luni, 05 decembrie 2022 / Published in Juridic
Începând cu data de 26.11.2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, care transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea
vineri, 25 noiembrie 2022 / Published in Juridic
Conform prevederilor Codului Civil ”clauzele neuzuale” trebuie acceptate printr-o semnătură distinctă decât semnătura de la finalul contractului, în dreptul clauzelor neuzuale, sau printr-o declarație distinctă și expresă la finalul contractului. Art.1203 definește clauzele neuzuale și clauzele standard: Clauzele standard care prevăd în folosul celui care le propune limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa unilateral contractul,
sâmbătă, 19 noiembrie 2022 / Published in Juridic
Achiziționarea unui imobil reprezintă un pas important pe care fiecare dintre noi îl facem la un moment dat în viață. Cu toții ne dorim o locuință care să ne reprezinte și care să devină un loc pe care să îl putem numi acasă, iar în momentul în care găsim o astfel de locuință, entuziasmul achiziției
miercuri, 02 noiembrie 2022 / Published in Juridic
Prin publicarea Legii nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, sintagma  “Work-Life Balance” a încetat să mai fie un termen întâlnit doar în publicațiile mondene. Legea nr. 283 /2022 este rezultatul direct al transpunerii Directivei (UE) 2019/1158 – supranumită și Directiva „Work-Life
miercuri, 26 octombrie 2022 / Published in Juridic
Știai că sumele reprezentând indemnizații pe care le-ai achitat pentru angajații care au beneficiat de certificate de concediu medical se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din creditele bugetare prevăzute cu această destinație? Astfel că, sumele aferente concediului medical suportat conform legii de Fondului național unic de asigurări sociale
vineri, 14 octombrie 2022 / Published in Juridic
În conformitate cu Legea 31/1990 asociații societăților comerciale își pierd calitatea de asociați prin cesiunea părților sociale din capitalul societății, retrăgându-se astfel din societate. În conformitate cu Noul Cod Civil pierderea calității de asociat are loc prin cesiunea părților în societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea personalității juridice, falimentul, punerea sub interdicție judecătorească, retragerea
marți, 04 octombrie 2022 / Published in Juridic
Autoritatea fiscală are competența de a recalifica raporturile juridice existente între o entitate economică și partenerii ori colaboratorii acesteia în raporturi de muncă, atunci când, prin analizarea drepturilor și obligațiile părților, rezultă acest lucru. În cazul în care autoritatea publică recalifică un raport comercial în unul de muncă, impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
Răspuns: Angajatul trebuie notificat. NU trebuie obținut acordul angajatului pentru procesarea datelor cu caracter personal, în scopul derulării contractului individual de muncă. Trebuie să aveți o bază legală validă pentru a procesa date personale. Există șase baze legale disponibile pentru procesare. Nici o bază nu este „mai bună” sau mai importantă decât celelalte – baza
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
Răspuns: Da, în majoritatea cazurilor. Datele cu caracter personal sunt definite de GDPR ca „orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.” Această definiție largă include adresele de e-mail de serviciu care conțin numele partenerului de afaceri sau orice informații de contact de afaceri legate de o persoană, cum ar fi: numele, titlul
miercuri, 10 august 2022 / Published in Juridic
Regulamentul General privind Protecția Datelor a intrat în vigoare în data de 25 mai 2018 și multe organizații, de toate categoriile – comerciale, guvernamentale și non-profit, nu realizează impactul acestei reglementări. În ciuda opiniei populare, RGPD afectează toate organizațiile a căror activitatea are legătură cu UE, indiferent dacă organizația are sau nu sediul într-o țară