Momentul încheierii contractului coincide cu momentul în care acordul de voințe al părților este realizat. Acest moment este deosebit de important deoarece semnifică transformarea negocierilor într-un contract, care generează obligații pentru părți.

Încheierea contractului marchează nașterea și existența acestuia. Odată încheiat, contractul produce efecte juridice. Astfel, de la acest moment, angajamentul simplu devine o obligație legală, relația socială se transformă într-un raport juridic, iar persoanele implicate devin părți contractante cu toate drepturile și obligațiile aferente.

Formarea Contractului

Formarea unui contract poate fi uneori un proces complex și îndelungat, implicând discuții, tratative, contracte cadru și contracte preparatorii. De exemplu, în cazul vânzării unui imobil de valoare, în mod obișnuit, este necesară încheierea unui antecontract care stabilește termenii negocierii, evaluării, finanțării și finalizării contractului definitiv.

Un contract cadru reprezintă un acord prin care părțile convin să negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale, iar elementele esențiale ale acestora sunt determinate în acordul respectiv. Prin intermediul acestui contract cadru, părțile contractante stabilesc principalele reguli și condiții care vor guverna încheierea ulterioară a unor contracte.

Contractele preparatorii sunt contracte temporare care precedă contractul final, cel definitiv. Cele mai cunoscute forme de exprimare a contractelor preparatorii sunt: acordul de principiu, pactul de preferință, pactul de opțiune și promisiunea bilaterală.

 • Acordul de principiu este un contract prin care părțile convin asupra unui număr de aspecte, precum elementele esențiale ale contractului viitor sau modul de desfășurare a negocierilor.
 • Pactul de preferință este un contract în care o persoană se angajează că, în cazul în care decide să vândă un bun, va face în primul rând o ofertă celeilalte părți în condiții prestabilite sau deja propuse unor terțe persoane. În această situație, beneficiarul are dreptul de preempțiune pentru încheierea contractului final.
 • Pactul de opțiune este un contract unilateral prin care una dintre părți se obligă să încheie un alt contract în anumite condiții și într-un termen stabilit. În această situație, beneficiarul promisiunii are dreptul de a exercita opțiunea.
 • Promisiunea bilaterală este un contract prin care părțile se angajează reciproc să încheie un alt contract. De exemplu, în promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare (cunoscută și sub numele de antecontract), promitentul-vânzător se obligă să vândă, iar promitentul-cumpărător se obligă să cumpere.

În concluzie, momentul încheierii contractului reprezintă un moment esențial în construcția juridică a oricărei relații contractuale. Formarea contractului poate implica etape complexe și, uneori, prelungite, iar clasificarea contractelor după durata executării lor are consecințe importante în planul efectelor juridice. Prin înțelegerea și aplicarea corectă a acestor aspecte, părțile implicate într-un contract pot evita problemele juridice și pot asigura respectarea drepturilor și obligațiilor reciproce.

FAQ

Care este importanța momentului încheierii unui contract?

Momentul încheierii contractului este esențial, deoarece marchează transformarea acordului de voințe într-o formă juridică și generează obligații pentru părți.

Ce înseamnă contractul cadru?

Contractul cadru reprezintă un acord prin care părțile convin să negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale, stabilind principalele reguli și condiții care vor guverna ulterioara încheiere a altor contracte.

Ce sunt contractele preparatorii?

Contractele preparatorii sunt contracte temporare care precedă încheierea contractului definitiv și pot include acordul de principiu, pactul de preferință, pactul de opțiune și promisiunea bilaterală.

Cum se formează un contract?

Formarea unui contract poate presupune un proces complex și poate implica discuții, tratative, antecontracte și alte etape de negociere pentru a stabili termenii și condițiile finale ale contractului.

Care sunt consecințele juridice ale clasificării contractelor după durata executării lor?

Clasificarea contractelor după durata executării lor poate avea consecințe importante în privința efectelor juridice, precum termenele de îndeplinire a obligațiilor, răspunderea părților și alte aspecte legate de executarea contractului.

  Răzvan Petrea – avocat Timișoara

  Programează o întâlnire cu un avocat

  Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

  Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

  Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.