În negocierea afacerilor, există o categorie de profesioniști indispensabili care acționează ca intermediari de încredere: comisionarii. Aceștia joacă un rol important în tranzacțiile comerciale, asigurând o conexiune fluidă între vânzători și cumpărători. Deținând cunoștințe și abilități specializate, comisionarii pot influența succesul unei afaceri.

Comisionarii: Pioni în negocieri

Contractul de comision, reglementat de Codul Civil în articolele 2.043-2.053, reprezintă baza legală pe care comisionarii își desfășoară activitatea. Acest contract este asemănat unui mandat, prin care comisionarul acționează în numele comitentului, cu titlu profesional, pentru achiziționarea, vânzarea sau prestarea de servicii. Comisionarii pot fi împuterniciți să efectueze tranzacții cu titluri de credit sau mărfuri cotate pe piețele reglementate.

Un aspect esențial al contractului de comision este faptul că, în momentul încheierii actelor juridice, comisionarul acționează în nume propriu, nu în numele comitentului. Acest aspect creează aparența că actul este încheiat în interesul comisionarului, conferindu-i acestuia o poziție directă față de terțul contractant.

Puterile și responsabilitățile comisionarilor

Puterile comisionarului se referă la încheierea actelor juridice de achiziționare, vânzare sau prestare de servicii în numele comitentului. În exercitarea acestor puteri, comisionarul este obligat să respecte instrucțiunile primite de la comitent. Cu toate acestea, există situații în care comisionarul poate abate de la instrucțiuni, cu condiția ca anumite criterii să fie îndeplinite, precum lipsa timpului suficient pentru a obține autorizarea prealabilă sau schimbări semnificative în circumstanțe.

Comisionarii pot fi autorizați de comitent să vândă bunurile pe credit, iar regulile referitoare la această vânzare sunt reglementate de articolul 2.047 din Codul Civil.

Remunerația comisionarului: O recompensă pentru serviciile sale

Deoarece comisionarul încheie actele juridice în numele comitentului, acesta are dreptul la o remunerație numită comision. Contractul de comision nu este gratuit, iar suma datorată comisionarului de către comitent este stabilită în funcție de valoarea serviciilor prestate. Potrivit articolului 2.049 din Codul Civil, comitentul nu poate refuza plata comisionului atunci când terțul respectă contractul încheiat de comisionar conform instrucțiunilor primite. Chiar și în situația în care terțul nu își îndeplinește obligațiile sau invocă excepția de neexecutare a contractului, comisionul rămâne datorat.

Dacă împuternicirea pentru vânzarea unui imobil este exclusiv acordată unui comisionar, acesta rămâne în continuare în dreptul de a primi comisionul chiar dacă vânzarea este efectuată direct de către proprietar sau prin intermediul unui terț. În cazul în care părțile nu au stabilit cuantumul comisionului, acesta va fi determinat conform regulilor din mandat. Dacă remunerația comisionarului nu este stabilită în contract, aceasta va fi stabilită în funcție de valoarea serviciilor prestate, conform legii sau uzanțelor.

La fel ca și mandatarul, comisionarul are dreptul de retenție pentru creanțele pe care le are împotriva comitentului. Potrivit articolului 2.053 din Codul Civil, comisionarul poate reține bunurile comitentului aflate în posesia sa pentru acoperirea creanțelor sale. Astfel, comisionarul are prioritate în fața altor creditori neplătiți.

Obligația principală a comisionarului este să încheie actele juridice specifice contractului de comision. Comisionarul nu este responsabil pentru obligațiile asumate de terț prin actul încheiat. Conform articolului 2.052 alineatul (1) din Codul Civil, „comisionarul nu răspunde față de comitent în cazul în care terțul nu își îndeplinește obligațiile rezultate din actul respectiv”.

Cu toate acestea, comisionarul poate să își asume în mod expres obligația de a garanta executarea obligațiilor terțului în favoarea comitentului. În acest caz, în absența unei stipulații contrare, comitentul va plăti comisionarului un comision special „pentru garanție” sau „pentru credit”, sau altă formă de comision stabilită prin acordul părților sau, în caz de lipsă, de către instanță. Aceasta va ține cont de împrejurări și de valoarea obligației garantate.

Încetarea calității de comisionar

Calitatea de comisionar încetează odată cu încetarea contractului de comision. Aceasta poate avea loc în mai multe moduri, cum ar fi expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, încheierea tuturor contractelor pentru care a fost acordată împuternicirea, revocarea împuternicirii și altele. Conform Codului Civil, singurul caz de încetare a contractului de comision este revocarea împuternicirii de către comitent. Astfel, comitentul poate revoca împuternicirea acordată comisionarului până în momentul în care acesta încheie actul cu terțul.

Concluzie

Comisionarii joacă un rol vital în lumea afacerilor, facilitând tranzacțiile și negocierea între părți.  Deși nu sunt responsabili pentru obligațiile terțului, comisionarii pot asigura executarea acestora prin acordarea de garanții speciale.

FAQ-uri (Întrebări frecvente)

  1. Care este diferența dintre un comisionar și un mandatar?

Un comisionar acționează în nume propriu încheind actele juridice, în timp ce un mandatar acționează în numele și în interesul comitentului. Comisionarul creează aparența că încheie actul pentru sine, în timp ce mandatarul reprezintă direct interesele comitentului.

  1. Ce responsabilități are comisionarul în cazul în care terțul nu își îndeplinește obligațiile?

În principiu, comisionarul nu este responsabil pentru obligațiile terțului. Cu toate acestea, dacă comisionarul își asumă în mod expres obligația de a garanta executarea obligațiilor terțului, el va fi responsabil față de comitent în cazul neîndeplinirii acestor obligații.

  1. Care este remunerația comisionarului și cum este stabilită?

Comisionarul primește o remunerație numită comision pentru serviciile prestate. Cuantumul comisionului poate fi stabilit prin acordul părților în contractul de comision sau, în lipsa unei astfel de stabiliri, poate fi determinat conform legii, uzanțelor sau valorii serviciilor prestate.

  1. Ce se întâmplă în cazul în care comisionarul depășește instrucțiunile primite de la comitent?

În mod normal, comisionarul trebuie să respecte instrucțiunile primite de la comitent. Cu toate acestea, în anumite situații, comisionarul se poate îndepărta de la instrucțiuni dacă sunt îndeplinite anumite condiții, cum ar fi lipsa timpului suficient pentru obținerea autorizării prealabile sau schimbări semnificative în circumstanțe.

  1. Ce se întâmplă în momentul încetării contractului de comision?

Odată cu încetarea contractului de comision, calitatea de comisionar încetează. Acest lucru poate avea loc în diverse moduri, cum ar fi expirarea termenului, încheierea tuturor contractelor pentru care a fost acordată împuternicirea sau revocarea împuternicirii de către comitent. Revocarea împuternicirii este singurul caz prevăzut de Codul Civil în care comitentul poate pune capăt contractului de comision.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.