica de confidențialitate se livrează în scris inclusiv, atunci când este oportun,
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
În funcție de modalitatea în care organizația ta prelucrează datele cu caracter personal, trebuie implementată ”funcția” DPO în cadrul organizație. Cadrul legal este reprezentat de art.37 din GDPR  ”Desemnarea responsabilului cu protecția datelor ” (1) Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: (a) prelucrarea este efectuată de o