Trebuie respectat de toată lumea!

GDPR & protecția datelor

Toți operatorii economici intră sub incidența Regulamentului GDPR.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

GDPR & protecția datelor

Avantajale tale

 • Vei implementa GDPR în mod corect de la bun început
 • În cazul în care există la nivelul organizației implementat regulamentul o să efectuam un audit GDPR necesar îmbunătățirii nivelului de conformitate
 • Asistăm DPO în activitatea sa, pentru a evita eventualele sancțiuni aplicate de A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal)
 • Dacă nu vrei să îți bați capul cu subiectul, preluăm noi sarcinile unui DPO
 • Reprezentăm noi organizația în relația cu A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal)
 • Preluăm noi și gestionăm eventualele plângeri și reclamanții provenite de la persoanele vizate
 • Nu te lăsăm să faci greșeli

Regulamentul general privind protecția datelor

Servicii GDPR & protecția datelor

 • Cartografierea datelor prelucrate
 • Notificare prelucrare date personale candidați job
 • Notificare prelucrare date personale angajați
 • Notificare prelucrare date personale colaboratori
 • Notificare prelucrare date personale clienți
 • Declarație comună prelucrare date personale persoane juridice
 • Notificare prelucrare date personale abonați newsletter
 • Politică prelucrare date personale date website
 • Politică cookies
 • Convenție de prelucrare a datelor cu împuterniciții sau alți colaboratori
 • Formular solicitare acces date
 • Formular răspuns acces date
 • Formular refuz acces date
 • Regulament general de prelucrare date
 • Regulament protecția datelor angajați
 • Regulament securitate IT
 • Regulament păstrare date
 • Politica Clear Desk&Screen
 • Politica mobile & teleworking
 • Politica BYOD
 • Procedura de cartografiere
 • Procedura acces persoane vizate
 • Procedura privind incidentele de securitate
 • Procedura de auditare internă
 • Registrul notificărilor de prelucrare date
 • Registrul convențiilor de prelucra date
 • Registrul evidență consimțământ
 • Registrul cererilor de acces
 • Registrul BYOD
 • Registrul teleworking
 • Registrul incidentelor de securitate

Solicită gratuit o evaluare a cazului

PAȘI DE URMAT

Începe acum

Nu mai pierde timpul pe Google sau pe forumuri, încercând să îți dai seama ce spune legea și care este soluția la problema ta juridică. Fiecare caz este unic în felul lui, cel mai în măsură să îți răspundă este un avocat specializat în domeniul respectiv.

Informare

Ne informezi cu privire la problema juridică cu care te confrunți, telefonic sau utilizând formularul de mai jos sau adresa de email

Cercetare

Dacă este cazul, o să solicităm mai multe informații, precum și să ne pui la dispoziție o serie de documente relevante

Strategie

Revenim în cel mai scurt timp cu o strategie potrivită pentru rezolvarea problemei tale

TOP