Decăderea din drepturile părinteşti

Decăderea din drepturile părinteşti

Decăderea din drepturile părinteşti. În societatea noastră modernă, protejarea copiilor este esențială. Totuși, când părinții nu pot sau nu reușesc să-și îndeplinească responsabilitățile părintești corespunzător, legea poate să intervină prin intermediul instanței de tutelă.

Ce înseamnă decăderea din drepturile părintești și care sunt condițiile?

Decăderea din drepturile părintești, conform art. 508 al noului Cod civil, este o măsură juridică care poate fi impusă de instanța de tutelă. Consecința acestui demers este pierderea integrală a drepturilor părintești și intervine în cazul în care un părinte nu exercită adecvat rolul părintesc sau nu-l exercită deloc, punând în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului. Pot exista mai multe scenarii care duc la această situație, printre care:

 • Părintele supune copilul la tratamente rele;
 • Consumul de alcool sau droguri al părintelui periclitează bunăstarea copilului;
 • Comportamentul abuziv al părintelui;
 • Neglijarea gravă a obligațiilor părintești;
 • Acțiunile care afectează grav interesul superior al copilului.

Ascultarea copilului

Conform art. 264 din noul Cod civil,  „(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei.”

Cum afectează decăderea drepturilor părintești pe toți copiii?

Art. 509 al noului Cod civil precizează că din drepturile părinteşti este totală și se aplică tuturor copiilor la data pronunțării hotărârii. Însă, instanța de tutelă are dreptul să aplice această măsură numai în legătură cu anumite drepturi părintești sau doar față de anumiți copii, cu condiția ca aceste măsuri să nu pericliteze creșterea, educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor.

Obligația de întreținere în cazul decăderii din exercițiul drepturilor părintești

Potrivit art. 510 al noului Cod civil, decăderea din exercițiul drepturilor părintești nu îl scutește pe părinte de responsabilitatea de a asigura întreținerea copilului. Această obligație patrimonială între părinți și copii este esențială, asigurând condiții materiale adecvate pentru creșterea și educarea minorilor.

Redarea exercițiului drepturilor părintești

Conform art. 512 al noului Cod civil, în situația în care circumstanțele care au dus la decăderea din drepturile părinteşti au încetat și părintele nu mai pune în pericol viața, sănătatea și dezvoltarea copilului, instanța de tutelă poate decide să-i redea acestuia drepturile părintești.

În concluzie, decăderea din drepturile părintești este o măsură drastică care se aplică atunci când părinții nu-și îndeplinesc responsabilitățile față de copii în mod corespunzător. Este important să ne amintim că aceste măsuri sunt menite să protejeze bunăstarea și interesul superior al copilului, nu orgoliile părinților.

Întrebări frecvente

 1. Ce înseamnă decăderea din drepturile părintești?
  • Decăderea din drepturile părintești este o măsură juridică ce implică pierderea integrală a drepturilor părintești atunci când un părinte nu-și îndeplinește corespunzător responsabilitățile.
 2. Ce situații pot duce la decăderea din drepturile părintești?
  • Pot duce la decădere comportamentul abuziv al părintelui, neglijarea gravă a obligațiilor părintești, consumul de alcool sau droguri ce periclitează bunăstarea copilului, acțiunile care afectează grav interesul superior al copilului, sau supunerea copilului la tratamente rele.
 3. Decăderea din drepturile părintești se aplică tuturor copiilor?
  • Conform legii, decăderea din exercițiul drepturilor părintești este totală și se aplică tuturor copiilor la data pronunțării hotărârii. Totuși, instanța de tutelă are dreptul să aplice această măsură doar față de anumiți copii sau numai în legătură cu anumite drepturi părintești, dacă astfel nu se periclitează creșterea, educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor.
 4. Ce se întâmplă cu obligația de întreținere a copiilor după decăderea din drepturile părintești?
  • Conform legii, decăderea din exercițiul drepturilor părintești nu scutește părintele de obligația de a asigura întreținerea copilului. Această obligație patrimonială rămâne în vigoare și după decăderea din drepturile părintești.
 5. Este posibilă redobândirea drepturilor părintești după decădere?
  • Da, dacă circumstanțele care au dus la decăderea din drepturile părintești au încetat și părintele nu mai pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului, instanța de tutelă poate decide să redea părintelui drepturile părintești.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.