Obligațiile cumpărătorului. Cumpărătorul are două obligații principale: plata prețului și preluarea bunului vândut. Aceste obligații sunt fundamentale într-un contract de vânzare-cumpărare și trebuie îndeplinite de către cumpărător în mod corespunzător.

Obligațiile cumpărătorului – Plata prețului

Potrivit Codul Civil, principala obligație a cumpărătorului este de a plăti prețul la ziua și la locul stabilit în contract. Aceasta înseamnă că cumpărătorul trebuie să achite suma convenită pentru bunul vândut conform termenilor și condițiilor prevăzute în contract.

Dacă contractul nu specifică data și locul plății, atunci plata se va efectua la locul și în momentul predării bunului. Acest aspect este o derogare de la regula generală care prevede că plățile se efectuează la domiciliul debitorului. Astfel, în cazul vânzării-cumpărării, plata se face la locul în care se află bunul vândut, dacă nu se stabilește altfel în mod expres în contract.

În absența unei prevederi contractuale cu privire la termenul de plată, prețul trebuie achitat în momentul predării bunului vândut. Acest lucru înseamnă că cumpărătorul beneficiază de posibilitatea de a plăti prețul doar la momentul predării bunului, fără a fi obligat la o plată prealabilă. Este important de menționat că termenul de plată nu afectează obligația vânzătorului de a preda bunul vândut în conformitate cu contractul.

Prețul purtător de dobândă

Cumpărătorul poate fi obligat să plătească vânzătorului dobândă până la achitarea efectivă a prețului în trei situații:

  1. dacă există o convenție în acest sens între părți;
  2. dacă bunul vândut și predat produce venituri (fructe);
  3. dacă cumpărătorul a fost notificat corespunzător și se află în întârziere în efectuarea plății.

Sancțiunea neplății prețului

În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația principală de plată a prețului, vânzătorul are la dispoziție următoarele mijloace legale:

  1. poate invoca excepția de neexecutare, care îi permite să refuze predarea bunului vândut, dacă cumpărătorul nu plătește prețul și nu beneficiază de un termen suspensiv. Această excepție oferă vânzătorului posibilitatea de a apăra drepturile sale în situația în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de plată a prețului.
  2. poate cere executarea silită a obligației de plată a cumpărătorului, care este întotdeauna posibilă, deoarece suma de plată reprezintă o sumă de bani. Vânzătorul poate solicita instanței executarea silită a obligației de plată și poate obține astfel recuperarea sumei datorate.
  3. poate cere rezoluțiunea contractului în cazul în care neplata prețului constituie o încălcare semnificativă a obligațiilor contractuale. Resoluțiunea contractului presupune încetarea efectelor sale juridice și restituirea părților la situația anterioară încheierii contractului.

Obligațiile cumpărătorului – Preluarea bunului

Despre obligația cumpărătorului de a prelua bunul vândut în termenul stabilit în contract nu există o dispoziție expresă în Codul Civil. Cu toate acestea, este implicit acceptat că cumpărătorul are datoria de a preda bunul vândut conform termenului convenit în contract.

În cazul în care termenul de preluare nu este stipulat în mod expres, vânzătorul care are nevoie de locul unde se află bunul vândut, după o notificare care nu a fost urmată de executare, are dreptul să aleagă între păstrarea bunului sau depozitarea acestuia la dispoziția cumpărătorului.

Sancțiunea nepreluării bunului

În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de preluare a bunului vândut, după ce a fost pus în întârziere, vânzătorul poate solicita instanței următoarele măsuri:

  1. obligarea cumpărătorului la preluarea bunului, sub sancțiunea plății de despăgubiri cominatorii în cazul în care este necesar;
  2. rezoluțiunea contractului;
  3. acordarea de despăgubiri potrivit regulilor generale.

Întrebări frecvente (FAQ)

Care sunt obligațiile principale ale cumpărătorului într-un contract de vânzare-cumpărare?

Obligațiile principale ale cumpărătorului într-un contract de vânzare-cumpărare sunt plata prețului și preluarea bunului vândut.

Ce se întâmplă dacă cumpărătorul nu plătește prețul în termenul stabilit în contract?

Dacă cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de plată a prețului în termenul prevăzut în contract, vânzătorul poate lua măsuri legale precum invocarea excepției de neexecutare sau solicitarea executării silite a obligației de plată.

Ce este simulația prețului într-un contract de vânzare-cumpărare?

Simulația prețului reprezintă situația în care părțile declară în mod intenționat un preț mai mic decât cel real convenit, în scopul de a evita taxele și onorariile notariale mai mari.

Care sunt consecințele nepreluării bunului vândut de către cumpărător?

Dacă cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de preluare a bunului vândut în termenul stabilit în contract, vânzătorul poate solicita instanței obligarea cumpărătorului la preluare, rezoluțiunea contractului sau acordarea de despăgubiri.

Ce se întâmplă dacă cumpărătorul refuză să preia bunul vândut?

Dacă cumpărătorul refuză să preia bunul vândut, vânzătorul poate acționa în instanță pentru a obține obligarea cumpărătorului la preluare, rezoluțiunea contractului sau acordarea de despăgubiri potrivit legii.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.