Donația mascată poate fi deseori camuflată în forma unui contract cu titlu oneros sau efectuate printr-o persoană interpusă. Aceste situații sunt exemple de simulații în contracte, având implicații juridice importante.

Esența donației mascate și implicațiile ei juridice

Donația mascată reprezintă, de fapt, o donație simulată. Aparent, aceasta pare a fi un contract cu titlu oneros, dar în realitate, maschează natura gratuită a unui contract secret. De pildă, deși printr-un contract public de vânzare-cumpărare se transferă dreptul de proprietate asupra unei case, în realitate, transferul se realizează gratuit.

În mod obișnuit, donațiile mascată sunt considerate valabile, deoarece simularea nu este, în principiu, pedepsită cu nulitatea. Cu toate acestea, în cazul în care camuflarea este realizată în mod fraudulos, contractul devine nul. De exemplu, dacă donația a fost mascată „în scopul de a eluda revocabilitatea donațiilor între soți”, contractul este sancționat cu nulitatea.

Condițiile de fond în donația mascată

Cu privire la respectarea condițiilor de fond, există un consens că actul care maschează donația (actul aparent) trebuie să îndeplinească toate cerințele legale specifice lui. Forma donației mascată este cea solicitată de lege pentru validitatea actului aparent, și nu forma autentică impusă de art. 1011 C. civ. pentru donații.

Dovada mascării, în donația mascată

Dovada mascării, se face conform regulilor privitoare la simulație. Părțile contractante, precum și moștenitorii lor universali sau cu titlu universal, pot face dovada cu un contraînscris sau cu început de dovadă scrisă. Terții pot face dovada prin orice mijloc, deoarece pentru ei, simularea este un simplu fapt.

Donația prin interpunere de persoane

Donația prin interpunere de persoane este, de asemenea, o donație simulată, similară cu donația mascată, dar cu un obiect diferit. În acest caz, simularea nu privește natura gratuită a contractului, ci persoana donatarului. Această formă de simulare este întâlnită atunci când se dorește gratificarea unei persoane incapabile de a primi o donație.

Întrebări Frecvente

Ce este o donație mascată?

O donație mascată este o donație ascunsă sub forma unui alt tip de contract, cum ar fi un contract de vânzare-cumpărare.

Când devine nul un contract de donație mascată?

Dacă mascarea donației este realizată în mod fraudulos, contractul devine nul.

Ce înseamnă donația prin interpunere de persoane?

Donația prin interpunere de persoane este o formă de donație simulată în care donatarul real este înlocuit cu o persoană interpusă.

Care este forma legală a donațiilor mascată?

Forma legală este cea cerută pentru actul aparent, nu forma autentică impusă pentru donații.

Cum poate fi dovedită mascarea unei donații?

Dovada mascării se face conform regulilor privitoare la simulație, utilizând diverse metode de dovadă.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.