Definirea cauzei contractului de vânzare

Cauza contractului de vânzare este interpretată în lege ca fiind „motivul care determină fiecare parte să încheie contractul”. Această definiție se regăsește în concepția Codului Civil, care stipulează cauza ca o condiție de fond necesară pentru contractare. Cauza contractului de vânzare are un caracter complex, fiind fundamentată pe interesele părților contractante. Aceste interese pot fi încadrate în două categorii: rațiuni apropiate (cauza proxima) și rațiuni îndepărtate (cauza remota).

Condiții esențiale pentru cauza contractului de vânzare

Pentru ca un contract de vânzare să fie considerat valid, cauza acestuia trebuie să îndeplinească trei condiții esențiale:

a) Cauza trebuie să existe

Cauza trebuie să existe pentru a valida încheierea contractului de vânzare. Absența cauzei poate duce la nulitatea relativă a contractului, cu excepția cazului în care contractul a fost greșit calificat și poate produce alte efecte juridice. Cauza contractului de vânzare este, prin urmare, un pilon esențial care susține validitatea juridică a tranzacției.

b) Cauza trebuie să fie licită

Cauza este licită dacă nu contravine legii și ordinii publice. Un exemplu de ilicitate este situația în care părțile încheie un act fictiv cu scopul de a micșora patrimoniul debitorului, încălcând astfel dreptul de gaj general al creditorului. Nerespectarea acestei condiții atrage după sine nulitatea absolută a contractului, reprezentând o sancțiune juridică severă.

c) Cauza trebuie să fie morală

Ultima, dar nu cea din urmă, moralitatea cauzei este o condiție esențială pentru validitatea contractului de vânzare. O cauză este considerată morală dacă nu încalcă bunele moravuri. Jurisprudența a subliniat, de exemplu, că vânzarea între concubini este lovită de nulitate absolută dacă contractul a fost încheiat sub presiunea uneia dintre părți pentru menținerea relației de concubinaj. Sancțiunea juridică pentru o cauză imorală este nulitatea absolută a contractului de vânzare.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.