Promisiunea bilaterală de vânzare
Promisiunea bilaterală de vânzare (antecontract) reprezintă un instrument care permite părților să-și securizeze interesele înainte de a intra într-un contract definitiv. Promisiunea bilaterală de vânzare (antecontract) servește ca un pas preliminar în procesul de vânzare-cumpărare. Această formă de antecontract este esențială pentru a asigura că toate aspectele tranzacției sunt înțelese și acceptate de ambele părți,
Promisiunea unilaterală de cumpărare
Promisiunea unilaterală de cumpărare este un contract juridic prin care o parte, denumită în continuare „promitent”, se obligă față de cealaltă parte, denumită „beneficiar”, să cumpere un bun al cărui titular este beneficiarul, la un anumit preț, dacă acesta din urmă va dori să îl vândă, conform prevederilor Codului Civil. Este esențial să înțelegem că
Promisiunea unilaterală de vânzare
Promisiunea unilaterală de vânzare este un contract prin care o parte, denumită promitent, se obligă față de altă parte, denumită beneficiar, să îi vândă un bun la un anumit preț, dacă beneficiarul va dori să-l cumpere, în conformitate cu prevederile Codului Civil. Promisiunea unilaterală de vânzare – caracteristici Promisiunea unilaterală de vânzare este o manifestare
Pactul de opţiune

Pactul de opţiune

Pactul de opţiune este reglementat pentru prima dat în Noul Cod Civil, marcându-se ca o instituție nouă, distinctă de promisiunea unilaterală de vânzare. În esență, pactul de opţiune se definește ca fiind înțelegerea părților prin care una dintre ele se obligă să rămână legată de propria declarație de voință, în timp ce cealaltă are libertatea
Forma contractului de vânzare cumpărare
Forma contractului de vânzare cumpărare este definită, în esență, de acordul de voință al părților implicate. Acest acord este ceea ce  validează contractul și nu este necesar să fie prezentat într-o formă anume conform Codului civil. Acest aspect subliniază natura consensuală a vânzării, unde îndeplinirea obligațiilor – remiterea bunului vândut sau achitarea prețului – urmează
Tagged under:
Cauza contractului de vânzare
Definirea cauzei contractului de vânzare Cauza contractului de vânzare este interpretată în lege ca fiind „motivul care determină fiecare parte să încheie contractul”. Această definiție se regăsește în concepția Codului Civil, care stipulează cauza ca o condiție de fond necesară pentru contractare. Cauza contractului de vânzare are un caracter complex, fiind fundamentată pe interesele părților
Tagged under:
Prețul contractului de vânzare-cumpărare
Prețul contractului de vânzare-cumpărare ocupă un loc central, fiind esențial în definirea și validarea unui astfel de contract. Prețul contractului de vânzare-cumpărare este elementul fundamental care guvernează obligația cumpărătorului față de vânzător. Este suma de bani pe care cumpărătorul o datorează vânzătorului în schimbul bunului sau serviciului achiziționat. Niciun contract de vânzare-cumpărare nu poate fi
Tagged under:
Obiectul contractului de vânzare
Obiectul contractului de vânzare reprezintă prestația la care se angajează părțile – adică prestațiile specifice pe care acestea și le datorează reciproc. Aceste prestații trebuie să fie determinate sau cel puțin determinabile și licite, conform prevederilor legale. În caz contrar, contractul poate fi considerat nul. Obiectul material al obligației vânzătorului este reprezentat de bunul vândut,
Tagged under:
Obligaţia de transmitere a dreptului vândut
Obligaţia de transmitere a dreptului vândut. Proprietatea se transferă cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost încă predat sau preţul nu a fost încă plătit, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (1.674 Codul Civil). Transmiterea proprietăţii ori a altui drept prin vânzare este considerată a fi obligaţia principală a vânzătorului, aceasta
Tagged under:
Obligaţia de a preda lucrul vândut
Obligaţia de a preda lucrul vândut. În cadrul tranzacţiilor comerciale, dreptul român, mai precis art. 1.685 C. civ., stipulează că obligaţia de a preda lucrul vândut presupune punerea bunului vândut la dispoziţia cumpărătorului, inclusiv tot ceea ce este necesar pentru a exercita posesia liberă şi neîngrădită a acestuia. Acesta este primul pas esenţial în realizarea
Tagged under:
stabilirea filiației
Ce este acțiunea privind stabilirea filiației Stabilirea filiației. Acțiunea pentru stabilirea paternității din afara căsătoriei este o cerere adresată instanței de judecată, cu scopul de a determina legătura de filiație dintre un copil născut în afara căsătoriei și tatăl său. Potrivit art. 424 C.civ., „Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia
Obligația de restituire a bunului
Obligația de restituire a bunului. Această obligație, prevăzută de lege, poate impune responsabilități și poate genera dispute juridice între părți implicate.  Indiferent că sunteți la început de drum în mediul afacerilor sau aveți o experiență îndelungată, înțelegerea acestei obligații este esențială pentru a evita neînțelegerile și consecințele negative care pot apărea în cazul neîndeplinirii ei.
Răspunderea civilă delictuală
Răspunderea civilă delictuală. Odată cu unificarea obligațiilor civile și comerciale, discuția despre răspunderea de drept comercial a devenit inutilă. Astfel, în prezent, ne referim doar la răspunderea civilă, care se prezintă în două forme principale: Răspunderea civilă contractuală Răspunderea civilă extracontractuală (delictuală) Este important să înțelegem că sursa obligațiilor poate varia, și nu se limitează
Obligației de plată
Obligația de plată a chiriei. Atunci când vine vorba despre închirierea unei proprietăți, fie că este vorba de o locuință sau de un spațiu comercial, este esențial să înțelegem obligațiile financiare pe care le avem ca locatari. Cum se stabilește chiria? Fie că ai un contract scris sau un acord verbal, este esențial să știi
Obligația chiriașului
Obligația chiriașului de a folosi bunul cu prudență și diligență, în calitate de chiriaș, ai anumite responsabilități față de proprietatea închiriată. 1. Obligația chiriașului de a folosi proprietatea mod responsabil Art. 1799 C. civ. subliniază importanța folosirii proprietății într-un mod prudent și responsabil. Imaginează-ți că ai în mâini un obiect de artă prețios – ai avea
Contractul de închiriere
Contractul de închiriere, conform definiției date în art. 1777 C. civ., contractul care transmite folosința temporară a unui bun de la o persoană, numită locator, la o altă persoană, numită locatar, în schimbul unei sume de bani denumită chirie. Contractul de închiriere este reglementat în noul Cod Civil român  articolele 1777-1850. Așadar, prin contractul de
Tagged under:
Reproducerea umană asistată
Într-o societate în continuă evoluție, legislația trebuie să țină pasul cu realitățile moderne. Un astfel de exemplu este reproducerea umană asistată  cu terț donator, o practică tot mai comună, dar care ridică numeroase întrebări juridice și etice. Reproducerea umană asistată medical și filiația în Codul Civil Românesc Conform articolului 441 din Codul Civil românesc, reproducerea
Recunoașterea de paternitate
Recunoașterea de paternitate reprezintă un act personal prin care un bărbat confirmă că este tatăl unui copil conceput și născut în afara căsătoriei. Acest proces juridic complex îndeplinește atât rolul de mijloc de probă, cât și pe cel de act juridic unilateral. Recunoașterea de paternitate – caracteristici Juridice Recunoașterea de paternitate are câteva caracteristici importante:
Stabilirea paternității în afara căsătoriei
Stabilirea paternității în afara căsătoriei se parte face de comun acord (prin recunoaștere) sau pe cale litigioasă în fața instanței. Stabilirea paternității în afara căsătoriei se poate face în două moduri Potrivit art. 415 alin. (2) și art. 424 din noul Cod Civil, paternitatea din afara căsătoriei poate fi stabilită în două moduri: Prima modalitate
Statutul juridic al copilului
Statutul juridic al copilului definește un complex de efecte legale care includ numele copilului, adresa sa, protecţia parentală, dreptul la pensie de supraviețuire, succesiunea legală, moștenirea, și multe altele. Noul Cod Civil detaliază acest statut în art. 448-450. Acestea sunt completate cu dispoziţii din alte acte normative, cum ar fi Legea nr. 272/2004 pentru protecţia

CONECTEAZĂ-TE CU NOI

TOP