cheltuieli protocol
Cheltuielile de protocol sunt acele cheltuieli efectuate de către o companie sau o organizație în scopul desfășurării de mese de afaceri, recepții, dineuri, vizite sau alte evenimente similare. Aceste cheltuieli sunt considerate deductible fiscal dacă îndeplinesc anumite criterii legale, cum ar fi legătura cu activitatea desfășurată de companie și limitarea valorii acestor cheltuieli la un
Societățile comerciale sunt formate din mai mulți asociați care colaborează pentru a obține profit și a-și atinge obiectivele de afaceri. Însă, uneori, relația dintre asociați poate deveni tensionată din cauza unor conflicte care apar în ceea ce privește conducerea societății, împărțirea beneficiilor și a pierderilor, comunicarea sau alte probleme. Aceste conflicte pot duce la litigii
Tagged under:
Ce este ordonanța de plată Ordonanța de plată reprezintă o procedura simplificată de obținere prin intermediul instanței a unor creanțe certe, lichide și exigibile. Această procedură se bazează pe un înscris necontestat de către părți și asumat prin semnătură. Prin intermediul acestei proceduri, creditorul poate să cheme debitorul în judecată pentru a obține un titlu
dosarul prețurilor de transfer
Dosarele de prețuri de transfer sunt o componentă importantă a sistemului fiscal internațional, prin intermediul cărora autoritățile fiscale se asigură că tranzacțiile dintre companiile din același grup multinațional sunt efectuate la prețuri de piață reale și nu sunt utilizate pentru a evita plata impozitelor sau mutarea profitului în paradisuri fiscale. În România, acest subiect este
Dividende trimestriale
Societățile pot distribui dividende interimare, regularizarea acestora realizându-se la încheierea exercițiului financiar, dacă respectă următoarele obligații legale: Inventarierea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Determinarea sumei de repartizat Repartizarea trimestrială a profitului se poate face în
Prescripția executării silite
Prescripția executării silite reprezintă sancțiunea adusă pasivității executorului judecătoresc în cazul în care dosarul de executare silită rămâne neinstrumentat mai mult de 3 ani de zile. Ce este prescripția extinctivă Prescripția constă în stingerea dreptului la acțiune în scopul realizării silite a unei obligații care nu a fost realizată la scadență. Prescripția extinctivă stinge numai
Recuperarea creanțelor poate fi o experiență stresantă și complexă pentru creditori, atunci când debitorii refuză să achite sumele datorate. În aceste situații, mulți creditori se pot gândi să apeleze la o societate specializată în recuperarea creanțelor . Cu toate acestea, utilizarea unei astfel de societăți poate să nu fie întotdeauna cea mai potrivită opțiune. În
Începând cu data de 26.11.2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, care transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea
Tagged under:
Prin publicarea Legii nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, sintagma  “Work-Life Balance” a încetat să mai fie un termen întâlnit doar în publicațiile mondene. Legea nr. 283 /2022 este rezultatul direct al transpunerii Directivei (UE) 2019/1158 – supranumită și Directiva „Work-Life
Tagged under: ,
În conformitate cu Legea 31/1990 asociații societăților comerciale își pierd calitatea de asociați prin cesiunea părților sociale din capitalul societății, retrăgându-se astfel din societate. În conformitate cu Noul Cod Civil pierderea calității de asociat are loc prin cesiunea părților în societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea personalității juridice, falimentul, punerea sub interdicție judecătorească, retragerea
Tagged under: