Solicit acordul angajatului? sau Comunic angajatului notificare privind procesarea datelor personale? Răspuns: Angajatul trebuie notificat. NU trebuie obținut acordul angajatului pentru procesarea datelor cu caracter personal, în scopul derulării contractului individual de muncă. Trebuie să aveți o bază legală validă pentru a procesa date personale. Există șase baze legale disponibile pentru procesare. Nici o bază
Ce trebuie să conțină notificarea privind politica de confidențialitate? Indiferent de temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal, operatorii trebuie să se conformeze unei obligații specifice de informare a persoanelor vizate în legătură prelucrările efectuate. Informarea trebuie oferită într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Politica de confidențialitate
În funcție de modalitatea în care organizația ta prelucrează datele cu caracter personal, trebuie implementată ”funcția” DPO în cadrul organizație. Cadrul legal este reprezentat de art.37 din GDPR  ”Desemnarea responsabilului cu protecția datelor ” (1) Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: (a) prelucrarea este efectuată de o
Tagged under: , ,
Introducere Regulamentul privind protecția datelor persoanelor fizice (GDPR) se bazează pe opt principii de bună gestionare a informațiilor. Acestea dau oamenilor drepturi specifice în legătură cu informațiile lor personale şi plasează anumite obligații în sarcina organizațiilor care sunt responsabile pentru procesarea datelor cu caracter personal. Deoarece sistemele informaționale şi modelele de afaceri devin tot mai
Tagged under: ,
TOP