duminică, 26 martie 2023 / Published in Juridic
Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, orice persoană care consideră că a fost încălcată în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal are dreptul să depună o contestație. Atât baza de impozitare, cât și creanța fiscală stabilite prin decizie de impunere pot fi contestate. Cadrul normativ aplicabil pentru contestarea actelor administrativ fiscale De la data de
duminică, 19 martie 2023 / Published in Juridic
Cererea de chemare în judecată reprezintă un act procesual prin care o persoană, numită reclamant, solicită instanței de judecată să ia măsuri în vederea soluționării unei dispute cu o altă persoană, numită pârât. Inițierea unui litigiu civil Acțiunea civilă este instrumentul prin care se asigură protecția drepturilor subiective civile ale cetățenilor. Orice persoană poate iniția
luni, 27 februarie 2023 / Published in Juridic
cheltuieli protocol
Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli efectuate de către o companie sau o organizație în scopul desfășurării de mese de afaceri, recepții, dineuri, vizite sau alte evenimente similare. Aceste cheltuieli sunt considerate deductible fiscal dacă îndeplinesc anumite criterii legale, cum ar fi legătura cu activitatea desfășurată de companie și limitarea valorii acestor cheltuieli la un
luni, 23 ianuarie 2023 / Published in Juridic
dosarul prețurilor de transfer
Dosarele de prețuri de transfer sunt o componentă importantă a sistemului fiscal internațional, prin intermediul cărora autoritățile fiscale se asigură că tranzacțiile dintre companiile din același grup multinațional sunt efectuate la prețuri de piață reale și nu sunt utilizate pentru a evita plata impozitelor sau mutarea profitului în paradisuri fiscale. În România, acest subiect este
miercuri, 18 ianuarie 2023 / Published in Juridic
Dividende trimestriale
Societățile pot distribui dividende interimare, regularizarea acestora realizându-se la încheierea exercițiului financiar, dacă respectă următoarele obligații legale: Inventarierea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Determinarea sumei de repartizat Repartizarea trimestrială a profitului se poate face în
marți, 04 octombrie 2022 / Published in Juridic
Recalificarea raporturilor comerciale de către ANAF reprezintă un subiect sensibil. Autoritatea fiscală are competența de a recalifica raporturile juridice existente între o entitate economică și partenerii ori colaboratorii acesteia în raporturi de muncă, atunci când, prin analizarea drepturilor și obligațiile părților, rezultă acest lucru. În cazul în care autoritatea publică decide recalificarea raporturilor comerciale în