sâmbătă, 28 ianuarie 2023 / Published in Juridic
Ce este ordonanța de plată Ordonanța de plată reprezintă o procedura simplificată de obținere prin intermediul instanței a unor creanțe certe, lichide și exigibile. Această procedură se bazează pe un înscris necontestat de către părți și asumat prin semnătură. Prin intermediul acestei proceduri, creditorul poate să cheme debitorul în judecată pentru a obține un titlu
miercuri, 11 ianuarie 2023 / Published in Juridic
Prescripția executării silite
Prescripția executării silite reprezintă sancțiunea adusă pasivității executorului judecătoresc în cazul în care dosarul de executare silită rămâne neinstrumentat mai mult de 3 ani de zile. Ce este prescripția extinctivă Prescripția constă în stingerea dreptului la acțiune în scopul realizării silite a unei obligații care nu a fost realizată la scadență. Prescripția extinctivă stinge numai
marți, 10 ianuarie 2023 / Published in Juridic
Recuperarea creanțelor poate fi o experiență stresantă și complexă pentru creditori, atunci când debitorii refuză să achite sumele datorate. În aceste situații, mulți creditori se pot gândi să apeleze la o societate specializată în recuperarea creanțelor . Cu toate acestea, utilizarea unei astfel de societăți poate să nu fie întotdeauna cea mai potrivită opțiune. În
miercuri, 26 octombrie 2022 / Published in Juridic
Știai că sumele reprezentând indemnizații pe care le-ai achitat pentru angajații care au beneficiat de certificate de concediu medical se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din creditele bugetare prevăzute cu această destinație? Astfel că, sumele aferente concediului medical suportat conform legii de Fondului național unic de asigurări sociale