Capacitatea de a contracta. Conform articolului 1180 din Codul civil „orice persoană care nu este declarată incapabilă de lege şi nici oprită să încheie anumite contracte” are dreptul de a încheia un contract. În acest context, subiectele de drept civil pot fi împărțite în două categorii distincte: persoanele fizice și persoanele juridice. Persoana fizică se referă la individ, privit ca titular de drepturi și obligații civile, în timp ce o persoană juridică este orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile, așa cum este menționat în art. 25 din Codul civil.

Minorii și capacitatea lor de exercițiu

Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exercițiu restrânsă. Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de acesta, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui și, în cazurile prevăzute de lege, cu autorizarea instanței de tutelă. Minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare și acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, care sunt executate la momentul încheierii lor (conform art. 41 din Codul civil).

Limitările capacității de exercițiu

În conformitate cu articolul 43 alin. 1 din Codul civil, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani și interzisul judecătoresc nu au capacitate de exercițiu.

Actele juridice pentru cei cu capacitate de exercițiu limitată sau absentă

Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice sunt încheiate (în numele lor) de reprezentanții lor legali. Există excepții, precum articolul 43 alin. 3 din Codul civil, care menționează că „persoana lipsită de capacitate de exercițiu” poate încheia singură acte de conservare și actele de dispoziție de mică valoare.

Exercitarea drepturilor de către persoanele juridice

O persoană juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare. Acestea sunt persoanele desemnate prin lege, actul constitutiv sau statut să acționeze în relația cu terți, în numele și pe seama persoanei juridice (conform art. 209 din Codul civil).

Concluzie

Fie că ești o persoană fizică sau o entitate juridică, cunoașterea drepturilor tale  te poate ajuta să eviți probleme legale neașteptate.

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce este capacitatea de exercițiu?

Capacitatea de exercițiu se referă la aptitudinea unei persoane de a încheia acte juridice civile.

Când începe capacitatea de exercițiu deplină?

Capacitatea de exercițiu deplină începe când o persoană ajunge la majorat (la 18 ani).

Ce înseamnă capacitate de exercițiu restrânsă?

Un minor care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exercițiu restrânsă. Aceasta înseamnă că el/ea poate încheia anumite acte juridice cu încuviințarea părinților sau a tutorelui.

Cine poate reprezenta o persoană lipsită de capacitate de exercițiu?

Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice sunt încheiate de reprezentanții lor legali.

Cum își exercită o persoană juridică drepturile?

O persoană juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

    Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.