Asigurarea probelor constituie o etapă contencioasă prin care una dintre părți are posibilitatea de a solicita ca probele ce urmează a fi utilizate în instanță să fie identificate și păstrate de urgență. Aceasta este o măsură preventivă, având în vedere posibilitatea ca respectivele probe să dispară sau să devină dificil de administrat ulterior.

Cererea pentru asigurarea probelor

Procedura de asigurare a probelor poate fi inițiat de oricine are nevoie să determine urgent declarația unei persoane, opinia unui expert, starea unor bunuri – mobile sau imobile – sau recunoașterea unui document, unui fapt sau a unui drept. Solicitarea asigurării probelor devine necesară în cazul în care există un risc ca acestea să dispară sau să fie dificil de obținut în viitor. Asigurarea probelor se poate solicita atât înainte de proces, cât și în timpul acestuia. În condițiile în care partea adversă își exprimă acordul, cererea de asigurare a probelor poate fi formulată, chiar dacă nu există un pericol iminent (conform art. 359 C. pr. civ.). Asigurarea probelor nu depinde neapărat de un element de urgență, deoarece partea adversă poate accepta prezentarea probelor fără a se opune.

Momentul depunerii cererii de asigurare a probelor

Procedura de asigurare a probelor poate fi inițiată ca o acțiune principală sau ca o acțiune incidentală. Prin urmare, partea interesată poate solicita asigurarea probelor atât înainte de proces, cât și în timpul acestuia. În cererea de asigurare a probelor, partea interesată trebuie să specifice care sunt probele care urmează a fi administrate, faptele pe care dorește să le demonstreze, precum și motivele care justifică necesitatea asigurării probelor sau acordul părții adverse. Conform art. 360 C. pr. civ., cererea de asigurare a probelor se adresează, înainte de proces, instanței de judecată în a cărei jurisdicție se află martorul sau obiectul de constatare.

Procedura de asigurare a probelor în instanță

Instanța dispune citarea părților și comunică părții adverse o copie a cererii. Partea adversă nu este obligată să depună o întâmpinare în acest caz. Cererea de asigurare a probelor este soluționată în camera de consiliu, printr-o încheiere.

Admiterea cererii de asigurare a probelor. Decizia de admitere a cererii de asigurare a probelor este executorie și nu poate fi contestată (conform art. 361 C. pr. civ.).

Respingerea Cererii de Asigurare a Probelor. Decizia de respingere a cererii de asigurare a probelor poate fi atacată separat prin apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, sau de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor (conform art. 361 C. pr. civ.).

Administrarea Probelor Asigurate. Administrarea probelor asigurate poate fi realizată imediat sau la o dată ulterioară stabilită în acest sens. Dacă s-a solicitat înregistrarea declarației unei persoane, opinia unui expert, recunoașterea unui document, fapt sau drept, administrarea probelor asigurate se va face în conformitate cu regulile aplicabile.

Readministrarea probelor. Instanța poate readministra probele asigurate dacă consideră necesar, mai ales când asigurarea probelor a fost solicitată ca o acțiune principală. Probele administrate, indiferent de procedura de asigurare a probelor prin care au trecut, sunt valabile pentru cauza în ansamblu, nu doar pentru partea care a solicitat asigurarea probelor. Cheltuielile asociate cu administrarea probelor, inclusiv cele generate de asigurarea acestora, fac parte din cheltuielile de judecată și urmează regimul juridic specific acestora (conform art. 363 C. pr. civ.).

FQA

Ce reprezintă asigurarea probelor?

Asigurarea probelor este o procedură legală prin care o parte interesată într-un proces solicită ca probele pe care intenționează să le folosească să fie identificate și păstrate de urgență. Acest proces este important atunci când există riscul ca probele să dispară sau să devină dificil de administrat ulterior.

Când pot cere asigurarea probelor?

Asigurarea probelor se poate solicita atât înainte de proces, cât și în timpul acestuia. De asemenea, procedura poate fi inițiată și în absența unui pericol iminent, atâta timp cât partea adversă își exprimă acordul.

Ce se întâmplă dacă cererea de asigurare a probelor este admisă?

Dacă cererea de asigurare a probelor este admisă, încheierea este executorie și nu poate fi contestată în nicio instanță (conform art. 361 C. pr. civ.).

Ce se întâmplă dacă cererea de asigurare a probelor este respinsă?

În cazul în care cererea de asigurare a probelor este respinsă, aceasta poate fi atacată separat prin apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, sau de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor (conform art. 361 C. pr. civ.).

Cum se administrează probele asigurate?

Administrarea probelor asigurate poate fi realizată imediat sau la o dată ulterioară stabilită în acest sens. Procedura de administrare a probelor urmează regulile specifice fiecărei probe în parte.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.