Un avocat este un apărător al dreptății și al intereselor tale. El este expertul în domeniul juridic, care poate să te reprezinte în fața instanțelor de judecată sau să fie sfătuitor juridic de încredere care te ajută să eviți instanțele de judecată. În cele ce urmează o să exemplificăm 5 cazuri în care este bine
Tagged under:
Ce este ordonanța de plată Ordonanța de plată reprezintă o procedura simplificată de obținere prin intermediul instanței a unor creanțe certe, lichide și exigibile. Această procedură se bazează pe un înscris necontestat de către părți și asumat prin semnătură. Prin intermediul acestei proceduri, creditorul poate să cheme debitorul în judecată pentru a obține un titlu
dosarul prețurilor de transfer
Dosarele de prețuri de transfer sunt o componentă importantă a sistemului fiscal internațional, prin intermediul cărora autoritățile fiscale se asigură că tranzacțiile dintre companiile din același grup multinațional sunt efectuate la prețuri de piață reale și nu sunt utilizate pentru a evita plata impozitelor sau mutarea profitului în paradisuri fiscale. În România, acest subiect este
Cum alegi avocatul cel mai potrivit pentru problemele tale Un avocat poate fi o persoană extrem de valoroasă atunci când afacerea ta se confruntă cu probleme juridice. Este important să îți găsești un avocat de încredere, care să înțeleagă nevoile și obiectivele afacerii tale și să te ajute să le atingi. Un avocat bun ar trebui
Tagged under:
Dividende trimestriale
Societățile pot distribui dividende interimare, regularizarea acestora realizându-se la încheierea exercițiului financiar, dacă respectă următoarele obligații legale: Inventarierea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Determinarea sumei de repartizat Repartizarea trimestrială a profitului se poate face în
Prescripția executării silite
Prescripția executării silite reprezintă sancțiunea adusă pasivității executorului judecătoresc în cazul în care dosarul de executare silită rămâne neinstrumentat mai mult de 3 ani de zile. Ce este prescripția extinctivă Prescripția constă în stingerea dreptului la acțiune în scopul realizării silite a unei obligații care nu a fost realizată la scadență. Prescripția extinctivă stinge numai
Recuperarea creanțelor poate fi o experiență stresantă și complexă pentru creditori, atunci când debitorii refuză să achite sumele datorate. În aceste situații, mulți creditori se pot gândi să apeleze la o societate specializată în recuperarea creanțelor . Cu toate acestea, utilizarea unei astfel de societăți poate să nu fie întotdeauna cea mai potrivită opțiune. În
Un avocat specializat în drept comercial poate oferi asistență și sfaturi în domeniul afacerilor, ajutându-vă să luați decizii informate și să vă protejați interesele. Un avocat specializat în drept comercial te poate ajuta în diverse situații, cum ar fi cele exemplificate mai jos. Un avocat specializat în drept comercial poate ajuta o afacere să înțeleagă
Tagged under:
Nu de puține ori s-au întâlnit situații în care atunci când s-au aprobat Planurile Urbanistice Generale (PUG) anumite terenuri au devenit lipsite de valoare, deoarece au devenit spații verzi, mai precis ne-construibile. Este de notorietate faptul că asupra terenurilor care au destinația de ”spațiu verde” nu se pot edifica construcții permanente, prin urmare valoarea de
În cazul în care ne confruntăm cu o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, dar care desfășoară și alte tipuri de activități ce au caracter economic, normele speciale (L85.2014) vor fi incidente. Scopul Legii 85/2014 este instituirea unor proceduri de prevenire a insolvenței la care pot recurge debitorii aflați în dificultate și, respectiv,
Tagged under:
Începând cu data de 26.11.2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, care transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea
Tagged under:
Un avocat specializat în drept comercial poate fi un partener valoros pentru afacerile dumneavoastră, oferind asistență și sfaturi în diverse situații. Există o serie de momente în care este bine să apelați la un avocat specializat, cum sunt cele de mai jos. Atunci când demarezi înființarea unei afaceri Dacă doriți să înființați o afacere, un
Tagged under:

Atenție la clauzele neuzuale!

Conform prevederilor Codului Civil ”clauzele neuzuale” trebuie acceptate printr-o semnătură distinctă decât semnătura de la finalul contractului, în dreptul clauzelor neuzuale, sau printr-o declarație distinctă și expresă la finalul contractului. Art.1203 definește clauzele neuzuale și clauzele standard: Clauzele standard care prevăd în folosul celui care le propune limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa unilateral contractul,
Tagged under:
Achiziționarea unui imobil reprezintă un pas important pe care fiecare dintre noi îl facem la un moment dat în viață. Cu toții ne dorim o locuință care să ne reprezinte și care să devină un loc pe care să îl putem numi acasă, iar în momentul în care găsim o astfel de locuință, entuziasmul achiziției
Tagged under:
Prin publicarea Legii nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, sintagma  “Work-Life Balance” a încetat să mai fie un termen întâlnit doar în publicațiile mondene. Legea nr. 283 /2022 este rezultatul direct al transpunerii Directivei (UE) 2019/1158 – supranumită și Directiva „Work-Life
Tagged under: ,
Timisoara este un oraș important din vestul României, cu o comunitate juridică activă și diversă. Avocații din Timișoara sunt specializați în diferite domenii de drept, cum ar fi dreptul familiei, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, contencios administrativ, etc. Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în drept comercial, cum ar fi un avocat specializat
Tagged under:
Știai că sumele reprezentând indemnizații pe care le-ai achitat pentru angajații care au beneficiat de certificate de concediu medical se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din creditele bugetare prevăzute cu această destinație? Astfel că, sumele aferente concediului medical suportat conform legii de Fondului național unic de asigurări sociale
Tagged under:
În conformitate cu Legea 31/1990 asociații societăților comerciale își pierd calitatea de asociați prin cesiunea părților sociale din capitalul societății, retrăgându-se astfel din societate. În conformitate cu Noul Cod Civil pierderea calității de asociat are loc prin cesiunea părților în societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea personalității juridice, falimentul, punerea sub interdicție judecătorească, retragerea
Tagged under:
Recalificarea raporturilor comerciale de către ANAF reprezintă un subiect sensibil. Autoritatea fiscală are competența de a recalifica raporturile juridice existente între o entitate economică și partenerii ori colaboratorii acesteia în raporturi de muncă, atunci când, prin analizarea drepturilor și obligațiile părților, rezultă acest lucru. În cazul în care autoritatea publică decide recalificarea raporturilor comerciale în
Tagged under:
Politica de confidențialitate trebuie comunicată angajatului Nu este necesar obținerea consimțământului din partea angajatului, deoarece temeiul legal în cazul acestei prelucrări este ”contractul”. Trebuie să aveți o bază legală validă pentru a procesa date personale. Există șase baze legale disponibile pentru procesare. Nici o bază nu este „mai bună” sau mai importantă decât celelalte –
Tagged under:
TOP