Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a făcut unele modificări în normele de aplicare a legislației privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente, pentru a permite aplicarea clarificărilor recente referitoare la stagiile de cotizare pentru concediile medicale. Printre schimbările recente, există modificări privind concediile medicale și indemnizațiile aferente pentru bolnavii de cancer și cadrele didactice ce îşi desfăşoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice.

Ordinul 131/2023, care a intrat în vigoare joi 09.03.2023, a introdus modificări la Ordinul MS 15/2018, care conține normele de aplicare a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Aceste modificări permit aplicarea efectivă a clarificărilor recente privind concediile medicale și indemnizațiile aferente, așa cum sunt prevăzute în OG nr. 21/2023.

În primul rând, ordinul introduce o nouă situație în care certificatele de concediu medical pot fi eliberate și la o dată ulterioară datei la care se acordă consultația medicală. Alături de cazurile de sarcină și lăuzie, acum se pot elibera certificate de concediu medical și pentru perioada de internare în spital sau pentru pacienții cu afecțiuni oncologice ori pentru îngrijirea acestora. Aceste certificate pot fi eliberate la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară. De asemenea, certificatele pot fi eliberate și în cazul decesului beneficiarului sau, după caz, al pacientului cu afecțiuni oncologice.

Noul ordin a stabilit o serie de modificări privind acordarea indemnizațiilor în cazul în care un pacient cu afecțiuni oncologice decedează. În comparație cu Ordinul MS 15/2018, care prevedea că plata indemnizațiilor încetează într-o serie de cazuri, noul ordin stabilește că plata indemnizațiilor va înceta automat în ziua următoarei celei în care:

  • beneficiarul a decedat;
  • beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor;
  • beneficiarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenție de asigurări sociale;
  • beneficiarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenție de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizațiile se plătesc de cătrecelălalt stat.

În plus, noul ordin clarifică modul de acordare a concediilor medicale și a indemnizațiilor asiguraților care au mai mulți angajatori. În aceste cazuri, indemnizațiile se calculează și se plătesc de către fiecare angajator în parte, în funcție de stagiul minim de asigurare îndeplinit de asigurat la fiecare dintre angajatori. Baza de calcul pentru fiecare indemnizație este reprezentată doar de venitul obținut pe fiecare loc de muncă.

Există însă o excepție de la această regulă pentru “pentru persoanele asigurate care suntcadre didacticeşi îşi desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toţi angajatorii, iar indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de fiecare angajator”

În situația în care contractele individuale de muncă ale profesorilor încetează și aceștia încheie alte contracte individuale de muncă cu mai mulți angajatori, care însumate completează norma didactică, indemnizația aferentă certificatului de concediu medical va fi plătită de fiecare angajator.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.