Locuinţa de serviciu este destinată funcționarilor publici, angajaților din diverse instituții sau agenți economici și este acordată în cadrul condițiilor stipulate de contractul de muncă.

VÂNZAREA LOCUINȚELOR DE SERVICIU

Există situații în care locuinţele de serviciu, finanțate prin Legea nr. 114/1996, pot fi vândute. Cu toate acestea, sunt necesare îndeplinirea a două condiții esențiale: în primul rând, activitatea care a condus la construcția locuințelor trebuie să se restrângă sau să înceteze. În al doilea rând, este necesară aprobarea Guvernului.

CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE PENTRU LOCUINŢA DE SERVICIU

Atribuirea acestor imobile se realizează la cerere, în funcție de disponibilitatea fondului locativ. Contractele de închiriere sunt întocmite între beneficiari și regiile autonome. Aceste contracte sunt valide pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire.

Beneficiarii pot fi persoane care ocupă funcții de demnitate publică, secretari generali, directori generali, sau alte persoane care lucrează în cadrul cabinetului unui demnitar. Costul chiriei este calculat în conformitate cu prevederile relevante și este suportat de instituțiile publice în care beneficiarii își desfășoară activitatea.

Este important de menționat că contractul de închiriere încetează automat atunci când calitatea care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu dispare. De asemenea, locuinţele de serviciu sub incidența legislației nu pot fi vândute sau subînchiriate.

LOCUINŢA DE INTERVENŢIE: DEFINIȚIE ȘI CARACTERISTICI

Locuinţa de intervenţie este special destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare. Acestea sunt necesare pentru personalul care are activități sau funcții ce impun prezența permanentă sau în cazuri de urgență în respectiva unitate.

Din punct de vedere juridic, locuinţele de intervenţie urmează în mare parte regimul locuinţei de serviciu. Totuși, există câteva diferențe semnificative. Aceste locuințe se construiesc în general în incinta sau în apropierea imediată a unității. De asemenea, ele nu pot fi vândute chiriașilor. Încetarea contractului de muncă al chiriașului atrage automat și încetarea contractului de închiriere.

În concluzie, atât „Locuinţa de serviciu” cât și „Locuinţa de intervenţie” sunt reglementate de Legea nr. 114/1996 și au caracteristici distincte.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.