Codul fiscal românesc stabilește două categorii distincte de activități, delimitate prin anumite „criterii de independență”. Aceste categorii sunt activitățile dependente și cele independente.

Activități Dependente Vs Independente

Activitățile dependente, potrivit „criteriilor de independență”, sunt cele realizate de o persoană fizică într-un context de angajare, care generează venituri. Acest lucru implică semnarea unui contract individual de muncă cu persoana în cauză. În același timp, încheierea contractelor civile (de prestări de servicii) cu aceleași persoane poate genera venituri provenite din activități independente.

Activitățile independente, conform „criteriilor de independență”, sunt acele activități desfășurate de o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din următoarele 7 criterii:

 1. Libertatea de a alege locul și modul de desfășurare a activității, precum și programul de lucru;
 2. Posibilitatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
 3. Riscurile inerente activității sunt asumate de persoana fizică ce desfășoară activitatea;
 4. Activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului personal;
 5. Activitatea se realizează prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a efortului fizic al persoanei, în funcție de specificul activității;
 6. Persoana fizică este membră a unui corp sau ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei exercitate;
 7. Persoana fizică are libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu alte persoane, în conformitate cu legea.

Aplicarea criteriilor de independență

Aplicând „criteriile de independență”, activitățile independente trebuie să fie desfășurate în mod regulat, pe cont propriu, și să urmărească un scop lucrativ. Este esențial ca raportul juridic încheiat între părți să conțină clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților. Din conținutul contractului trebuie să rezulte că nu există o relație de subordonare. „Criteriile de independență” stabilesc diferența clară între activitățile dependente și cele independente. Aceasta ajută persoanele să-și asume drepturile și obligațiile fiscale într-un mod adecvat, oferindu-le libertatea de a-și desfășura activitatea într-un mod eficient și productiv.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă „criteriile de independență”?

„Criteriile de independență” se referă la setul de reguli prin care se determină dacă o activitate este considerată dependentă sau independentă.

Cum se aplică „criteriile de independență” pentru activitățile independente?

Aplicarea „criteriilor de independență” pentru activitățile independente presupune îndeplinirea a cel puțin 4 din cele 7 criterii enumerate mai sus.

Pot desfășura o activitate independentă pentru un singur client, conform „criteriilor de independență”?

Da, conform „criteriilor de independență”, o persoană fizică poate desfășura o activitate independentă chiar și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în contract.

Ce înseamnă îndeplinirea criteriului de libertate a persoanei de a alege locul, modul de desfășurare a activității și programul de lucru, în cadrul „criteriilor de independență”?

Acest criteriu este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite cumulativ, respectând „criteriile de independență”.

Ce se întâmplă dacă raportul juridic nu reflectă conținutul economic al activității desfășurate, în lumina „criteriilor de independență”?

În acest caz, conform „criteriilor de independență”, o activitate poate fi reconsiderată, ca activitate dependentă și impozitată ca atare.

  Răzvan Petrea – avocat Timișoara

  Programează o întâlnire cu un avocat

  Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

  Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

  Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.