Sechestrul asigurător reprezintă o măsură asigurătorie care constă în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile ale debitorului. Această măsură se aplică indiferent dacă bunurile se află în posesia debitorului sau a unui terţ. Scopul principal al sechestrului asigurător este de a garanta că bunurile vor fi disponibile pentru valorificare odată ce creditorul obţine un titlu executoriu.

Sechestrul Asigurător. Condiții pentru înființare

Sechestrul asigurător poate fi instituit în diferite circumstanţe, în funcţie de starea creanţei. Există trei situaţii principale:

a) Creanţa constatată în scris și exigibilă

Conform articolului 953 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, în cazul unei creanţe constatate în scris și care este exigibilă, sechestrul asigurător poate fi solicitat dacă există o cerere de chemare în judecată deja intentată. În această situaţie, instanţa poate solicita depunerea unei cauţiuni de către creditor.

b) Creanţa neconstatată în scris și exigibilă

Potrivit alineatului (2) al aceluiași articol, în situaţia unei creanţe care nu este constatată în scris, dar este exigibilă, creditorul trebuie să demonstreze că a intentat o acţiune în justiţie și să depună o cauţiune reprezentând jumătate din valoarea creanţei.

c) Creanţa constatată în scris și neexigibilă

În conformitate cu alineatul (3) al articolului 953, sechestrul asigurător poate fi aprobat chiar şi pentru o creanţă neexigibilă, în anumite circumstanţe. Acestea includ situaţii în care debitorul a afectat garanţiile acordate creditorului sau nu a respectat promisiunea de a furniza astfel de garanţii. De asemenea, se ia în considerare riscul ca debitorul să evite urmărirea judiciară sau să îşi risipească averea. Totuşi, sunt necesare și îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alineatul (1).

Procedura de înființare a sechestrului asigurător

Competenţa de a soluţiona o cerere de sechestru asigurător aparţine instanţei care judecă cazul în primă instanţă. Conform articolului 954 din Codul de procedură civilă, creditorul nu este obligat să specifice bunurile pe care doreşte să se instituie sechestrul.

Emiterea încheierii executorii

Procesul de emitere a unei încheieri executorii în legătură cu sechestrul asigurător este o procedură rapidă, desfăşurată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Instanţa stabileşte valoarea maximă a bunurilor sechestrate, suma cauţiunii necesare şi termenul pentru depunerea acesteia. O decizie în această privinţă poate fi amânată pentru maximum 24 de ore, iar motivarea trebuie să fie completată în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Consecințele nedepunerii cauțiunii

Dacă cauţiunea nu este depusă în termenul stabilit, sechestrul asigurător este desfiinţat de drept, aşa cum se precizează articolul 956 din Codul de procedură civilă. Aceasta se face printr-o încheiere definitivă și fără citarea părţilor.

Apelul împotriva hotărârii prin care s-a admis instituirea sechestrului asigurator

Hotărârea privind sechestrul asigurător pot fi contestate prin apel, în termen de cinci zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor într-un termen scurt, iar pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, urmată de motivare în maximum 48 de ore, conform articolului 954 alineatul (4) din Codul de procedură civilă.

Recursul împotriva hotărârii prin care s-a admis instituirea sechestrului asigurator

În situaţiile în care competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, calea de atac este recursul, aşa cum se menţionează în articolul 959 din Codul de procedură civilă.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara


Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat online

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.

01

Programezi

02

Te conectezi sau vi la noi la birou

Tags