Table Of Contents

Add a header to begin generating the table of contents

Potrivit articolului 48 alin. (3) din Constituția României, „Copiii născuți în afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei născuți în cadrul căsătoriei”. Această dispoziție constituțională este susținută și de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care consacră aceeași egalitate între copii, indiferent de statutul matrimonial al părinților.

Consecințele juridice ale egalității copiilor

Articolul 448 din noul Cod Civil român prevede că „Copilul născut în afara căsătoriei, a cărui filiație a fost stabilită legal, se află în aceeași situație ca și copilul născut în cadrul căsătoriei, față de fiecare părinte și rudele acestuia”.

Aceasta înseamnă că toți părinții, indiferent dacă sunt căsătoriți sau nu, au aceleași drepturi și îndatoriri față de copiii lor minori. Nu există niciun fel de discriminare între copiii născuți în cadrul căsătoriei, cei născuți în afara căsătoriei sau cei adoptați.

Drepturile tatălui în cazul reproducerii asistate medical

Tatăl are aceleași drepturi și obligații față de copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator ca și față de un copil născut prin concepție naturală. Aceasta demonstrează o extindere a egalității între copii și în contextul avansurilor tehnologice și medicale.

Concluzie

În esență, copilul născut în afara căsătoriei și a cărui filiație a fost stabilită legal, are aceeași situație juridică ca și copilul născut în cadrul căsătoriei. Astfel, legea română protejează și promovează egalitatea între toți copiii, indiferent de circumstanțele nașterii lor.

FAQs

  1. Ce prevede Constituția României despre egalitatea copiilor? Constituția României, în articolul 48 alin. (3), prevede că toți copiii, indiferent de statutul matrimonial al părinților lor, sunt egali în fața legii.
  2. Există o diferență între drepturile copiilor născuți în și în afara căsătoriei? Nu, legea română nu face distincție între copiii născuți în cadrul căsătoriei și cei născuți în afara ei.
  3. Are tatăl același drepturi pentru un copil născut prin reproducere asistată? Da, potrivit noului Cod Civil român, tatăl are aceleași drepturi și obligații, indiferent dacă copilul a fost născut prin reproducere asistată sau concepție naturală.
  4. Cum este protejată egalitatea copiilor în România? Egalitatea copiilor este protejată prin Constituția României și alte legi specifice, cum ar fi Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
  5. Sunt adoptații considerați egali cu copiii naturali în fața legii? Da, copiii adoptați sunt considerați egali cu copiii naturali în cadrul legii române.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.