Promisiunea unilaterală de vânzare este un contract prin care o parte, denumită promitent, se obligă față de altă parte, denumită beneficiar, să îi vândă un bun la un anumit preț, dacă beneficiarul va dori să-l cumpere, în conformitate cu prevederile Codului Civil.

Promisiunea unilaterală de vânzare – caracteristici

Promisiunea unilaterală de vânzare este o manifestare a voinței juridice care prezintă câteva caracteristici distincte. Aceasta este un contract, ceea ce înseamnă că se încheie valabil prin acordul de voință al părților. Structura și conținutul acestui contract sunt esențiale pentru validitatea și eficacitatea sa juridică.

Promisiunea unilaterală de vânzare – natură contractuală

Una dintre cele mai importante caracteristici ale promisiunii unilaterale de vânzare este natura sa contractuală. Acesta este un contract care se încheie prin acordul de voință al părților. Promitentul își asumă obligația de a vinde un bun beneficiarului la un anumit preț, dacă beneficiarul va dori să-l cumpere. Acordul nu vizează încheierea vânzării propriu-zise, ci doar promisiunea că se va încheia un contract de vânzare în condițiile stipulate.

Distincția față de alte contracte

Promisiunea unilaterală de vânzare se deosebește de oferta de a contracta, care este un act juridic unilateral și care devine contract când se intersectează cu acceptarea. De asemenea, se deosebește de promisiunea unilaterală simplă, care este un act unilateral prin care autorul își exprimă voința de a se obliga independent de acceptare.

Forma contractului de promisiune unilaterală de vânzare

Forma contractului de promisiune unilaterală de vânzare este un aspect crucial pentru validitatea juridică a acestuia. Aceasta nu trebuie să fie identică cu forma specifică pentru contractul de vânzare, dacă legea prevede o astfel de formă.

Specificații obligatorii ale promisiunii unilaterale de vânzare

Este esențial ca promisiunea unilaterală de vânzare să prevadă atât bunul, cât și prețul promis. În lipsa acestora, promisiunea ar fi lovită de nulitate absolută, având ca efect imposibilitatea realizării tranzacției convenite.

Obligațiile părților în cadrul promisiunii unilaterale de vânzare

În cadrul promisiunii unilaterale de vânzare, obligațiile părților sunt clar delimitate. Promitentul este cel care își asumă obligația de a vinde, în timp ce beneficiarul nu își asumă obligația de a cumpăra.

Obligația Promitentului

Obligația esențială a promitentului este de a încheia un contract de vânzare, dacă beneficiarul va dori să cumpere bunul. Această obligație, de a încheia actul juridic, este o obligație de a face și nu de a da.

Condiția suspensivă

Obligația promitentului de a vinde dacă beneficiarul va dori să cumpere este o obligație afectată de o condiție suspensivă pur potestativă din partea beneficiarului. Condiția suspensivă trebuie să fie îndeplinită în interiorul unui termen convenit de părți sau, în absența unui astfel de termen, stabilit de instanța de judecată.

Consecințele juridice ale neîndeplinirii promisiunii unilaterale de vânzare

Situația în care promitentul refuză să încheie contractul de vânzare, deși beneficiarul și-a exprimat consimțământul, atrage anumite consecințe juridice.

Intervenția instanței

Dacă promitentul refuză să încheie contractul de vânzare, instanța, la cererea beneficiarului, poate pronunța o hotărâre care să țină loc de contract. Aceasta este o măsură legală care asigură respectarea drepturilor beneficiarului.

Rezoluțiunea și daunele-interese în cazul promisiunii unilaterale de vânzare

Pe lângă aceasta, beneficiarul poate solicita rezoluțiunea promisiunii unilaterale de vânzare cu daune interese, ceea ce reprezintă o compensare pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligațiilor asumate de promitent.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara 

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.