Locuinţa de serviciu

Locuinţa de serviciu

Locuinţa de serviciu este destinată funcționarilor publici, angajaților din diverse instituții sau agenți economici și este acordată în cadrul condițiilor stipulate de contractul de muncă.

Vânzarea locuințelor de serviciu

Există situații în care locuinţele de serviciu, finanțate prin Legea nr. 114/1996, pot fi vândute. Cu toate acestea, sunt necesare îndeplinirea a două condiții esențiale: în primul rând, activitatea care a condus la construcția locuințelor trebuie să se restrângă sau să înceteze. În al doilea rând, este necesară aprobarea Guvernului.

Contractul de locaţiune pentru locuinţa de serviciu

Atribuirea acestor imobile se realizează la cerere, în funcție de disponibilitatea fondului locativ. Contractele de închiriere sunt întocmite între beneficiari și regiile autonome. Aceste contracte sunt valide pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire.

Beneficiarii pot fi persoane care ocupă funcții de demnitate publică, secretari generali, directori generali, sau alte persoane care lucrează în cadrul cabinetului unui demnitar. Costul chiriei este calculat în conformitate cu prevederile relevante și este suportat de instituțiile publice în care beneficiarii își desfășoară activitatea.

Este important de menționat că contractul de închiriere încetează automat atunci când calitatea care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu dispare. De asemenea, locuinţele de serviciu sub incidența legislației nu pot fi vândute sau subînchiriate.

Locuinţa de intervenţie: definiție și caracteristici

Locuinţa de intervenţie este special destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare. Acestea sunt necesare pentru personalul care are activități sau funcții ce impun prezența permanentă sau în cazuri de urgență în respectiva unitate.

Din punct de vedere juridic, locuinţele de intervenţie urmează în mare parte regimul locuinţei de serviciu. Totuși, există câteva diferențe semnificative. Aceste locuințe se construiesc în general în incinta sau în apropierea imediată a unității. De asemenea, ele nu pot fi vândute chiriașilor. Încetarea contractului de muncă al chiriașului atrage automat și încetarea contractului de închiriere.

În concluzie, atât „Locuinţa de serviciu” cât și „Locuinţa de intervenţie” sunt reglementate de Legea nr. 114/1996 și au caracteristici distincte.

Întrebări frecvente

Ce este o locuinţa de serviciu?

Locuinţa de serviciu este destinată funcționarilor publici, angajaților din diverse instituții sau agenți economici și este acordată în cadrul condițiilor stipulate de contractul de muncă.

Se pot vinde locuinţele de serviciu finanțate prin Legea nr. 114/1996?

Da, există situații în care locuinţele de serviciu, finanțate prin Legea nr. 114/1996, pot fi vândute. Însă pentru aceasta trebuie îndeplinite două condiții: activitatea care a condus la construcția locuinţei de serviciu trebuie să se restrângă sau să înceteze și este necesară aprobarea Guvernului.

Cum se realizează atribuirea unei locuinţe de serviciu?

Atribuirea locuinţelor de serviciu se realizează la cerere, în funcție de disponibilitatea fondului locativ. Contractele de închiriere sunt întocmite între beneficiari și regiile autonome.

Cât timp este valabil contractul de închiriere pentru o locuinţa de serviciu?

Contractele de închiriere pentru o locuinţa de serviciu sunt valide pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire.

Cine suportă costul chiriei pentru locuinţa de serviciu?

Costul chiriei pentru locuinţa de serviciu este calculat în conformitate cu prevederile relevante și este suportat de instituțiile publice în care beneficiarii își desfășoară activitatea.

Ce se întâmplă dacă calitatea care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu dispare?

Contractul de închiriere pentru locuinţa de serviciu încetează automat atunci când calitatea care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu dispare.

Pot fi subînchiriate locuinţele de serviciu?

Nu, locuinţele de serviciu sub incidența legislației nu pot fi vândute sau subînchiriate.

Ce este o locuinţa de intervenție?

Locuinţa de intervenţie este special destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare. Aceasta este necesară pentru personalul care are activități sau funcții ce impun prezența permanentă sau în cazuri de urgență în respectiva unitate.

Există diferențe între locuinţa de serviciu și locuinţa de intervenție?

Da, din punct de vedere juridic, locuinţele de intervenţie urmează în mare parte regimul locuinţei de serviciu. Totuși, există diferențe, precum faptul că locuințele de intervenție nu pot fi vândute chiriașilor și încetarea contractului de muncă al chiriașului atrage și încetarea contractului de închiriere.

Care este legea ce reglementează locuinţa de serviciu și locuinţa de intervenție?

Atât locuinţa de serviciu cât și locuinţa de intervenţie sunt reglementate de Legea nr. 114/1996 și au caracteristici distincte.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.