Promisiunea unilaterală de cumpărare este un contract juridic prin care o parte, denumită în continuare „promitent”, se obligă față de cealaltă parte, denumită „beneficiar”, să cumpere un bun al cărui titular este beneficiarul, la un anumit preț, dacă acesta din urmă va dori să îl vândă, conform prevederilor Codului Civil.

Este esențial să înțelegem că promisiunea unilaterală de cumpărare este o formă de contract care creează obligații pentru promitent, în timp ce oferă drepturi beneficiarului. Acesta din urmă are controlul complet asupra bunului și are libertatea de a decide dacă dorește să îl vândă sau nu.

Mai departe, promisiunea unilaterală de cumpărare stabilește un preț convenit anterior pentru bun, oferind astfel o garanție pentru ambele părți în ceea ce privește valoarea tranzacției. Prețul stabilit în promisiunea unilaterală de cumpărare reprezintă un element esențial care facilitează încheierea viitoare a contractului de vânzare-cumpărare, în cazul în care beneficiarul decide să vândă bunul.

Promisiunea unilaterală de cumpărare – condițiile de validitate

Condițiile de validitate pentru promisiunea unilaterală de cumpărare sunt identice cu cele pentru promisiunea unilaterală de vânzare. Acestea sunt esențiale pentru asigurarea unei baze juridcice solide pentru contract.

Prima condiție de validitate se referă la capacitatea părților de a încheia contractul. Părțile implicate trebuie să aibă capacitatea legală de a contracta, conform prevederilor legale în vigoare.

A doua condiție se referă la consimțământul părților. Este vital ca ambele părți să își exprime consimțământul liber și neviciat în privința promisiunii unilaterale de cumpărare. Orice viciu de consimțământ poate afecta validitatea contractului.

Promisiunea unilaterală de cumpărare – efecte

Promisiunea unilaterală de cumpărare are efecte semnificative asupra obligațiilor promitentului și drepturilor beneficiarului. Promitentul este obligat să încheie contractul de vânzare-cumpărare la prețul stabilit, dacă beneficiarul decide să vândă bunul.

Beneficiarul, pe de altă parte, nu are nicio obligație în legătură cu bunul său și poate decide să îl vândă oricui și la orice preț consideră necesar. Dacă beneficiarul decide să vândă bunul promitentului la prețul stabilit în promisiunea unilaterală de cumpărare, condiția suspensivă pur potestativă se împlinește, obligând promitentul să își îndeplinească obligația.

Promisiunea unilaterală de cumpărare – sancțiuni aplicabile în cazul neexecutării

Sancțiunile pentru neexecutarea obligației asumate prin promisiunea unilaterală de cumpărare sunt, de asemenea, identice cu cele aplicabile în cazul promisiunii unilaterale de vânzare. Este esențial să fie respectate termenii promisiunii unilaterale de cumpărare, pentru a evita sancțiuni care pot varia de la penalități financiare la acțiuni în instanță.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.