Garanția contra viciilor

Garanția contra viciilor bunului vândut

Garanția contra viciilor. Vânzătorul răspunde de garanția contra viciilor ascunse ale bunului vândut, dacă aceste vicii fac improprie întrebuințarea bunului conform destinației sale sau dacă viciile reduc într-atât valoarea de întrebuințare încât cumpărătorul, în cunoștință de cauză, nu ar fi cumpărat bunul sau ar fi dat un preț mai mic pe acesta, conform prevederilor Codului civil.

Garanția contra viciilor se aplică în cazul în care bunul vândut prezintă vicii ascunse care îl fac impropriu utilizării conform destinației sale. Această situație este asemănătoare cu eroarea esențială asupra substanței obiectului contractului, dar trebuie făcută distincția între cele două. În cazul viciilor ascunse, cumpărătorul poate intenta o acțiune în garanție contra vânzătorului. În schimb, în caz de eroare asupra substanței obiectului, cumpărătorul poate cere anularea contractului.

Garanția contra viciilor – condiții privind dreptul de reparare

Garanția contra viciilor se aplică doar pentru viciile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Vicii intrinseci bunului vândut – viciile trebuie să fie inerente bunului și nu unor cauze exterioare. De exemplu, dacă un televizor prezintă un defect de fabricație care îl face să nu pornească, acesta este un viciu intrinsec. În schimb, dacă televizorul s-a defectat în urma unei lovituri, viciul nu este intrinsec.
 • Vicii ascunse – viciile nu puteau fi descoperite de un cumpărător prudent la data predării. De pildă, dacă un televizor are o problemă la placa de bază care nu poate fi detectată vizual la cumpărare, este un viciu ascuns.
 • Vicii existente la predarea bunului – viciile trebuie să existe în momentul predării bunului către cumpărător. De exemplu, dacă televizorul avea viciul la placa de bază la predare, nu dacă a apărut ulterior.
 • Vicii grave – viciile fac bunul impropriu utilizării conform destinației sale. Spre exemplu, dacă defectul televizorului îl face complet nefuncțional.
 • Vicii care apar în perioada de garanție – viciile trebuie să se manifeste în intervalul de garanție aplicabil. De pildă, dacă problema televizorului apare în primii 2 ani de garanție stabiliți.

Garanția contra viciilor – efecte

În cazul în care se dovedește existența unor vicii ascunse care îndeplinesc condițiile de mai sus, cumpărătorul poate obține una dintre următoarele măsuri:

 • Remedierea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia. De exemplu, vânzătorul repară televizorul defect sau plătește reparația.
 • Înlocuirea bunului cu unul identic, dar fără vicii. În cazul televizorului, vânzătorul îl înlocuiește cu unul nou, funcțional.
 • Reducerea corespunzătoare a prețului. Dacă televizorul este parțial funcțional, se reduce prețul plătit.
 • Rezilierea contractului și restituirea prețului. Contractul de vânzare-cumpărare se desființează și cumpărătorul primește banii înapoi.
 • Alte măsuri dispuse de instanță, în funcție de circumstanțe. Instanța poate obliga vânzătorul la alte măsuri reparatorii.
 • Obligarea vânzătorului la plata de daune interese. Dacă vânzătorul cunoștea viciile, poate fi obligat la daune.

Garanția contra viciilor este foarte importantă pentru protejarea drepturilor cumpărătorului și asigurarea folosinței depline a bunului achiziționat conform destinației sale. Orice cumpărător trebuie să fie conștient de existența și condițiile garanției, pentru a-și putea valorifica drepturile în cazul descoperii unor vicii ascunse ale bunului cumpărat. De aceea, la cumpărarea oricărui bun valoros, este esențial să verificăm existența garanției și ce acoperă ea exact. Doar astfel vom fi protejați în cazul unor defecțiuni ulterioare. Informarea și documentarea cu privire la garanțiile oferite este obligatorie pentru orice cumpărător responsabil.

Garanția pentru buna funcționare a lucrului vândut

În primul rând, trebuie să înțelegem că obligația de garanție pentru buna funcționare a lucrului vândut este distinctă de celelalte obligații ale vânzătorului și se aplică doar atunci când este stipulată expres de către părți sau în temeiul unei legi speciale. Această garanție are o durată specificată și normele din Codul civil, care o reglementează, sunt de natură supletivă, adică părțile pot negocia derogări de la aceste reguli.

Conform legii, cumpărătorul este obligat să notifice vânzătorul cu privire la defectul constatat în termenul de garanție, sub sancțiunea decăderii din dreptul la garanție. După notificare, vânzătorul este obligat să repare bunul într-un termen de 15 zile, în absența unui termen specificat în contract sau în legea specială. În cazul în care repararea este imposibilă sau depășește termenul stabilit, vânzătorul trebuie să înlocuiască bunul defect.

Această garanție vizează menținerea calităților esențiale ale bunului pe o anumită perioadă după livrare. Dacă aceste calități se deteriorează în timpul perioadei de garanție, cumpărătorul trebuie să notifice vânzătorul și să solicite repararea, înlocuirea sau despăgubiri. De asemenea, cumpărătorul poate cere rezoluțiunea contractului, cu restituirea prestațiilor executate și plata de daune-interese.

FAQ – Garanția contra viciilor

1. Ce reprezintă „Garanția contra viciilor” în contextul vânzărilor?

Răspuns: Garanția contra viciilor se referă la responsabilitatea vânzătorului de a răspunde pentru viciile ascunse ale bunului vândut, în special dacă aceste vicii afectează utilizarea bunului conform destinației sale sau reduc semnificativ valoarea sa.

2. Când se aplică „Garanția contra viciilor”?

Răspuns: Garanția contra viciilor se aplică atunci când un bun vândut prezintă vicii ascunse care îl fac impropriu pentru utilizarea conform destinației sale.

3. Există o diferență între viciile ascunse și eroarea esențială asupra substanței obiectului contractului?

Răspuns: Da, există o diferență. În cazul viciilor ascunse, cumpărătorul poate intenta o acțiune în garanție contra vânzătorului, în timp ce în caz de eroare esențială, cumpărătorul poate solicita anularea contractului.

4. Care sunt condițiile pentru ca „Garanția contra viciilor” să fie aplicabilă?

Răspuns: Condițiile sunt: vicii intrinseci, vicii ascunse, vicii existente la predarea bunului, vicii grave și vicii care apar în perioada de garanție.

5. Ce se înțelege prin „vicii intrinseci”?

Răspuns: Viciile intrinseci sunt cele inerente bunului, nu cauzate de factori externi. De exemplu, un defect de fabricație la un televizor.

6. Ce măsuri poate lua cumpărătorul dacă se dovedește existența viciilor ascunse?

Răspuns: Cumpărătorul poate opta pentru remedierea viciilor de către vânzător, înlocuirea bunului, reducerea prețului, rezilierea contractului, sau alte măsuri dispuse de instanță.

7. Când este obligat vânzătorul la plata de daune interese?

Răspuns: Vânzătorul poate fi obligat la plata de daune interese dacă cunoștea viciile la momentul vânzării.

8. Cât de importantă este „Garanția contra viciilor” pentru cumpărător?

Răspuns: Garanția contra viciilor este esențială pentru protecția drepturilor cumpărătorului, asigurând că bunul achiziționat este folosit conform destinației sale.

9. Ce trebuie să facă un cumpărător înainte de a achiziționa un bun valoros?

Răspuns: Este esențial să verifice existența garanției contra viciilor și ce anume acoperă aceasta, pentru a fi protejat în cazul apariției unor defecțiuni ulterioare.

10. Este obligatorie să te informezi cu privire la „Garanția contra viciilor”?

Răspuns: Da, informarea și documentarea cu privire la garanțiile oferite este obligatorie pentru orice cumpărător responsabil.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.