Efectele contractului de vânzare-cumpărare, atunci când contractul este valabil încheiat, contractul conduce la generarea de efecte juridice importante. Aceste efecte ale contractului sunt clasificate în două grupe principale: efecte legale, generate prin încheierea corectă a contractului și efecte personale care reprezintă obligațiile pe care părțile le-au asumat.

Așadar, putem spune că efectele contractului de vânzare-cumpărare sunt duble: pe de o parte, produc transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător (efect legal) și pe de altă parte contractul naște obligații pentru ambele părți (efecte personale).

Transferul dreptului de proprietate – efect al contractului

Cel mai relevant dintre efectele contractului de vânzare este transmiterea dreptului de proprietate, indiferent dacă aceasta are loc în momentul semnării contractului sau ulterior, conform voinței părților sau a legii. Acest aspect influențează direct obligațiile atât ale vânzătorului, cât și ale cumpărătorului. După perfectarea contractului, proprietatea se transferă fără intervenția părților.

Codul civil nu detaliază toate efectele contractului de vânzare-cumpărare, dar face referire la obligațiile principale ale vânzătorului, precum „de a da lucrul și de a răspunde de dânsul” , și la obligația primordială a cumpărătorului de „a plăti prețul în ziua și la locul determinat prin contract” , acestea reprezentând alte efecte ale contractului.

Interpretarea clauzelor contractuale ca efecte ale contractului

În cazul în care înțelesul unui contract este ambiguu, textul se interpretează în favoarea debitorului. Având în vedere natura reciprocă a contractului de vânzare-cumpărare, unde atât vânzătorul cât și cumpărătorul sunt în același timp debitori și creditori, legea face o excepție de la această regulă. Acesta stipulează că vânzătorul trebuie să-și explice clar obligațiile, având în vedere că este cel care impune clauzele contractuale de cele mai multe ori.

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă ”efectele legale” ale unui contract de vânzare-cumpărare?

Acestea sunt efectele contractului generate prin încheierea valabilă a acestuia și includ transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător.

Care sunt efectele personale ale unui contract de vânzare-cumpărare?

Acestea sunt efectele contractului care reprezintă obligațiile asumate de părțile implicate în contract, precum obligația vânzătorului de a predare și obligația cumpărătorului de a primi bunul.

Cum se interpretează clauzele contractuale în caz de îndoieli?

În cazul în care înțelesul unui contract este ambiguu, ca efect al contractului, textul se interpretează în favoarea debitorului.

Ce obligații principale impune Codul Civil vânzătorului și cumpărătorului ca efecte ale contractului?

Codul Civil stipulează că vânzătorul trebuie „să predea bunul și să răspundă pentru evicțiune”, în timp ce cumpărătorul are obligația „de a plăti prețul în ziua și la locul determinat prin contract”.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.