Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort

Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort

Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort presupune, în primul rând, înțelegerea drepturilor locative ale fiecărui soț. Conform legislației în vigoare, atunci când locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare dintre soți are un drept locativ propriu. Acest lucru este valabil chiar dacă doar unul dintre soți este titularul contractului sau dacă contractul a fost încheiat anterior căsătoriei (conform art. 323 C. civ.).

Cum se atribuie contractul de închiriere în caz de divort?

În situația în care soții decid să își desfacă căsătoria și nu este posibilă folosirea locuinței de către ambii, iar părțile implicate nu ajung la un acord, atribuirea contractului de închiriere în caz de divort poate fi decisă în favoarea unuia dintre soți. În această alegere, se va ține cont de mai mulți factori: interesul superior al copiilor minori, culpa în desfacerea căsătoriei și posibilitățile locative proprii ale ambilor foști soți. Aceste prevederi sunt stipulate în art. 324 C. civ.

Este esențial să înțelegem că soțul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este obligat să compenseze celuilalt soț. Această compensație vizează acoperirea cheltuielilor de instalare într-o nouă locuință. Totuși, există excepții: dacă divortul a fost pronunțat din culpa exclusivă a celui din urmă. Dacă cuplul avea bunuri comune, indemnizația poate fi imputată la partaj, asupra cotei cuvenite soțului beneficiar al contractului de închiriere.

Efectele juridice ale atribuirii

Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort  începe să producă efecte față de locator doar de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă. Mai mult, dispozițiile anterior menționate sunt relevante și în situația în care bunul este proprietatea comună a celor doi soți. Atribuirea beneficiului locuinței conjugale va produce efecte până la data definitivării hotărârii de partaj, conform art. 324  C. civ.

Întrebări frecvente

Ce presupune atribuirea contractului de închiriere în caz de divort?

Răspuns: Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort implică înțelegerea drepturilor locative ale fiecărui soț. Fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului.

Cum se decide atribuirea contractului de închiriere în caz de divort?

Răspuns: Dacă soții decid să își desfacă căsătoria și nu pot folosi locuința împreună, atribuirea contractului de închiriere în caz de divort se face în favoarea unuia dintre soți, ținând cont de interesul copiilor, culpa în desfacerea căsătoriei și posibilitățile locative proprii.

Există o compensație pentru soțul care nu primește contractul de închiriere?

Răspuns: Da, soțul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este obligat să compenseze celuilalt soț pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o nouă locuință.

Ce se întâmplă dacă divortul a fost din culpa unuia dintre soți?

Răspuns: Dacă divortul a fost pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți, pot exista excepții la compensație.

Cum sunt afectate bunurile comune de atribuirea contractului de închiriere în caz de divort?

Răspuns: Dacă cuplul avea bunuri comune, indemnizația poate fi imputată la partaj, asupra cotei cuvenite soțului beneficiar al contractului de închiriere.

Când începe să producă efecte atribuirea contractului de închiriere în caz de divort?

Răspuns: Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort produce efecte față de locator doar de la data la care hotărârea judecătorească devine definitivă.

Care sunt efectele juridice ale atribuirii?

Răspuns: Atribuirea contractului de închiriere în caz de divort produce efecte până la data definitivării hotărârii de partaj.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.