Forma contractului de vânzare cumpărare este definită, în esență, de acordul de voință al părților implicate. Acest acord este ceea ce  validează contractul și nu este necesar să fie prezentat într-o formă anume conform Codului civil. Acest aspect subliniază natura consensuală a vânzării, unde îndeplinirea obligațiilor – remiterea bunului vândut sau achitarea prețului – urmează momentului încheierii convenției.

Excepții privind forma contractului de vânzare cumpărare

Există excepții de la această regulă generală. Un astfel de exemplu este reflectat în vânzarea drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară. În aceste situații, forma contractului de vânzare cumpărare necesită o autentificare notarială, schimbând astfel caracterul consensual al vânzării într-unul solemn.

Nerespectarea formei autentice, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, atrage după sine nulitatea absolută a contractului. Chiar și când părțile decid o anumită formă pentru contract, care nu este solicitată de lege, dar această formă nu este respectată, contractul rămâne valid.

Forma scrisă a contractului de vânzare cumpărare își găsește importanța mai ales atunci când este necesară probarea existenței actului. Legea, în anumite situații, cere forma scrisă pentru a dovedi un act, făcând inadmisibilă proba cu martori. Aceasta este o realitate în cazul în care valoarea obiectului actului juridic depășește 250 de lei. Excepțional, legea permite proba cu martori împotriva unui profesionist, indiferent de valoarea actului, dacă acesta a fost efectuat în exercițiul activității profesionale.

Proba cu martori împotriva unui contract de vânzare cumpărare

Este important de reținut că proba cu martori nu este admisibilă pentru a contrazice sau modifica conținutul unui înscris, nici pentru a aduce informații noi despre discuțiile avute înainte, în timpul sau după întocmirea acestuia.

Forma electronică a unui contract de vânzare cumpărare

În era digitală, forma contractului de vânzare cumpărare poate fi, de asemenea, electronică, respectând condițiile stipulate în legile speciale. Acest aspect modernizează și extinde modalitățile tradiționale de a încheia contracte de vânzare cumpărare.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.