Donațiile indirecte sunt o modalitate ingenioasă de a darui, prin utilizarea unei metode alternative la contractul obișnuit de donație. Acestea se bazează pe intenția de a darui (animus donandi), însă se realizază printr-un alt act juridic, adesea diferit de contractul de donație.

Regulile aplicabile pentru donații indirecte

Diferența majoră dintre o donație deghizată și o donație indirectă constă în natura contractului: în primul caz, contractul aparent nu reflectă voința reală a părților (fiind fictiv), în timp ce în al doilea, actul prin care se realizează donația este cel dorit de părți. Pe scurt, donațiile indirecte sunt acte de generozitate realizate prin alte acte juridice.

Donațiile indirecte nu urmează regulile de formă cerute de lege pentru validitatea donației, constituind o excepție la principiul solemnității donației. În schimb, acestea sunt supuse unui set de reguli de fond, specifice acestui tip de act. Exemple de acte prin care se pot realiza donații indirecte sunt: renunțarea la un drept, remiterea de datorie și stipulația în favoarea unei terțe persoane.

Renunțarea la un drept

O renunțare la un drept care se fundamentează pe intenția de a darui este considerată o donație indirectă. Un exemplu este renunțarea unui uzufructuar la dreptul său de uzufruct în beneficiul proprietarului. În această situație, renunțarea este operațiunea principală, donația fiind un simplu accesoriu.

Remiterea de datorie

Remiterea de datorie este un alt exemplu de donație indirectă. Ea reprezintă renunțarea gratuită a creditorului la dreptul său de creanță asupra debitorului. Prin această renunțare, debitorul beneficiază de o îmbogățire echivalentă cu valoarea datoriei pe care ar fi trebuit să o plătească creditorului.

Stipulația în favoarea unei terțe persoane

În acest caz, o persoană, numită promitent, se obligă să execute o anumită prestație în folosul unei terțe persoane, numită beneficiar. Dacă acest lucru este făcut cu intenția de a darui, este considerată o donație indirectă.

În concluzie, donațiile indirecte oferă o flexibilitate și diversitate sporită în ceea ce privește modalitățile de a darui. Este important să înțelegem însă că acestea nu scutesc de la respectarea anumitor reguli de fond, specifice acestui tip de act juridic.

Întrebări frecvente

Ce este o donație indirectă?

O donație indirectă este un act juridic de generozitate realizat printr-un alt act juridic, diferit de contractul de donație.

Cum se diferă donațiile indirecte de donațiile deghizate?

Donațiile deghizate sunt cele în care contractul aparent nu reflectă voința reală a părților, în timp ce la donațiile indirecte, actul prin care se realizează donația este cel dorit de părți.

Care sunt exemple de donații indirecte?

Exemple de donații indirecte sunt: renunțarea la un drept, remiterea de datorie și stipulația în favoarea unei terțe persoane.

Ce reguli se aplică donațiilor indirecte?

Donațiile indirecte nu urmează regulile de formă cerute de lege pentru validitatea donației, însă sunt supuse unui set de reguli de fond, specifice acestui tip de act.

Ce este remiterea de datorie?

Remiterea de datorie este renunțarea gratuită a creditorului la dreptul său de creanță asupra debitorului și constituie o formă de donație indirectă.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

    Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.