Anularea contractului

Anularea contractului

Contractul, în sensul larg, înseamnă un acord de voințe realizat conform condițiilor stabilite de lege. Atunci când un contract este doar aparent valid, dar nu îndeplinește condițiile esențiale de validitate precum cele menționate în art. 1179 C.civ., sancțiunea aplicabilă este anularea contractului.

Anularea și validitatea contractului se situează pe poziții contrare și, prin urmare, se exclud reciproc. Validitatea confirmă încheierea contractului atunci când manifestarea voințelor concordante îndeplinește condițiile legale, pe când anularea desființează contractul, readucându-l la stadiul anterior, de simplă manifestare de voință (art. 1254 C.civ., „Contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodată încheiat”).

Anularea contractului

Anularea contractului reprezintă sancțiunea civilă care intervine atunci când un act juridic este încheiat fără respectarea condițiilor de validitate (de fond și de formă) cerute de lege. Conform art. 1246 C. civ., „Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune.”

Clasificarea Nulităților

Nulitatea poate fi clasificată în principal după criteriile interesului protejat și al extinderii efectelor sale.

 1. După criteriul interesului protejat, nulitatea poate fi absolută sau relativă.
  • Nulitatea absolută – Aceasta sancționează încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general. Poate fi invocată de orice persoană interesată și instanța este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută. De asemenea, contractul lovit de nulitate absolută nu este susceptibil de confirmare decât în cazurile prevăzute de lege.
  • Nulitatea relativă – Aceasta sancționează încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular. Poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată. În plus, contractul lovit de nulitate relativă este susceptibil de confirmare.
 2. După criteriul întinderii efectelor sale, nulitatea poate fi totală sau parțială.
  • Nulitatea totală desființează întregul contract.
  • Nulitatea parțială desființează numai o parte a contractului.

Prin esență, nulitatea este sancțiunea civilă care intervine atunci când un act juridic este încheiat cu încălcarea condițiilor de validitate (de fond și de formă) cerute de lege. Pentru a pune lucrurile într-o perspectivă mai clară, haideți să analizăm elementele definitorii ale nulității:

 • este o sancțiune de drept civil;
 • sancționează numai nerespectarea condițiilor de validitate cerute de lege;
 • operațiunea nulității apare exclusiv în faza formării (încheierii) actului juridic civil.

Intervenția nulității în contracte

Intervenția nulității în contracte este privită ca o soluție extremă în dreptul civil. Acest lucru se datorează faptului că spiritul general impus de Codul civil este acela al păstrării contractului în vederea realizării intereselor urmărite de părți. Prin urmare, chiar dacă un contract este lovit de nulitate, acesta poate fi refăcut, în tot sau în parte, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege la data refacerii lui.

În concluzie, până la declararea nulității, se prezumă că actul juridic a fost valabil încheiat. Dar, în cazul în care se dovedește că un contract a încălcat condițiile esențiale de validitate, nulitatea este sancțiunea aplicabilă. Ea duce la înlăturarea contractului din circuitul civil și la repunerea părților în situația anterioară încheierii actului juridic. În același timp, este important de remarcat faptul că nulitatea, în anumite circumstanțe, poate fi remediată prin confirmarea contractului.

Efectele nulității

Nulitatea, fie că este absolută sau relativă, produce anumite efecte care implică de obicei anularea actului și restituirea oricăror beneficii obținute ca rezultat al actului. Aici sunt câteva efecte importante ale nulității:

 • Anularea actului: Când un act este declarat nul, el este considerat ca și cum nu ar fi existat niciodată. Acest lucru înseamnă că părțile trebuie să se întoarcă la starea lor inițială, ca și cum actul nu ar fi avut loc.
 • Restituirea beneficiilor: Toate beneficiile obținute ca rezultat al actului anulat trebuie returnate. Aceasta este o consecință logică a faptului că actul este considerat ca și cum nu ar fi existat niciodată.
 • Confirmarea nulității: În anumite circumstanțe, nulitatea poate fi confirmată. Acest lucru înseamnă că, în ciuda faptului că actul a fost în mod inițial invalid, părțile decid să continue cu el. În aceste cazuri, actul este considerat valabil începând de la momentul confirmării.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.