Discuția despre cauza contractului se concentrează pe motivul pentru care fiecare parte angajată în contract își asumă anumite obligații. În structura contractului de vânzare-cumpărare, conceptul de cauză este esențial, fiecare obligație a părților având o cauză distinctă.

Înțelegerea conceptului de ”Cauza a contractului”

Cauza contractului poate fi înțeleasă din două perspective – imediată și mediată. Scopul imediat, ce se referă la obținerea bunului sau la plata prețului, reprezintă un aspect obiectiv, abstract și constant în toate contractele de vânzare-cumpărare. Pe de altă parte, scopul mediat reflectă motivul determinant care a stat la baza consimțământului fiecărei părți, un element subiectiv, specific și care poate varia de la un caz la altul.

Condițiile Cauzei Contractului de Vânzare-Cumpărare

Cauza contractului de vânzare-cumpărare trebuie să respecte trei condiții fundamentale:

  1. Cauza contractului trebuie să existe. Chiar dacă nu este expres stipulată în contract, se prezumă că ea există până când se dovedește contrariul. Lipsa cauzei poate duce la invalidarea vânzării.
  2. Cauza contractului să fie reală. Dacă una sau ambele părți contractante sunt sub impresia eronată că scopul contractului există și este realizabil, când în realitate nu este, ne aflăm în fața unei cauze false. Aceasta reprezintă o eroare asupra cauzei și poate duce la anularea contractului.
  3. Cauza contractului trebuie să fie licită și morală. Cauza este considerată licită dacă respectă normele juridice și este morală dacă se aliniază regulilor de conviețuire socială. O cauză imorală poate duce, de asemenea, la invalidarea contractului de vânzare-cumpărare.

Întrebări Frecvente

Ce este ”cauza ”în contractul de vânzare-cumpărare?

Cauza reprezintă motivul pentru care fiecare parte implicată în contract își asumă o obligație reciprocă.

Ce se întâmplă dacă ”cauza” nu este stipulată în contract?

Chiar dacă cauza nu este stipulată explicit, se prezumă că ea există până la proba contrară.

Ce înseamnă o ”cauză reală”?

O cauză este considerată reală dacă scopul contractului există și poate fi realizat.

Ce se întâmplă dacă ”cauza” este falsă?

Dacă una sau ambele părți ale contractului au credința greșită că scopul contractului există și poate fi realizat, când în realitate nu există, avem de-a face cu o cauză falsă. Aceasta poate duce la anularea contractului.

Ce se întâmplă dacă ”cauza” este imorală?

O cauză imorală poate duce la invalidarea contractului de vânzare-cumpărare.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.