Impozit pe dividende - persoane juridice rezidente
Impozit pe dividende – persoane juridice rezidente reprezintă un aspect esențial în contabilitatea și fiscalitatea companiilor, implicând proceduri specifice de calcul, reținere, declarare și plată. Distribuire și Plată Dividendelor Conform legislației românești, orice persoană juridică română ce distribuie sau plătește dividende către persoane juridice rezidente, având calitatea de acționari sau asociați, trebuie să respecte anumite
Tagged under: ,
Impozit pe dividende - persoane fizice rezidente
Obligații ale Persoanelor Juridice privind impozitul pe dividende – persoane fizice rezidente În contextul impozitului pe dividende pentru persoane fizice rezidente, este important să ne referim la rolul și obligațiile pe care le au persoanele juridice române. Aceste entități sunt obligate să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul corespunzător pentru dividendele distribuite
Tagged under: ,
Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale. Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, orice persoană care consideră că a fost încălcată în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal are dreptul să depună o contestație. Atât baza de impozitare, cât și creanța fiscală stabilite prin decizie de impunere pot fi contestate. Cadrul normativ aplicabil pentru contestarea
Cererea de chemare în judecată reprezintă un act procesual prin care o persoană, numită reclamant, solicită instanței de judecată să ia măsuri în vederea soluționării unei dispute cu o altă persoană, numită pârât. Inițierea unui litigiu civil Acțiunea civilă este instrumentul prin care se asigură protecția drepturilor subiective civile ale cetățenilor. Orice persoană poate iniția
Cheltuielile de protocol
Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli efectuate de către o companie sau o organizație în scopul desfășurării de mese de afaceri, recepții, dineuri, vizite sau alte evenimente similare. Aceste cheltuieli sunt considerate deductible fiscal dacă îndeplinesc anumite criterii legale, cum ar fi legătura cu activitatea desfășurată de companie și limitarea valorii cheltuielilor de protocol la
dosarul prețurilor de transfer
Dosarele de prețuri de transfer sunt o componentă importantă a sistemului fiscal internațional, prin intermediul cărora autoritățile fiscale se asigură că tranzacțiile dintre companiile din același grup multinațional sunt efectuate la prețuri de piață reale și nu sunt utilizate pentru a evita plata impozitelor sau mutarea profitului în paradisuri fiscale. În România, acest subiect este
Dividende trimestriale
Societățile pot distribui dividende interimare, regularizarea acestora realizându-se la încheierea exercițiului financiar, dacă respectă următoarele obligații legale: Inventarierea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Determinarea sumei de repartizat Repartizarea trimestrială a profitului se poate face în