Bunuri în circuitul civil Vs bunuri scoase din circuitul civil
În domeniul legilor civile, bunurile sunt adesea categorisite în funcție de regimul lor juridic de circulație. Este esențial să înțelegem această clasificare pentru a evalua valabilitatea actelor juridice civile în contextul obiectului lor. Bunuri în circuitul civil Bunurile în circuitul civil sunt acele elemente susceptibile de a fi achiziționate sau transferate prin acte juridice. Regula
Bunuri divizibile Vs bunuri indivizibile
Bunuri divizibile Vs bunuri indivizibile. Fiecare drept de proprietate referitor la un bun în general (material sau intangibil) are una din aceste caracteristici divizibil sau indivizibil. Această clasificare are semnificații importante în ceea ce privește destinația lor economică și juridică. Bunuri divizibile Un bun divizibil este unul care poate fi divizat fără a-și schimba destinația
Excluderea asociaților
Excluderea asociaților. Dispozițiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc cazurile în care un asociat poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată. Enumerarea cuprinsă în aceste dispoziții nu este exemplificativă, ceea ce înseamnă că nu se pot adăuga alte
obligația
În lumea vastă a dreptului civil, termenii „obligație de a da”, „obligație de a face” și „obligație de a nu face” sunt esențiali. Aceste obligații constituie pilonii de bază ai oricărui contract civil. Obligația de – a da Prima și cea mai elementară dintre acestea este obligația de a da. Aceasta se referă la responsabilitatea
Bunuri principale Vs bunuri accesorii
Bunuri principale Vs bunuri accesorii. Această clasificare a bunurilor este bazată pe interdependența dintre ele. Bunul principal este acela care poate fi utilizat independent, fără a fi menit să servească la utilizarea altui bun. În contrast, bunul accesoriu este acela care este destinat, în mod stabil și exclusiv, utilizării economice a altui bun. Să luăm
Bunuri fungibile 
Bunurile, în cadrul unei obligații civile, pot fi clasificate în funcție de posibilitatea lor de a fi înlocuite sau nu cu altele, în bunuri fungibile sau nefungibile. Bunuri fungibile  Bunurile fungibile sunt acele bunuri ce pot fi determinate după număr, măsură sau greutate și care pot fi înlocuite cu altele (cu aceleași caracteristici) în executarea
Bunuri imobile Vs mobile

Bunuri imobile Vs mobile

Bunuri imobile Vs mobile – clasificarea bunurilor se bazează pe un criteriu mixt, având în vedere natura bunurilor și interpretarea legală. Bunuri imobile În cadrul sistemului nostru juridic, bunurile imobile se împart în trei categorii principale: Bunuri imobile prin natura lor. Acestea includ terenurile, casele, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile ancorate în pământ, construcțiile
Obligație solidară
Obligație solidară. Conform legii române, o obligație solidară este o obligație contractuală sau legală în care mai mulți debitori sunt răspunzători pentru îndeplinirea unei singure datorii. Acest lucru înseamnă că creditorul poate solicita întreaga sumă datorată de la oricare dintre debitori, indiferent de partea lor în contract. Conceptul de obligație solidară are rădăcini adânci în
Ipoteca Mobiliară Vs Gaj
Ipoteca Mobiliară Vs Gaj, în cazul fondului de comerț. Până la implementarea Noului Cod Civil, garanțiile reale mobiliare erau reglementate de Legea nr. 99/1999. Acum, aceste garanții sunt încadrate în Codul civil sub două forme distincte – ipoteca mobiliară și gajul. Ipoteca Mobiliară și Gajul în Contextul Codului Civil Ipoteca mobiliară este definită în art.
fond de comerț
Vânzarea și cumpărarea unui fond de comerț reprezintă o tranzacție deosebit de importantă pentru antreprenori într-o lume în care afacerile se dezvoltă rapid. Prin intermediul acestui proces, se pot transfera atât întregul fond de comerț, cât și anumite bunuri sau un ansamblu de bunuri specifice. Este esențial ca această tranzacție să fie optimizată și eficientă
curier
Curier. În vremurile moderne, serviciile de curierat au devenit un aspect esențial al vieții noastre cotidiene. Ne bazăm pe ele pentru a ne livra pachete de la o locație la alta cu o eficiență maximă. O întrebare frecventă care apare în acest context este: „Este obligat curierul să vină până la ușa mea?” Rolul și
Închirierea Fondului de Comerț
La fel ca și în cazul vânzării fondului de comerț, închirierea fondului de comerț este supusă regulilor Codului civil. Aceasta poate implica întregul fond de comerț sau doar anumite componente ale acestuia. În absența unei clauze contrare, dreptul de utilizare se referă, ca și în cazul vânzării, la toate elementele fondului de comerț. Cum funcționează
Elementele Incorporale ale Fondului de Comerț
Elementele Incorporale ale Fondului de Comerț. În cadrul fondului de comerț, există anumite elemente incorporale cu o importanță deosebită. Acestea includ drepturile referitoare la firmă, emblema, clientela și vadul comercial, brevetele de invenții, mărcile și indicațiile geografice, precum și drepturile de autor. Elementele incorporale oferă comerciantului drepturi exclusive de exploatare în beneficiul său, cu respectarea
Bunuri corporale Vs incorporale

Bunuri corporale Vs incorporale

Bunuri corporale Vs incorporale. În lumea afacerilor și a dreptului, există două tipuri principale de bunuri: bunurile corporale și bunurile incorporale. Diferența dintre aceste două categorii de bunuri este bazată pe modul în care sunt percepute. În termeni simpli, bunurile corporale sunt acele bunuri care pot fi atinse, cum ar fi terenul, hainele, mașina, paharul.
avocatul potrivit
În căutarea avocatului potrivit în Timișoara? Descoperă cum să identifici cel mai bun specialist pentru cazul tău și cum să te pregătești corespunzător pentru a obține rezultate pozitive în instanță. Examinarea experienței și ariei de expertiză ale avocatului potrivit Primul pas în alegerea avocatului potrivit în Timișoara este să analizezi experiența și domeniul de expertiză
titlu executoriu
Noul Cod civil român stabilește caracterul de titlu executoriu al contractului de locațiune în anumite situații, iar pentru a înțelege în ce măsură acesta poate fi utilizat în practică, trebuie să analizăm și corelațiile dintre Noul Cod civil și Noul Cod de procedură civilă în ceea ce privește evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără
Contract de închiriere
Semnarea unui contract de închiriere a unei locuințe poate fi un proces stresant și complicat, mai ales dacă ești la prima experiență în acest domeniu. Multe greșeli pot fi evitate dacă ești informat și atent. În acest articol, vom discuta despre cele mai frecvente greșeli făcute de chiriași și cum să le eviți. Neselectarea corectă
avocat de încredere
Timișoara este un oraș înfloritor din vestul României, cu o economie dinamică și o populație în creștere de peste 400.000 de locuitori. Acest oraș are un peisaj juridic divers, cu avocați specializați în diferite domenii, precum dreptul civil, dreptul afacerilor (comercial), dreptul muncii, dreptul penal etc. Indiferent dacă sunteți o persoană fizică sau o companie,
Tagged under:
cesiune de creanță
Pentru ca o cesiune de creanță să fie opozabilă față de debitorul cedat, în cadrul unei executări silite, este esențial ca creditorul să demonstreze că a informat debitorul despre cesiune printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Executarea silită Potrivit articolului 632 din C.pr.civ, executarea silită poate avea loc doar pe baza unui titlu executoriu,
avocat bun în Timișoara
Articolul oferă sfaturi despre cum să vă pregătiți în mod corespunzător pentru o întâlnire cu un avocat și concluzionează importanța consultării unui avocat bun pentru orice persoană care se confruntă cu litigii civile în Timișoara. Importanța consultării unui avocat bun în Timișoara pentru litigii Consultarea unui avocat bun în Timișoara poate fi extrem de importantă
TOP