Ce este perimarea?

Perimarea este sancţiunea procedurală ce operează de drept, prin care acţiunea civilă nu se finalizează, dacă cererea a rămas în nelucrare, din vina părţii, timp de 6 luni.

Condiții privind invocarea perimării în procesul civil

Perimarea implică existența unui proces și poate fi recunoscută în fața oricărei instanțe civile. Termenul de perimare este de 6 luni și curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părți sau de către instanță.

Excluderi privind incidența perimării

Cazurile în care actul procedural trebuia să fie realizat din oficiu și cele în care, din motive ce nu pot fi atribuite părții cererea nu a ajuns la instanța competentă sau nu se poate stabili un termen pentru judecată nu reprezintă cauze de perimare.

Termenul de perimare poate fi supus întreruperii sau suspendării.

Întreruperea are loc prin efectuarea unui act procedural în scopul judecării procesului de către partea care are un interes justificat (art. 417 C.pr.civ.).

Suspendarea termenului de perimare, reglementată de (art. 418 C.pr.civ.) se produce în următoarele cazuri:

  • În situația suspendării opționale/judecătorești (art. 413 C.pr.civ.), suspendarea perimării durează cât timp persistă motivul de suspendare a judecății, stabilit de instanță.
  • În cazul suspendării de drept (art. 412 C.pr.civ.), perimarea este suspendată pentru o lună de la data evenimentelor care au determinat suspendarea judecății, dacă aceste evenimente au avut loc în ultimele trei luni ale termenului de perimare.
  • Totodată, perimarea se suspendă pe durata în care partea este împiedicată din motive justificate temeinic să continue judecata [art. 418 alin. (3) C.pr.civ.].

Procedura de constatare a perimării

Dacă cererea de perimare este admisă, procesul încetează retroactiv, ceea ce înseamnă că toate actele efectuate în instanță nu-și mai produc efectele. Cu toate acestea, perimarea nu influențează dreptul subiectiv și nici dreptul la acțiune (art. 422 C.pr.civ.).

Calea de atac împotriva hotărârii de constatare a perimării

În cazul în care cererea sau excepția de perimare este respinsă, instanța va emite o încheiere, care poate fi contestată doar împreună cu fondul.

Dacă cererea sau excepția de perimare a fost acceptată, instanța va emite o hotărâre, care poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare (art. 421 C.pr.civ.).

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.


Tags