Într-o societate în continuă evoluție, legislația trebuie să țină pasul cu realitățile moderne. Un astfel de exemplu este reproducerea umană asistată  cu terț donator, o practică tot mai comună, dar care ridică numeroase întrebări juridice și etice.

Reproducerea umană asistată medical și filiația în Codul Civil Românesc

Conform articolului 441 din Codul Civil românesc, reproducerea umană asistată medical cu terț donator nu stabilește nicio legătură de filiație între copil și donator. În plus, nu există nicio răspundere legală a donatorului în acest context. Codul Civil definește părinții ca fiind un bărbat și o femeie sau o femeie singură, eliminând astfel orice posibile discuții privind cuplurile de același sex.

Condiții privind consimțământul în reproducerea umană asistată medical

Articolul 442 din Codul Civil stipulează că părinții care doresc să recurgă la reproducerea umană asistată medical cu terț donator trebuie să-și dea consimțământul în prealabil, în condiții de confidențialitate totală, în fața unui notar public. De asemenea, notarul trebuie să explice în mod explicit consecințele acestui act asupra filiației. Consimțământul poate fi revocat în orice moment și devine nul în caz de deces, cerere de divorț sau separație înainte de concepție.

Contestarea filiației și reproducerea umană asistată medical

Articolul 443 din Codul Civil românesc stabilește că nimeni nu poate contesta filiația unui copil născut prin reproducerea umană asistată medical. Cu toate acestea, soțul mamei poate nega paternitatea dacă nu a consimțit la procedura de reproducere umană asistată medical cu terț donator.

Răspunderea tatălui în reproducerea umană asistată medical

Conform articolului 444, tatăl care inițial a consimțit la procedura de reproducere umană asistată medical cu terț donator, dar ulterior refuză să recunoască copilul născut în afara căsătoriei, va fi responsabil în fața mamei și a copilului. În acest caz, paternitatea se stabilește pe cale judecătorească.

Confidențialitatea în reproducerea umană asistată medical

Articolul 445 stabilește că toate informațiile privind reproducerea umană asistată medical sunt confidențiale. Totuși, în caz de risc grav pentru sănătatea copilului sau a descendenților săi, instanța poate autoriza transmiterea acestor informații medicului sau autorităților competente.

Raporturile dintre tată și copil în reproducerea umană asistată medical

Articolul 446 prevede că tatăl are aceleași drepturi și obligații față de un copil născut prin reproducere asistată medical ca și față de un copil născut prin concepție naturală.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.