Hotărârea de divorț reprezintă actul final al judecății, actul de dispoziție al instanței cu privire la litigiul dintre părți, fiind un act cu caracter jurisdicțional. Aceasta pune capăt procesului început de reclamant.

Hotărârea de divorț – deliberare, pronunțare și motivare

Deliberarea, pronunțarea și redactarea hotărârii se fac, în principiu, conform regulilor dreptului comun. Cu toate acestea, trebuie reținut că, potrivit art. 617 C.pr.civ., hotărârea prin care se pronunță divorțul nu va fi motivată dacă ambele părți solicită instanței acest lucru. Această dispoziție legală trebuie înțeleasă astfel:

 • la cererea ambilor soți, nu se va motiva doar hotărârea de admitere a cererii de desfacere a căsătoriei;
 • nemotivarea privește doar partea din hotărâre care se referă la desfacerea căsătoriei, nu și cea privitoare la capetele accesorii ale cererii. Nemotivarea hotărârii se aplică și în cazul divorțului prin acord.

Hotărârea de divorț – soluții pronunțate de instanță

În funcție de probele administrate, instanța poate admite sau, după caz, respinge cererea de desfacere a căsătoriei. În situația în care există motive temeinice, cererea va fi admisă, iar căsătoria va fi desfăcută fie din vina exclusivă a pârâtului, fie din vina ambilor soți, în funcție de concluzia ce rezultă din probele administrate în cauză. Dacă se constată că soțul reclamant este vinovat în totalitate, există două situații:

 • în lipsa cererii reconvenționale, instanța va respinge acțiunea ca neîntemeiată;
 • dacă pârâtul a formulat cerere reconvențională, divorțul se va pronunța din vina exclusivă a reclamantului.

De asemenea, divorțul va fi pronunțat din culpa exclusivă a soțului reclamant atunci când soții sunt despărțiți în fapt de cel puțin 2 ani, iar soțul reclamant își asumă în totalitate responsabilitatea pentru eșecul căsniciei.

Instanța va considera căsătoria desfăcută fără a face mențiune despre vina vreunuia dintre soți în următoarele cazuri:

 • divorțul este cerut pentru că starea sănătății unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei;
 • divorțul este prin acord;
 • când cererea de divorț este întemeiată pe culpa soțului pârât, iar acesta recunoaște faptele și reclamantul este de acord.

Cererile accesorii în cadrul hotărârii de divorț

Instanța de judecată se va pronunța prin aceeași hotărâre și asupra cererilor accesorii care se referă la următoarele aspecte:

 • numele foștilor soți;
 • încredințarea copiilor minori;
 • contribuția la întreținerea minorului;
 • împărțirea bunurilor comune,
 • atribuirea sau partajarea locuinței.

Concluzie

Prin hotărârea pronunțată, instanța va lua în considerare toate aceste aspecte pentru a soluționa divorțul și pentru a stabili măsurile adecvate în interesul celor implicați.

Întrebări frecvente

1. Ce reprezintă hotărârea de divorț?

Hotărârea de divorț este actul final al judecății emis de instanța judecătorească într-un proces de divorț. Prin această hotărâre, se pune capăt căsătoriei și se stabilesc aspecte importante, cum ar fi custodia copiilor minori, pensiile alimentare, împărțirea bunurilor comune etc.

2. Cât timp durează procesul de divorț până la emiterea hotărârii?

Durata procesului de divorț poate varia în funcție de circumstanțele fiecărui caz. Unele divorțuri pot fi soluționate rapid, în câteva luni, în timp ce altele pot dura mai mult, depinzând de complexitatea cazului și de colaborarea părților implicate.

3. Pot obține divorțul fără a merge în instanță?

Da,  părțile pot opta pentru desfacerea căsătoriei în fața notarului, pentru a ajunge la un consens cu privire la aspectele legate de divorț, evitând astfel procesul judiciar.

4. Ce se întâmplă dacă nu sunt de acord cu hotărârea instanței?

În cazul în care una dintre părți nu este mulțumită cu decizia instanței, are dreptul să depună apel într-un termen stabilit de lege. Apelul va fi judecat de o instanță superioară, care va reexamina cazul și va decide dacă hotărârea inițială trebuie menținută sau modificată.

5. Cum pot să mă asigur că obțin o hotărâre corectă și echitabilă?

Pentru a te asigura că obții o hotărâre corectă și echitabilă, este important să consulți un avocat specializat în dreptul familiei și divorț. Avocatul te va ghida prin întregul proces, te va informa cu privire la drepturile tale și va susține cazul tău în instanță, asigurându-se că interesele tale sunt bine reprezentate.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.