Impozit pe dividende – persoane juridice rezidente reprezintă un aspect esențial în contabilitatea și fiscalitatea companiilor, implicând proceduri specifice de calcul, reținere, declarare și plată.

Distribuire și Plată Dividendelor

Conform legislației românești, orice persoană juridică română ce distribuie sau plătește dividende către persoane juridice rezidente, având calitatea de acționari sau asociați, trebuie să respecte anumite norme. Aceasta implică nu doar plata efectivă a dividendelor, ci și îndeplinirea obligațiilor legale aferente acestui proces, mai exact plata impozitului.

Calcul Impozitul pe dividende

Persoanele juridice române care distribuie sau plătesc dividende către alte entități juridice române sunt obligate să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către Bugetul de Stat. Această obligație este fundamentată în Art. 43 alin. (1) din Codul Fiscal, care stabilește baza legală pentru aceste proceduri.

Scutiri privind impozitul pe dividende

Nu se impozitează dividendele distribuite de o persoană juridică română dacă beneficiarul (o altă persoană juridică română) deține la data plății minim 10% din titlurile de participare ale entității plătitoare pentru o perioadă de cel puțin un an.

Cota de Impozit – 8% pentru Impozit pe dividende – persoane juridice rezidente

Până la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe dividende – persoane juridice rezidente se calcula prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit.

Începând cu 1 ianuarie 2023, cota de impozit aplicabilă este de 8%. Această schimbare se aplică tuturor veniturilor din dividende distribuite după această dată.

Termenul de plată aferent impozitului pe dividende

În situația în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la finalul anului fiscal în care au fost aprobate situațiile financiare, impozitul aferent trebuie plătit până la data de 25 ianuarie a anului următor sau până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, după caz. Această prevedere nu se aplică dividendelor neplătite până la sfârșitul anului dacă, la acea dată, persoana juridică beneficiară deține cel puțin 10% din titlurile de participare ale entității plătitoare pentru cel puțin un an, până la data plății inclusiv.

Plata și declararea impozitului pe dividende pentru persoane juridice rezidente, trebuie declarat și plătit la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se efectuează plata dividendului, conform prevederilor Art. 43, alin. (2) din Codul Fiscal. Aceasta implică o atenție deosebită asupra termenelor legale pentru a evita orice penalități pentru întârzieri.

Cine reține și efectuează plata impozitului pe dividende

Obligația de declarare a impozitului pe dividende revine în mod explicit persoanei juridice române care distribuie dividendele, care trebuie să rețină și să vireze acest impozit. Detaliile privind impozitul reținut trebuie să fie reflectate în documentația fiscală transmisă autorităților, așa cum este stipulat în Art. 43 alin. (1) din Codul Fiscal.

Declarația 100

Impozitul pe veniturile obținute din dividende de către persoane juridice rezidente se declară în Declarația 100. Acest document fiscal trebuie completat cu atenție, la secțiunea B, „Date privind creanța fiscală”, pentru a asigura transparența și corectitudinea informațiilor fiscale transmise.

Termen de Plată – 25 a lunii următoare

Impozitul pe dividende trebuie declarat și plătit la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii care urmează celei în care s-a realizat plata dividendului.

Termen de Plată – 25 ianuarie anul următor

Pentru dividendele care nu au fost plătite până la sfârșitul anului fiscal în care au fost aprobate situațiile financiare, termenul de plată al impozitului aferent se extinde până la data de 25 ianuarie a anului următor. Aceasta oferă o fereastră de timp suplimentară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, așa cum este reglementat în Art. 43 alin.(3) din Codul Fiscal.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat online

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.

01

Programezi

02

Te conectezi sau vi la noi la birou

Tags