Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort
Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort presupune, în primul rând, înțelegerea drepturilor locative ale fiecărui soț. Conform legislației în vigoare, atunci când locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare dintre soți are un drept locativ propriu. Acest lucru este valabil chiar dacă doar unul dintre soți este titularul contractului sau
Locuinţa de serviciu
Locuinţa de serviciu este destinată funcționarilor publici, angajaților din diverse instituții sau agenți economici și este acordată în cadrul condițiilor stipulate de contractul de muncă. Vânzarea locuințelor de serviciu Există situații în care locuinţele de serviciu, finanțate prin Legea nr. 114/1996, pot fi vândute. Cu toate acestea, sunt necesare îndeplinirea a două condiții esențiale: în
Locuința de protocol
„Locuința de protocol” este apare doar în contextul funcțiilor și demnitaților publice. Această formă de adăpost este destinată exclusiv utilizării de către persoanele alese în funcții sau demnități publice, pe durata exercitării mandatului. Reglementările referitoare la aceste locuințe sunt clare și sunt gestionate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Conform Legii nr.
Contractul de arendă
Contractul de arendă reprezintă un acord prin care o parte, denumită arendator, transferă bunuri agricole către o altă parte, cunoscută sub numele de arendaș. Acest transfer are loc pentru o perioadă stabilită, în schimbul unui preț, numit arendă. Arendarea nu este un contract civil distinct, ci mai degrabă o subcategorie a contractului de locațiune. Astfel,
Rezilierea contractului de locațiune
Rezilierea contractului de locațiune depinde, în primul rând, de durata acestuia. Durata locaţiunii reprezintă un aspect esenţial al acestei convenţii a executării succesive. Legea stabilește durata maximă pentru care se poate încheia un contract de locațiune. Astfel, aceste locaţiuni nu pot depăși 49 de ani. Orice tentativă de a depăși această perioadă în contract va
Contractul de locaţiune
Contractul de locaţiune şi transmiterea drepturilor Prin natura sa, contractul de locaţiune nu este exclusiv legat de părţile semnatare. Acesta poate permite folosinţa unui bun şi altor persoane. Drepturile şi obligaţiile născute din contractul de locaţiune pot fi transferate altor entităţi juridice. Acest lucru poate fi realizat fie prin încheierea unui nou contract de locaţiune,
Efectele contractului de locaţiune
În contextul efectelor contractului de locaţiune Locatorul are datoria fundamentală de a asigura folosinţa lucrului pe întreg parcursul perioadei stipulate în contract. Această obligaţie, de natură succesivă, se manifestă în principal prin: Obligaţia de predare a lucrului; Obligaţia de a menţine lucrul într-o stare adecvată de folosinţă; Obligaţia de garanţie împotriva viciilor; Obligaţia de garanţie împotriva
condiții de validitate
Condiții de validitate. Dacă te întrebi dacă ai încheiat un contract de locațiune valid, atunci acest articol este pentru tine. Condițiile de validitate: Consimțământul Conform dispozițiilor art. 1.781 C. civ., un contract de locațiune este considerat ca fiind valabil încheiat atunci când părțile au ajuns la un acord comun cu privire la bun și la
Contractul de locațiune
Ce  este contractul de locaţiune (închiriere)? Contractul de locaţiune este acea convenţie juridică prin care o parte, cunoscută sub denumirea de locator, se angajează să asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa temporară a unui bun în schimbul unui preţ stabilit, cunoscut sub numele de chirie. Este esențial să înțelegem diferențele dintre contractul de locaţiune și
Obligația de restituire a bunului
Obligația de restituire a bunului. Această obligație, prevăzută de lege, poate impune responsabilități și poate genera dispute juridice între părți implicate.  Indiferent că sunteți la început de drum în mediul afacerilor sau aveți o experiență îndelungată, înțelegerea acestei obligații este esențială pentru a evita neînțelegerile și consecințele negative care pot apărea în cazul neîndeplinirii ei.