Obligaţia de întreţinere. Condiții.

Obligaţia de întreţinere. Condiții.

Obligaţia de întreţinere. Condiții. Este esenţial ca persoana care solicită întreţinerea să îndeplinească anumite cerinţe, cum ar fi să se afle în stare de nevoie, să fie în incapacitatea de a munci şi să aibă o comportare conformă cu regulile de convieţuire socială.

Condiţii privitoare la creditorul obligaţiei de întreţinere

1.1. Starea de nevoie

Potrivit art. 524 din noul C. civ., cel care are dreptul la întreţinere este persoana care se află în nevoie şi nu poate să se întreţină din munca sau din bunurile sale. Acest lucru presupune că persoana în cauză fie nu dispune de venituri materiale din muncă sau bunuri, fie deţine venituri insuficiente pentru a-şi asigura un trai decent.

Starea de nevoie trebuie să fie demonstrată în mod corespunzător, iar sarcina probei revine celui care solicită întreţinerea. Aceasta se poate face prin diferite mijloace de probă, cum ar fi adeverinţe de venituri, acte autentice, înscrisuri sub semnătură privată sau chiar martori.

1.2. Incapacitatea de a munci

De regulă, o persoană are dreptul la întreţinere numai dacă poate dovedi că incapacitatea sa de muncă este cauza stării de nevoie în care se află. Această dovadă se poate face prin expertiza medico-legală sau certificatul medical, care trebuie să specifice cauza, întinderea şi gravitatea incapacităţii de muncă.

În cazul incapacităţii parţiale de muncă, întreţinerea se acordă proporţional cu gradul de incapacitate. De asemenea, este important de menţionat că vârsta de pensionare în sine nu atrage automat incapacitatea de muncă, iar aceasta trebuie dovedită în mod concret.

1.3. Comportarea conformă cu regulile sociale

Un alt aspect important este comportarea conformă cu regulile sociale. Astfel, persoana care a comis fapte grave împotriva celui obligat la întreţinere sau care îşi risipeşte mijloacele necesare traiului nu este îndreptăţită să primească întreţinere. Dispoziţiile art. 526 noul C. civ. clarifică acest aspect şi prevăd că cineva cu un comportament necorespunzător nu poate solicita întreţinere, iar cel care se află în stare de nevoie din vina sa poate cere numai întreţinerea de strictă necesitate.

Condiţii legale privind debitorul obligaţiei de întreţinere

Potrivit art. 527 din noul C. civ., debitorul obligaţiei de întreţinere poate fi obligat numai dacă are mijloacele pentru a plăti întreţinerea sau are posibilitatea de a le dobândi. Acesta trebuie să ţină seama de veniturile, bunurile şi celelalte obligaţii ale sale.

Mijloacele necesare ale debitorului includ bunurile şi drepturile patrimoniale, precum şi veniturile periodice şi permanente, cum ar fi salariul sau pensia. În cazul persoanelor căsătorite, se vor lua în considerare numai resursele materiale ale debitorului, nu şi ale soţului sau ale celor cu care gospodăreşte.


Întrebări frecvente (FAQs):

  1. Ce înseamnă starea de nevoie în cazul cererii de întreţinere? Starea de nevoie presupune că persoana care solicită întreţinerea nu are suficiente venituri materiale din muncă sau bunuri proprii pentru a-şi asigura existenţa şi un trai decent.
  2. Cum se dovedeşte incapacitatea de muncă pentru a obţine întreţinerea? Incapacitatea de muncă se poate dovedi prin expertiza medico-legală sau certificat medical, care trebuie să specifice cauza, întinderea şi gravitatea incapacităţii.
  3. Ce se întâmplă dacă debitorul nu poate plăti întreţinerea din cauza lipsei mijloacelor financiare? Dacă debitorul nu dispune de mijloace financiare, dar este apt de a munci, instanţa de judecată poate obliga debitorul să presteze întreţinerea datorată.
  4. Poate o persoană care a comis fapte grave să primească întreţinere? Nu, potrivit dispoziţiilor legale, persoana care s-a făcut vinovată de fapte grave faţă de cel obligat la întreţinere nu poate pretinde întreţinere.
  5. Care sunt mijloacele necesare ale celui obligat la întreţinere? Mijloacele necesare includ bunurile şi drepturile patrimoniale, precum şi veniturile periodice şi permanente, cum ar fi salariul sau pensia.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat-online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.