Contract antrepriză
Contractul de antrepriză este contractul prin intermediul căruia o persoană, denumită antreprenor, se angajează să execute, pe propria răspundere, o lucrare materială sau intelectuală sau să ofere un anumit serviciu pentru o altă persoană, numită beneficiar, în schimbul unui preț, conform prevederilor art. 1851 din Codul civil. Din această definiție, deducem că esența contractului de
Lichidarea societăților simple
Lichidarea societăților simple poate surveni din diverse motive și circumstanțe. În primul rând, societatea poate înceta dacă toate părțile sunt de acord să încheie contractul în același mod în care a fost încheiat inițial (mutuus dissensus), potrivit art. 1930 din Codul Civil. Alte motive generale de încetare a societății, prevăzute de art. 1930 din Codul
Tagged under:
Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort
Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort presupune, în primul rând, înțelegerea drepturilor locative ale fiecărui soț. Conform legislației în vigoare, atunci când locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare dintre soți are un drept locativ propriu. Acest lucru este valabil chiar dacă doar unul dintre soți este titularul contractului sau
Contractul de antrepriză în construcții
Contractul de antrepriză în construcții reprezintă o subcategorie specifică a contractului general de antrepriză. Prin intermediul acestui contract, antreprenorul se angajează să execute lucrări care, conform reglementărilor juridice, necesită obținerea unei autorizații de construire, conform art. 1874 C. civ. Contractul de antrepriză în construcții se diferențiază  prin necesitatea obținerii anumitor autorizații în prealabil (gen autorizație
Locuinţa de serviciu
Locuinţa de serviciu este destinată funcționarilor publici, angajaților din diverse instituții sau agenți economici și este acordată în cadrul condițiilor stipulate de contractul de muncă. Vânzarea locuințelor de serviciu Există situații în care locuinţele de serviciu, finanțate prin Legea nr. 114/1996, pot fi vândute. Cu toate acestea, sunt necesare îndeplinirea a două condiții esențiale: în
Locuința de protocol
„Locuința de protocol” este apare doar în contextul funcțiilor și demnitaților publice. Această formă de adăpost este destinată exclusiv utilizării de către persoanele alese în funcții sau demnități publice, pe durata exercitării mandatului. Reglementările referitoare la aceste locuințe sunt clare și sunt gestionate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Conform Legii nr.
Contractul de arendă
Contractul de arendă reprezintă un acord prin care o parte, denumită arendator, transferă bunuri agricole către o altă parte, cunoscută sub numele de arendaș. Acest transfer are loc pentru o perioadă stabilită, în schimbul unui preț, numit arendă. Arendarea nu este un contract civil distinct, ci mai degrabă o subcategorie a contractului de locațiune. Astfel,
Contractul de tranzacţie
Literatura juridică se referă la contractul de tranzacţie și sub denumirea de contract judiciar. Totuși, această denumire se referă strict la tranzacţiile care au ca scop rezolvarea litigiilor în instanțele judecătoreşti sau arbitrale, nu și acelora care previn apariția unui litigiu. În ce privește partea procedurală, contractul de tranzacţie este reglementat de Codul de procedură
Contractul de întreţinere
Conform prevederilor noului Cod Civil, prin contractul de întreţinere, o parte se angajează să furnizeze cele necesare pentru întreţinerea și îngrijirea altei părţi sau unui terț desemnat, pentru o durată stabilită în contract sau, în lipsa acesteia, pentru toată durata vieții celui care beneficiază de întreținere. Contractului de întreţinere. Caractere juridice Aprofundând analiza asupra contractului de
Mandatul fără reprezentare
Mandatul fără reprezentare este definit de Codul civil în vigoare ca fiind un contract în temeiul căruia o parte, cunoscută sub denumirea de mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părți, numită mandant. Acest contract implică și asumarea de către mandatar a obligațiilor care decurg din aceste acte, chiar și atunci
Tagged under: ,