Atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț presupune, în primul rând, înțelegerea drepturilor locative ale fiecărui soț. Conform legislației în vigoare, atunci când locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare dintre soți are un drept locativ propriu. Acest lucru este valabil chiar dacă doar unul dintre soți este titularul contractului sau dacă contractul a fost încheiat anterior căsătoriei (conform art. 323 C. civ.).

Cum se atribuie contractul de închiriere în caz de divorț?

În situația în care soții decid să își desfacă căsătoria și nu este posibilă folosirea locuinței de către ambii, iar părțile implicate nu ajung la un acord, atribuirea contractului de închiriere în caz de divort poate fi decisă în favoarea unuia dintre soți. În această alegere, se va ține cont de mai mulți factori: interesul superior al copiilor minori, culpa în desfacerea căsătoriei și posibilitățile locative proprii ale ambilor foști soți. Aceste prevederi sunt stipulate în art. 324 C. civ.

Este esențial să înțelegem că soțul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este obligat să compenseze celuilalt soț. Această compensație vizează acoperirea cheltuielilor de instalare într-o nouă locuință. Totuși, există excepții: dacă divortul a fost pronunțat din culpa exclusivă a celui din urmă. Dacă cuplul avea bunuri comune, indemnizația poate fi imputată la partaj, asupra cotei cuvenite soțului beneficiar al contractului de închiriere.

Efectele juridice ale atribuirii

Atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț  începe să producă efecte față de locator doar de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă. Mai mult, dispozițiile anterior menționate sunt relevante și în situația în care bunul este proprietatea comună a celor doi soți. Atribuirea beneficiului locuinței conjugale va produce efecte până la data definitivării hotărârii de partaj, conform art. 324  C. civ.

Întrebări frecvente

1. Ce înseamnă atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

Atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț reprezintă procesul prin care unul dintre foștii soți primește dreptul de a locui în imobilul închiriat, pe baza unei decizii legale, ținând cont de diferiți factori cum ar fi interesul superior al copiilor minori.

2. Când devine efectivă atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

Atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț începe să producă efecte juridice față de locator abia după ce hotărârea judecătorească devine definitivă, asigurând astfel protecția legală a părții beneficiare.

3. Care sunt condițiile pentru atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

Pentru atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț, instanța va evalua mai mulți factori, inclusiv interesul copiilor, situația locativă a ambilor soți și circumstanțele divorțului, conform art. 324 C. civ.

4. Ce compensații trebuie să plătească soțul care beneficiază de atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

Soțul căruia i se atribuie contractul de închiriere este obligat să compenseze celuilalt soț cheltuielile de instalare într-o nouă locuință, decât dacă divorțul a fost pronunțat din culpa exclusivă a celuilalt.

5. Cum afectează proprietatea comună atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

În cazul în care locuința este proprietate comună, atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț poate influența partajul bunurilor comune, alocând o parte echitabilă soțului beneficiar al contractului de închiriere.

6. Ce se întâmplă dacă doar unul dintre soți este titularul contractului de închiriere înainte de divorț?

Chiar dacă doar unul dintre soți este titularul contractului, ambii soți dețin drepturi locative proprii, iar atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț poate fi decisă în favoarea oricărui soț, în funcție de circumstanțele cazului.

7. Cum se stabilește căruia dintre soți i se atribuie contractul de închiriere în caz de divorț?

Decizia privind atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț se bazează pe evaluarea interesului superior al copiilor, posibilitățile locative ale fiecărui soț și factori legați de desfacerea căsătoriei.

8. Pot fi contestate deciziile privind atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

Da, deciziile privind atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț pot fi contestate în instanță, iar efectele deciziei nu sunt aplicabile până la soluționarea definitivă a contestației.

9. Există excepții de la obligația de compensare în cazul atribuirii contractului de închiriere în caz de divorț?

Da, există excepții la obligația de compensare în cazul în care divorțul este pronunțat din culpa exclusivă a soțului care nu beneficiază de atribuirea contractului de închiriere.

10. Ce rol joacă culpa în desfacerea căsătoriei pentru atribuirea contractului de închiriere în caz de divorț?

Culpa în desfacerea căsătoriei este un factor important în decizia de atribuire a contractului de închiriere în caz de divorț, influențând atât decizia atribuirii, cât și condițiile de compensare între foștii soți.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.