Promisiunea unilaterală de vânzare

Promisiunea unilaterală de vânzare

Promisiunea unilaterală de vânzare este un contract prin care o parte, denumită promitent, se obligă față de altă parte, denumită beneficiar, să îi vândă un bun la un anumit preț, dacă beneficiarul va dori să-l cumpere, în conformitate cu prevederile Codului Civil.

Promisiunea unilaterală de vânzare – caracteristici

Promisiunea unilaterală de vânzare este o manifestare a voinței juridice care prezintă câteva caracteristici distincte. Aceasta este un contract, ceea ce înseamnă că se încheie valabil prin acordul de voință al părților. Structura și conținutul acestui contract sunt esențiale pentru validitatea și eficacitatea sa juridică.

Promisiunea unilaterală de vânzare – natură contractuală

Una dintre cele mai importante caracteristici ale promisiunii unilaterale de vânzare este natura sa contractuală. Acesta este un contract care se încheie prin acordul de voință al părților. Promitentul își asumă obligația de a vinde un bun beneficiarului la un anumit preț, dacă beneficiarul va dori să-l cumpere. Acordul nu vizează încheierea vânzării propriu-zise, ci doar promisiunea că se va încheia un contract de vânzare în condițiile stipulate.

Distincția față de alte contracte

Promisiunea unilaterală de vânzare se deosebește de oferta de a contracta, care este un act juridic unilateral și care devine contract când se intersectează cu acceptarea. De asemenea, se deosebește de promisiunea unilaterală simplă, care este un act unilateral prin care autorul își exprimă voința de a se obliga independent de acceptare.

Forma contractului de promisiune unilaterală de vânzare

Forma contractului de promisiune unilaterală de vânzare este un aspect crucial pentru validitatea juridică a acestuia. Aceasta nu trebuie să fie identică cu forma specifică pentru contractul de vânzare, dacă legea prevede o astfel de formă.

Specificații obligatorii ale promisiunii unilaterale de vânzare

Este esențial ca promisiunea unilaterală de vânzare să prevadă atât bunul, cât și prețul promis. În lipsa acestora, promisiunea ar fi lovită de nulitate absolută, având ca efect imposibilitatea realizării tranzacției convenite.

Obligațiile părților în cadrul promisiunii unilaterale de vânzare

În cadrul promisiunii unilaterale de vânzare, obligațiile părților sunt clar delimitate. Promitentul este cel care își asumă obligația de a vinde, în timp ce beneficiarul nu își asumă obligația de a cumpăra.

Obligația Promitentului

Obligația esențială a promitentului este de a încheia un contract de vânzare, dacă beneficiarul va dori să cumpere bunul. Această obligație, de a încheia actul juridic, este o obligație de a face și nu de a da.

Condiția suspensivă

Obligația promitentului de a vinde dacă beneficiarul va dori să cumpere este o obligație afectată de o condiție suspensivă pur potestativă din partea beneficiarului. Condiția suspensivă trebuie să fie îndeplinită în interiorul unui termen convenit de părți sau, în absența unui astfel de termen, stabilit de instanța de judecată.

Consecințele juridice ale neîndeplinirii promisiunii unilaterale de vânzare

Situația în care promitentul refuză să încheie contractul de vânzare, deși beneficiarul și-a exprimat consimțământul, atrage anumite consecințe juridice.

Intervenția instanței

Dacă promitentul refuză să încheie contractul de vânzare, instanța, la cererea beneficiarului, poate pronunța o hotărâre care să țină loc de contract. Aceasta este o măsură legală care asigură respectarea drepturilor beneficiarului.

Rezoluțiunea și daunele-interese în cazul promisiunii unilaterale de vânzare

Pe lângă aceasta, beneficiarul poate solicita rezoluțiunea promisiunii unilaterale de vânzare cu daune interese, ceea ce reprezintă o compensare pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligațiilor asumate de promitent.

FAQ

 1. Ce este promisiunea unilaterală de vânzare?
  • Promisiunea unilaterală de vânzare este un contract în care o parte, numită promitent, se obligă față de cealaltă parte, numită beneficiar, să îi vândă un bun la un anumit preț, dacă beneficiarul va dori să-l cumpere.
 2. Care sunt caracteristicile distincte ale promisiunii unilaterale de vânzare?
  • Caracteristicile distincte ale Promisiunii unilaterale de vânzare includ natura sa contractuală, obligația promitentului de a vinde, și faptul că este un act juridic care se încheie valabil prin acordul de voință al părților.
 3. Cum se distinge promisiunea unilaterală de vânzare de alte contracte?
  • Promisiunea unilaterală de vânzare se distinge de oferta de a contracta și de promisiunea unilaterală simplă, fiind un act juridic bilateral, care devine contract când beneficiarul își exprimă voința de a cumpăra bunul.
 4. Ce formă trebuie să aibă contractul de promisiune unilaterală de vânzare?
  • Forma contractului de promisiune unilaterală de vânzare  trebuie să fie identică cu forma specifică pentru contractul de vânzare, dacă legea prevede o astfel de formă.
 5. Ce specificații obligatorii trebuie să includă Promisiunea unilaterală de vânzare?
  • Promisiunea unilaterală de vânzare trebuie să specifice clar bunul și prețul promis. În lipsa acestor specificații, promisiunea ar fi lovită de nulitate absolută.
 6. Ce obligații își asumă părțile în cadrul promisiunii unilaterale de vânzare?
  • În cadrul Promisiunii unilaterale de vânzare, promitentul își asumă obligația de a vinde, în timp ce beneficiarul nu își asumă obligația de a cumpăra.
 7. Care este obligația esențială a promitentului în promisiunea unilaterală de vânzare?
  • Obligația esențială a promitentului în Promisiunea unilaterală de vânzare este de a încheia un contract de vânzare, dacă beneficiarul va dori să cumpere bunul.
 8. Ce este condiția suspensivă în contextul promisiunii unilaterale de vânzare?
  • Condiția suspensivă în contextul promisiunii unilaterale de vânzare se referă la obligația promitentului de a vinde dacă beneficiarul va dori să cumpere, care este afectată de o condiție suspensivă pur potestativă din partea beneficiarului.
 9. Ce consecințe juridice pot apărea în cazul neîndeplinirii Promisiunii unilaterale de vânzare?
  • Dacă promitentul refuză să încheie contractul de vânzare, beneficiarul poate solicita instanței o hotărâre care să țină loc de contract sau poate solicita rezoluțiunea promisiunii cu daune interese.
 10. Cum poate interveni instanța în cazul neîndeplinirii promisiunii unilaterale de vânzare?
  • În cazul neîndeplinirii promisiunii unilaterale de vânzare, instanța, la cererea beneficiarului, poate pronunța o hotărâre care să țină loc de contract, asigurând astfel respectarea drepturilor beneficiarului.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.