Moneda virtuală a devenit o prezență tot mai relevantă în societatea modernă, iar transferurile efectuate cu ajutorul monedei virtuale au atras atenția autorităților fiscale din România. În acest context, este important să înțelegem modul în care veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală sunt tratate din punct de vedere fiscal.

Veniturile realizate din transferul de monedă virtuală sunt venituri impozabile

Conform legislației fiscale din România, veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală sunt considerate venituri impozabile și sunt supuse regulilor prevăzute în Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul fiscal (Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015).

Declararea veniturilor realizate din transferul de monedă virtuală

Persoanele care obțin venituri din transferul de monedă virtuală au obligația de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Date privind veniturile realizate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului (Art. 114 alin. 2 lit. m) din Codul fiscal).

Calculul impozitului datorat pentru veniturile realizate din transferul de monedă virtuală

Impozitul pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul de monedă virtuală se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra câștigului realizat. Câștigul se determină ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

Este important de menționat că câștigurile sub nivelul de 200 lei pe tranzacție nu sunt impozitate, cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească suma de 600 lei (Art. 116 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

Termenul de plată a impozitului datorat pentru veniturile realizate din transferul de monedă virtuală

Contribuabilii sunt obligați să plătească impozitul pe venit în termenul limită de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care obțin venituri din alte surse, inclusiv din transferul de monedă virtuală, datorează și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Această contribuție este datorată atunci când estimarea veniturilor pentru anul în curs depășește valoarea de cel puțin 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate (Art. 170 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

Pentru anul 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.000 lei lunar. În cazul în care veniturile cumulate depășesc nivelul stabilit, contribuția de asigurări sociale de sănătate devine aplicabilă.

Venituri din străinătate

Pentru veniturile obținute din alte surse în străinătate, persoanele fizice au obligația de a completa Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Date privind veniturile realizate: Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate, până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui în care venitul a fost obținut. De asemenea, aceste persoane trebuie să efectueze calculul și plata impozitului datorat în același termen, având în vedere și metoda de evitare a dublei impuneri prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din străinătate este datorată în aceleași condiții prevăzute de Codul fiscal pentru veniturile din alte surse obținute în România.

Concluzie

Tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală este un aspect important în România. Persoanele implicate în astfel de tranzacții trebuie să cunoască și să respecte obligațiile fiscale impuse de legislație.

Veniturile obținute din transferul de monedă virtuală sunt considerate venituri impozabile și sunt supuse impozitului pe venit conform cotei de 10%. Este necesară declararea acestor venituri prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuabilii trebuie să efectueze calculul impozitului pe venit, luând în considerare diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigurile sub nivelul de 200 lei pe tranzacție nu sunt impozitate, cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească suma de 600 lei.

De asemenea, persoanele fizice care obțin venituri din transferul de monedă virtuală și din alte surse sunt supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate, în funcție de nivelul estimat al veniturilor lor.

În cazul veniturilor obținute din transferul de monedă virtuală în străinătate, acestea trebuie declarate și impozitate conform regulilor stabilite în convenția de evitare a dublei impuneri. Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată în aceleași condiții ca și pentru veniturile din alte surse obținute în România.

Este esențial ca persoanele implicate în tranzacții cu monedă virtuală să respecte termenele de declarare și plată a impozitelor și contribuțiilor sociale, pentru a evita eventualele sancțiuni fiscale.

În concluzie, tratamentul fiscal al veniturilor din transferul de monedă virtuală necesită atenție și respectarea legislației fiscale în vigoare. Fiind o sferă în continuă evoluție, este important să se fie la curent cu modificările și actualizările legislative în acest domeniu.

FAQ-uri (Întrebări Frecvente)

 1. Cine trebuie să declare veniturile obținute din transferul de monedă virtuală?
  • Persoanele fizice care obțin venituri din transferul de monedă virtuală au obligația de a le declara, conform prevederilor legale. Aceste venituri trebuie incluse în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
 2. Ce se consideră venituri impozabile în cazul transferului de monedă virtuală?
  • Veniturile impozabile din transferul de monedă virtuală includ atât veniturile în numerar (sub formă de remunerație financiară), cât și veniturile în natură (precum produse, servicii, călătorii etc.). Aceste venituri sunt supuse impozitului pe venit conform regulilor fiscale.
 3. Cum se calculează impozitul pe venit în cazul tranzacțiilor cu monedă virtuală?
  • Impozitul pe venit în cazul tranzacțiilor cu monedă virtuală se calculează aplicând cota de 10% asupra câștigului realizat. Câștigul se determină ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.
 4. Care este termenul de depunere a declarației fiscale pentru veniturile din transferul de monedă virtuală?
  • Persoanele fizice care obțin venituri din transferul de monedă virtuală trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care venitul a fost realizat.
 5. Există vreo excepție de impozitare pentru veniturile obținute din transferul de monedă virtuală?
  • Veniturile obținute din transferul de monedă virtuală nu sunt impozitate în cazul în care câștigurile pe tranzacție sunt sub nivelul de 200 lei, cu condiția ca totalul câștigurilor dintr-un an fiscal să nu depășească suma de 600 lei.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.