Calculator taxa judiciară de timbru

Care este legea care reglementează taxa judiciară de timbru?

Taxa judiciară de timbru în România este reglementată de Ordonanța de Urgență 80/2013. Este important să consulți textul actualizat al legii și eventualele modificări pentru a avea o perspectivă completă asupra reglementărilor în vigoare. Poți accesa textul actualizat al O.U. 80/2013 aici.

Ce este taxa judiciară de timbru?

 Taxa judiciară de timbru reprezintă o sumă de bani ce trebuie achitată de către reclamant pentru acoperirea costurilor administrative legate de procedura judiciară în România. Această taxă este percepută în fiecare etapă a procesului (fond/apel/recurs)  în funcție de tipul și natura cererii introduse în instanță. Dacă utilizezi  calculatorul e mai sus poți să calculezi singur care este cuantumul taxei judiciare de timbru datorat în fiecare facă procesuală

Taxa judiciară de timbru se achită în prealabil și se depune concomitent cu cererea de chemare în judecată. Mărimea taxei variază în funcție de natura și valoarea litigiului.

Există și situații în care persoanele pot beneficia de scutirea sau reducerea acestei taxe, cum ar fi în cazul în care demonstrează că au un venit insuficient sau atunci când litigiul are în vedere anumite aspecte specifice, precum protecția drepturilor omului.

Cine trebuie să plătească taxa judiciară de timbru?

Taxa judiciară de timbru trebuie să fie plătită de persoana sau entitatea care inițiază o acțiune în justiție sau care solicită instanței să efectueze anumite acte judiciare. În practică, aceasta înseamnă că:

Reclamantul sau petentul: În majoritatea cazurilor, persoana care introduce o cerere sau o plângere în instanță (cum ar fi o cerere de divorț, o cerere de executare silită, o contestație la un act administrativ etc.) va fi cea care va plăti taxa judiciară de timbru.

Pârâtul sau intimatul, în anumite situații: Dacă pârâtul dorește să introducă o cerere reconvențională (o cerere împotriva reclamantului în cadrul aceleiași proceduri), acesta va fi, de asemenea, obligat să plătească taxa judiciară de timbru pentru acea cerere.

Alte părți interesate: În cazul în care există intervenții sau alte acțiuni similare inițiate de terțe părți în cadrul unui litigiu, acele părți pot fi, de asemenea, obligate să plătească taxe judiciare de timbru în funcție de natura acțiunii lor.

Cine plătește taxa judiciară de timbru dacă suntem mai mulți reclamanți?

În principiu taxa judiciară de timbru este unică, adică se calculează în funcție de pretențiile din cadrul cererii de chemare în judecată, iar nu în funcție de numărul reclamanților, deoarece reclamanții încearcă exercitarea unui singur drept civil care este comun.

Cu toate acestea există situaţii în care fiecare reclamant solicită exercitarea propriului drept, care nu este comun cu al celuilalt reclamant, în aceste situații pretențiilor reclamanților sunt identice dar nu comune. Există asemenea cazuri în cazul acțiunilor colective, iar în aceste situații este necesar achitarea taxei pentru fiecare reclamant.

Cine este scutit de plata taxei judiciare de timbru?

Există mai multe categorii de persoane sau situații în care legea prevede scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în România. În principiu sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru următoarele categorii:

Persoanele fizice cu venituri mici: Persoanele care demonstrează că nu au resursele financiare necesare pentru a suporta costul taxei judiciare de timbru pot beneficia de scutire. Aceasta se stabilește în funcție de venitul lunar al persoanei și de numărul de persoane pe care acesta le întreține.

Anumite entități sau organizații: De exemplu, unele instituții publice, organizații neguvernamentale sau asociații care acționează în domeniul protecției drepturilor omului sau în interesul public pot fi scutite.

În cazul anumitor tipuri de litigii: Există tipuri de litigii pentru care nu se percepe taxa judiciară de timbru, cum ar fi acțiunile privind protecția drepturilor omului, acțiunile de muncă, acțiunile referitoare la protecția consumatorului, sau cele privind pensiile de întreținere.

Acțiunile în care statul este reclamant: Atunci când statul sau o entitate a statului este reclamant într-un litigiu, nu se percepe taxa judiciară de timbru.

Acțiunile referitoare la starea civilă: De exemplu, cererile privind stabilirea filiației, pronunțarea adopției, anularea actelor de stare civilă sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Acțiunile în materie penală: Persoanele vătămate sau părțile civile dintr-un proces penal sunt, de asemenea, scutite de la plata taxei judiciare de timbru.

Anumite proceduri speciale: Cum ar fi procedurile de urgență, cererile de emitere a unui mandat de protecție provizorie în cazurile de violență domestică, sau cererile de punere în mișcare a acțiunii penale.

Cum se calculează taxa judiciară de timbru? 

Art.3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, stabilește modul de calcul a taxei judiciare de timbru a acțiunilor evaluabile în bani, după cum urmează:

  1. sub 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;
  2. de la 501 lei până la 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
  3. de la 5.001 lei până la 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;
  4. de la 25.001 lei până la 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
  5. de la 50.001 lei până la 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;
  6. de la 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

Calculatorul de taxă judiciară de timbru din partea de sus aplică exact formulele din art.3.

Cum se calculează taxa judiciară de timbru dacă am mai multe capete de cerere?

Dacă aveți mai multe capete de cerere în cadrul aceleiași acțiuni judiciare, fiecare dintre generează o taxă judiciară de timbru distinctă. Pentru a determina suma totală datorată, trebuie să luați în considerare următoarele aspecte:

Calculați separat taxa judiciară de timbru pentru fiecare capăt de cerere, iar ulterior adunați taxele judiciare de timbru obținute pentru fiecare capăt de cerere

Unde plătesc taxa judiciară de timbru?

Taxa judiciară de timbru în România poate fi plătită în mai multe moduri, în funcție de facilitățile disponibile la nivel local și de opțiunile pe care le oferă instituțiile financiare sau administrațiile publice. Iată câteva dintre modalitățile uzuale de plată:

La ghișeele primăriilor: Poți merge la primărie și să efectuezi plata direct acolo.

La oficiile poștale: Oficii poștale permit plata taxelor judiciare de timbru. Va trebui să completezi un mandat poștal cu detalii despre suma și destinația plății.

Prin internet banking: Dacă ai un cont bancar și folosești serviciile de internet banking, multe bănci permit plata taxelor către bugetul de stat, inclusiv a taxei judiciare de timbru. Trebuie să te asiguri că introduci corect codurile și detaliile specifice.

Online: pe platformele. www.ghiseul.ro sau www.registratura.rejust.ro. Ambele sunt platforme oficiale gestionate de statul român. Orice altă variantă online este printr-un intermediar care percepe un comision.

Ce se întâmplă dacă plătesc taxa din greșeală în contul altei unități administrativ teritoriale? 

Dacă plătești taxa judiciară de timbru din greșeală în contul unei alte unități administrativ-teritoriale (UAT) decât cea competentă, există mai multe consecințe și pași pe care ar trebui să îi urmezi:

Instanța poate considera taxa ca fiind neachitată: Dacă taxa nu este plătită în contul corect, instanța ar putea considera că nu ai achitat taxa judiciară de timbru corespunzătoare pentru cererea sau acțiunea depusă. Acest lucru poate duce la respingerea cererii tale ca inadmisibilă sau amânarea judecății până când se remediază situația.

Trebuie să formulezi o cerere de restituire sumei: Va trebui să te adresezi unității administrativ-teritoriale unde ai efectuat plata greșită pentru a solicita rambursarea sumei. Procesul de rambursare poate varia în funcție de regulile interne ale UAT-ului și poate necesita completarea unor formulare sau furnizarea de documente justificative.

Plata taxei în contul corect: Paralel cu demersurile de rambursare, ar trebui să plătești taxa judiciară de timbru în contul corect al unității administrativ-teritoriale competente, pentru a evita întârzieri sau probleme în cadrul procesului tău.

Comunicarea cu instanța: Este recomandat să comunici cu instanța și să explici situația. Furnizează dovada plății inițiale (chitanța sau confirmarea plății online) și informațiile referitoare la demersurile pe care le-ai făcut pentru corectarea greșelii. Acest lucru poate ajuta la clarificarea situației și la evitarea unor posibile neînțelegeri.

Cum dovedesc că am plătit taxa judiciară de timbru?

Dovada plății taxei judiciare de timbru este esențială atunci când depui o cerere sau o acțiune în instanță.

Următoarele sunt modalitățile uzuale prin care poți dovedi că ai achitat această taxă:

Chitanța: Când plătești taxa la ghișeele trezoreriilor statului sau la oficiile poștale, vei primi o chitanță care atestă suma plătită, data plății, și detaliile specifice plății (cum ar fi numărul de înregistrare sau codul specific al taxei). Această chitanță trebuie păstrată și prezentată ca dovadă a plății.

Ordinul de plată: Dacă ai efectuat plata prin transfer bancar (spre exemplu, prin internet banking), poți printa și prezenta ca dovadă ordinul de plată sau extrasul de cont care indică tranzacția efectuată.

Confirmarea electronică: Dacă ai plătit taxa online, prin intermediul unui portal sau al unei aplicații, de obicei vei primi o confirmare electronică a plății. Poți printa această confirmare și o poți prezenta ca dovadă.

Când depui cererea sau acțiunea la instanță, este esențial să atașezi dovada plății taxei judiciare de timbru. În absența acestei dovezi, cererea sau acțiunea ta poate fi respinsă ca netimbrată sau instanța poate solicita completarea dosarului în termen de 10 zile cu taxa judiciară de timbru.

În orice caz, este recomandat să păstrezi și o copie a chitanței sau a confirmării de plată pentru propriile tale înregistrări, în cazul în care ai nevoie de ea ulterior sau pentru a rezolva eventuale neclarități.

Ce se întâmplă dacă am depus acțiunea la instanță și nu am achitat taxa judiciară de timbru?

Dacă depui o acțiune la instanță în România și nu ai achitat taxa judiciară de timbru, se poate întâmpla următoare:

Primești o notificare de instanța de judecată: De obicei, instanța va verifica dosarul și, dacă observă că taxa judiciară de timbru nu a fost achitată, va emite o încheiere (o decizie procedurală) prin care te va înștiința despre această omisiune.

Acordarea unui termen pentru plată: În încheierea menționată anterior, instanța va stabili de obicei un termen în care trebuie să plătești taxa judiciară de timbru. Acest termen poate varia, dar frecvent este de 10 zile.

Posibilitatea anulării cererii ca netimbrată: Dacă nu plătești taxa judiciară de timbru în termenul acordat de instanță, cererea sau acțiunea ta poate fi anulată ca netimbrată. Practic, instanța nu va analiza fondul problemei tale, deoarece consideră cererea incompletă prin neachitarea taxei judiciare de timbru

Reintroducerea acțiunii: Dacă acțiunea a fost respinsă din cauza neplății taxei judiciare de timbru, poți reintroduce acțiunea după ce ai achitat taxa, dar va trebui să reîncepi procedura de la zero.

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.