Societatea comercială reprezintă materializarea voinței asociaților, atât la momentul înființării, cât și pe parcursul activității sale. Rolul asociaților este fundamental în constituirea persoanei juridice, prin aportul inițial și prin animarea unui interes personal.

În timpul semnării actelor constitutive, există un consens în ceea ce privește aporturile asociaților, afectio societatis și realizarea și împărțirea beneficiilor. Acestea, însă, au un caracter static și nu se materializează în acțiuni comune concrete, decât pentru dobândirea personalității juridice.

Ulterior acestui moment, asociații își exprimă individualitatea, și apar interese contrare. Structura societății este vie și fluctuează ca urmare a voinței asociaților. Conflictele între aceștia sunt inevitabile, indiferent de tipul de societate, fie că vorbim de societăți în nume colectiv sau de societăți pe acțiuni. Din acest motiv, legiuitorul a reglementat instituții juridice menite să ofere soluții optime pentru asociați și să mențină structura asociativă. Aceștia trebuie să găsească soluții fie în sensul atenuării conflictelor și menținerea activității societății, fie de separare a lor.

Asociații au interese contrare, dar există dispoziții care protejează drepturile lor și limitează exercitarea acestora, precum și dispoziții care conturează existența unui interes social. Legiuitorul a reglementat anumite instituții juridice, precum cesiunea de acțiuni sau părți sociale, excluderea, retragerea, etc. pentru a asigura un echilibru între interesul personal al asociaților și interesul social. Cu toate acestea, soluția depinde tot de voința asociaților, chiar și în cazul conflictelor.

În acest context, este important să existe un echilibru între interesul personal și interesul societății. Legiuitorul a reglementat aceste instituții juridice pentru a menține structura asociativă, evitând dizolvarea societății. În cazul conflictelor, instanțele trebuie să extragă din materialul probator și să ofere soluții eficiente. Dar, în raportare la interesele asociaților, este important să nu se neglijeze structura societății ca subiect de drept, cu drepturi și interese legitime.

În concluzie, echilibrul între interesul personal și interesul societății este crucial într-o societate comercială și trebuie să existe instituții juridice menite să asigure acest lucru, însă soluția finală depinde de voința asociaților și de interpretarea legii de către instanțele de judecată. Înțelegerea și aplicarea principiului salvgardării societății comerciale nu este doar responsabilitatea instanțelor de judecată și a doctrinarilor, ci și a asociaților. Aceștia trebuie să înțeleagă importanța echilibrului între interesul personal și interesul societății, pentru a menține structura asociativă și pentru a evita dizolvarea societății.

Astfel, pentru a preveni conflictele și pentru a menține stabilitatea într-o societate comercială, este necesar ca asociații să acționeze în spiritul afectio societatis, să aibă în vedere atât interesele personale, cât și interesul societății și să apeleze la instituțiile juridice reglementate de legiuitor pentru soluționarea conflictelor.

În concluzie, echilibrul între interesul personal și interesul societății este crucial într-o societate comercială și trebuie să fie susținut prin reglementările legale și prin atitudinea responsabilă a asociaților. Numai astfel se poate asigura stabilitatea și prosperitatea unei societăți comerciale.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.