Leziunea este caracterizată prin existența unei disproporții evidente între prestațiile părților la momentul încheierii contractului. Astfel, se spune că există leziune atunci când o parte, profitând de starea de nevoie, lipsa de experiență sau lipsa de cunoștințe a celeilalte părți, stipulează în favoarea sa o prestație de o valoare considerabil mai mare decât valoarea propriei prestății (art. 1221 alin. 1 C. civ.).

În esență, leziunea reprezintă prejudiciul material suferit de o parte în urma încheierii unui contract.

Identificarea Leziunii 

Leziunea poate fi identificată în diverse forme de contracte, însă aceasta se apreciază și în funcție de natura și scopul contractului. În mod special, conform art. 1221 alin. 3 C. civ., leziunea poate exista și atunci când minorul își asumă o obligație excesivă în raport cu starea sa patrimonială, avantajele pe care le obține din contract, sau la ansamblul circumstanțelor.

Opțiunile părții lezate

În cazul unei leziuni, partea lezată are posibilitatea de a alege între anularea contractului sau reducerea obligațiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi îndreptățită (art. 1222 alin. 1 C. civ.). Aceasta acțiune este admisibilă doar dacă leziunea depășește jumătate din valoarea prestației promise sau executate de către partea lezată.

Leziunea – excepții

Există însă și situații în care leziunea este inadmisibilă. Acesta este cazul contractelor aleatorii, al tranzacțiilor, precum și al altor contracte anume prevăzute de lege (art. 1224 C. civ.). În plus, instanța de judecată poate menține contractul dacă cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei creanțe sau, după caz, o majorare a propriei obligații (art. 1222 alin. 3 C. civ.).

Termenul de prescripție pentru acțiunea în anulare sau reducerea obligațiilor pentru leziune

Dreptul la acțiunea în anulare sau în reducerea obligațiilor pentru leziune se prescrie în termen de un an de la data încheierii contractului (art. 1223 alin. 1 C. civ.). Este crucial de înțeles că acest termen de prescripție este definitiv și nu poate fi extins, astfel încât partea lezată trebuie să își exercite drepturile în acest interval de timp.

Întrebări frecvente (FAQs)

Ce este leziunea în contractul civil?

Leziunea în contractul civil reprezintă o situație în care există o discrepanță evidentă între prestațiile părților la momentul încheierii contractului.

Cum poate fi identificată leziunea în diverse forme de contracte?

Identificarea leziunii în diverse forme de contracte se realizează luând în considerare natura și scopul specific al fiecărui contract.

Ce opțiuni are o parte afectată de leziune?

O parte afectată de leziune poate alege între anularea contractului sau reducerea obligațiilor sale, în funcție de valoarea leziunii și de prestațiile implicate.

Există excepții în care leziunea nu este considerată inadmisibilă?

Da, există excepții, cum ar fi în cazul contractelor aleatorii, tranzacțiilor specifice și altor contracte prevăzute în mod explicit de lege.

Care este termenul de prescripție pentru acțiunea în anulare sau reducerea obligațiilor pentru leziune?

Termenul de prescripție pentru astfel de acțiuni este de un an de la data încheierii contractului.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.