În peisajul contractual modern, clauza de neconcurență reprezintă una dintre cele patru componente majore ce pot fi integrate în contractul individual de muncă (CIM). Această prevedere contractuală impune angajatului obligația de a evita angajarea într-o poziție care presupune activități competitive cu cele desfășurate pentru fostul angajator, pe o perioadă limitată de timp după terminarea CIM, de obicei nu mai mult de doi ani.

Este important de menționat că existența unui CIM nu este condiționată de includerea clauzei de neconcurență. În plus, aceasta poate fi adăugată ulterior prin act adițional, necesitând acordul explicit al ambelor părți implicate: angajat și angajator. Prin urmare, introducerea unei astfel de clauze presupune un proces de negociere și acord mutual, nu poate fi impusă unilateral prin decizie administrativă de către angajator.

Tipurile de clauze specifice în CIM

Pe lângă clauza de neconcurență, există și alte tipuri de clauze specifice ce pot fi incluse în CIM, în urma negocierii cu angajatul, precum:

  • Clauza privind formarea profesională;
  • Clauza de mobilitate;
  • Clauza de confidențialitate.

Clauza de neconcurență, procedura de implementare

Angajatorii sunt obligați să informeze candidații despre intenția de a include clauza de neconcurență în CIM, această informare fiind considerată validă în momentul semnării contractului sau a actului adițional. Astfel, legislația în vigoare protejează dreptul la informare al angajatului, stipulând că acesta trebuie să fie conștient de toate clauzele contractuale înainte de a-și asuma angajamentul.

Definirea și Importanța Clauzei de Neconcurență

Clauza de neconcurență impune restricții post-angajare, interzicând fostului angajat să desfășoare activități competitive, fie în nume propriu, fie pentru terți, în schimbul unei indemnizații de neconcurență plătite de fostul angajator. Această indemnizație reprezintă o compensație financiară lunară, esențială pentru validitatea clauzei. În absența acestei compensații, clauza este considerată nulă.

Condițiile de validitate și efectele Clauzei de neconcurență

Pentru a fi eficientă, clauza de neconcurență trebuie să specifice clar activitățile interzise post-angajare, cuantumul indemnizației, perioada de valabilitate (maxim doi ani), terții implicați și aria geografică relevantă. Este demn de menționat că în practica judiciară, au fost acceptate clauze care defineau activitățile restricționate prin referire la codurile CAEN, deși acest aspect a generat dezbateri în rândul specialiștilor în legislația muncii.

Fiscalitatea clauzei de neconcurență

Indemnizația de neconcurență nu are caracter salarial și se negociază între părți, reprezentând cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale angajatului din ultimele șase luni de activitate. Aceasta este deductibilă fiscal și supusă impozitării, conform legislației în vigoare.

Durata de valabilitate și limitările Clauzei de neconcurență

Conform Codului Muncii, o clauza de neconcurență nu poate avea o durată mai mare de doi ani după încetarea contractului de muncă și nu poate interzice în mod absolut exercitarea profesiei sau specializării angajatului. În cazul încălcării acestei clauze, angajatul poate fi obligat să returneze indemnizația de neconcurență și să plătească daune-interese.

Renunțarea la clauza de neconcurență

Angajatorul nu poate renunța unilateral la clauza de neconcurență; orice modificare a acesteia necesită acordul ambelor părți. De asemenea, este important de reținut că indemnizația de neconcurență se plătește după încetarea contractului de muncă, nu pe parcursul acestuia.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Ce este clauza de neconcurență?

Clauza de neconcurență este o prevedere juridică integrată în contractul individual de muncă (CIM), care impune fostului angajat restricția de a nu presta activități concurente pentru o perioadă de maxim doi ani după încetarea contractului, în schimbul unei indemnizații de neconcurență.

Cum se implementează clauza de neconcurență în CIM?

Implementarea clauzei de neconcurență în contractul de muncă necesită acordul explicit al ambelor părți (angajat și angajator) și se realizează prin semnarea unui act adițional la CIM. Angajatorul trebuie să informeze angajatul despre această clauză înainte de semnarea contractului.

Ce tipuri de clauze pot fi incluse în CIM alături de clauza de neconcurență?

Pe lângă clauza de neconcurență, în CIM pot fi incluse alte clauze specifice, cum ar fi clauza privind formarea profesională, clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate, toate necesitând acordul angajatului.

Care sunt condițiile de validitate pentru clauza de neconcurență?

Pentru a fi validă, clauza de neconcurență trebuie să specifice clar activitățile interzise, cuantumul indemnizației de neconcurență, perioada de valabilitate, terții implicați și aria geografică relevantă.

Este clauza de neconcurență aplicabilă în cazul tuturor contractelor de muncă?

Da, clauza de neconcurență poate fi aplicată atât în contractele de muncă pe perioadă determinată, cât și în cele pe perioadă nedeterminată, cu condiția ca ambele părți să fie de acord cu includerea acesteia.

Cum se calculează indemnizația de neconcurență?

Indemnizația de neconcurență se calculează ca fiind cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale angajatului din ultimele șase luni de activitate și este supusă negocierii între angajat și angajator.

Care este durata maximă pentru care poate fi aplicată clauza de neconcurență?

Clauza de neconcurență poate fi aplicată pentru o perioadă maximă de doi ani după încetarea contractului de muncă, conform legislației în vigoare.

Poate angajatorul să renunțe unilateral la clauza de neconcurență?

Nu, angajatorul nu poate renunța unilateral la clauza de neconcurență. Orice modificare sau renunțare la această clauză necesită acordul ambelor părți implicate în contractul de muncă.

Ce se întâmplă dacă angajatul încalcă clauza de neconcurență?

Dacă angajatul încalcă clauza de neconcurență, acesta poate fi obligat să returneze indemnizația de neconcurență și să plătească daune-interese corespunzătoare prejudiciului produs fostului angajator.

Este clauza de neconcurență valabilă dacă nu se plătește indemnizația de neconcurență?

Nu, clauza de neconcurență este considerată nulă dacă angajatorul nu oferă indemnizația de neconcurență convenită. Indemnizația reprezintă o condiție esențială pentru validitatea și aplicabilitatea clauzei de neconcurență.

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.