Schimbarea sediului societăților comerciale în același județ presupune parcurgerea unui proces legal bine definit, cu documente specifice și pași de urmat. Acest articol vă va ghida prin procedura de înregistrare și vă va oferi informațiile necesare pentru a vă asigura că îndepliniți toate cerințele.

Documentație necesară pentru înregistrare la ONRC

  1. Cererea de înregistrare (original) – formularul completat cu datele solicitate. (disponibilă aici)
  2. Declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți. (disponibilă aici)
  3. Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor/membrilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau, după caz, actul adițional la actul constitutiv (original).
  4. Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.
  5. Actul constitutiv actualizat

Documente suplimentare solicitate de ONRC

În funcție de situație, este posibil să fie necesare și următoarele documente:

  1. Avizul asociației de proprietari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, conform Legii nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original).
  2. Dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege, respectiv dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate (în original sau copie certificată).
  3. Dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Taxe și tarife legale

Nu în ultimul rând, trebuie să achiți taxelor legale către ONRC.

Pentru alte informații suplimentare poți să citești inclusiv:

ONRC – Descrierea procedurii interne ONRC și alte informații suplimentare

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.


Tags