CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

 • Obligaţia de plată a preţului

  Obligaţia de plată a preţului

  Locul şi data plății raportat la obligația de plată a prețului Obligaţia de plată a preţului în cadrul unui contract…

 • Garanția contra viciilor bunului vândut

  Garanția contra viciilor bunului vândut

  Garanția contra viciilor. Vânzătorul răspunde de garanția contra viciilor ascunse ale bunului vândut, dacă aceste vicii fac improprie întrebuințarea bunului…

 • Garanţia contra evicţiunii

  Garanţia contra evicţiunii

  Garanţia contra evicţiunii. Vânzătorul preia anumite responsabilități atunci când încheie un contract de vânzare. Aceste responsabilități servesc drept garanții pentru…

 • Dreptul de preempțiune

  Dreptul de preempțiune

  Dreptului de Preempțiune – cadru legislativ Codul civil românesc, în vigoare, oferă un cadru detaliat pentru dreptul de preempțiune prin…

 • Promisiunea bilaterală de vânzare. Antecontractul de vânzare

  Promisiunea bilaterală de vânzare. Antecontractul de vânzare

  Promisiunea bilaterală de vânzare (antecontract) reprezintă un instrument care permite părților să-și securizeze interesele înainte de a intra într-un contract…

 • Promisiunea unilaterală de cumpărare

  Promisiunea unilaterală de cumpărare

  Promisiunea unilaterală de cumpărare este un contract juridic prin care o parte, denumită în continuare „promitent”, se obligă față de…

 • Promisiunea unilaterală de vânzare

  Promisiunea unilaterală de vânzare

  Promisiunea unilaterală de vânzare este un contract prin care o parte, denumită promitent, se obligă față de altă parte, denumită…

 • Pactul de opţiune

  Pactul de opţiune

  Pactul de opţiune este reglementat pentru prima dat în Noul Cod Civil, marcându-se ca o instituție nouă, distinctă de promisiunea…

 • Forma contractului de vânzare cumpărare

  Forma contractului de vânzare cumpărare

  Forma contractului de vânzare cumpărare este definită, în esență, de acordul de voință al părților implicate. Acest acord este ceea…

 • Cauza contractului de vânzare

  Cauza contractului de vânzare

  Definirea cauzei contractului de vânzare Cauza contractului de vânzare este interpretată în lege ca fiind „motivul care determină fiecare parte…