Excluderea asociatului în cadrul societăților comerciale este un subiect complicat, atât din punct de vedere legal, cât și practic. Cazurile de excludere sunt limitate și destul de greu de pus în practică

Cadrul legal art.222-226 din Legea nr. 31/1990

Conform art. 222 din Legea nr. 31/1990, asociatul poate fi exclus în următoarele situații:

(1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82;

d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

(2) Dispoziţiile acestui articol se aplică şi comanditaţilor în societatea în comandită pe acţiuni.

Excluderea-sancțiune

Articolul 222 reglementează cazurile de excludere, în timp ce articolul 206 se referă la retragerea din societate. În funcție de perspectiva adoptată, excluderea poate fi judiciară, în cazul celor enumerate de art. 222, sau rezultatul voinței asociaților în cazul în care drepturile asociatului retras sunt agreate în comuni de către asociații.

Excluderea unui asociat dintr-o societate poate fi solicitată fie de către societate, fie de către oricare dintre asociați și se pronunță prin hotărâre judecătorească. În cazul în care excluderea este cerută de un asociat, atât societatea, cât și asociatul vizat vor fi citați în instanță.

Odată pronunțată excluderea, instanța va stabili, prin aceeași hotărâre, structura participării la capitalul social a celorlalți asociați. Hotărârea de excludere poate fi atacată cu apel, oferind astfel posibilitatea de a contesta decizia instanței de fond. După obținerea unei hotărâri definitive, aceasta trebuie depusă în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi înscrisă în registru, iar dispozitivul hotărârii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la cererea societății. Acest mecanism de excludere asigură protejarea intereselor societății și ale celorlalți asociați în fața unor comportamente neloiale sau prejudiciabile din partea unui asociat.

Sfera restrânsă de aplicabilitate a excluderii

Excluderea nu se aplică oricărui tip de societate sau asociat, fiind limitată la anumite forme de societate și în anumite cazuri. Astfel, excluderea asociatului este posibilă în societăți în nume colectiv, în comandită simplă și cu răspundere limitată, precum și la acționarii comanditați din societatea în comandită pe acțiuni.

Inadmisibilitatea excluderii în cazul societăților pe acțiuni

Excluderea acționarilor din societățile pe acțiuni și a acționarilor comanditari din societățile în comandită pe acțiuni nu este admisă. Curtea de Apel Iași a subliniat că acțiunea de excludere a unui acționar dintr-o societate pe acțiuni este inadmisibilă.

Această interpretare se bazează pe specificul societăților în comandită pe acțiuni, unde capitalul primează în raporturile dintre asociați. De asemenea, este important de menționat că excluderea unui asociat nu este aplicabilă în cazul societăților comerciale unde cooperarea între asociați este esențială, adică societățile de persoane și societățile mixte. Concluzia este că excluderea asociatului are aplicabilitate limitată și nu poate fi aplicată în cazul societăților pe acțiuni.

Despăgubirea asociatului exclus

Indiferent dacă vorbim de excludere sau de retragerea asociatului, trebuie analizate drepturile asociatului cuvenite pentru părțile sociale.

Potrivit Art. 224, asociatul exclus răspunde pentru pierderi și beneficiază de drepturi până în ziua excluderii, dar nu poate solicita lichidarea lor până când acestea nu sunt repartizate conform actului constitutiv. De asemenea, asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci doar la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

Conform Art. 225, asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiunile efectuate de societate până la rămânerea definitivă a hotărârii de excludere. Dacă în momentul excluderii există operațiuni în curs, asociatul este obligat să suporte consecințele și nu își va putea retrage partea ce i se cuvine decât după încheierea acestor operațiuni.

Art. 226 se referă la retragerea unui asociat din societate în anumite situații, precum cele prevăzute în actul constitutiv, cazurile de la Art. 134, cu acordul tuturor asociaților sau, în lipsa unor prevederi în actul constitutiv ori a acordului unamim, pentru motive temeinice, pe baza unei hotărâri judecătorești. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților, de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînțelegere, de tribunal, iar costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Concluzie

Excluderea asociatului în societăți comerciale este o problemă complexă, cu aplicabilitate restrânsă în funcție de tipul de societate și situația specifică. Este important pentru asociați să înțeleagă cazurile și modalitățile în care excluderea poate fi aplicată, precum și implicațiile acestei decizii asupra societății și a celor implicați.

În societățile unde cooperarea între asociați este esențială, excluderea poate fi o soluție pentru asigurarea bunei funcționări a societății și a protejării intereselor asociaților și creditorilor. Cu toate acestea, este esențial ca această măsură să fie aplicată în conformitate cu prevederile legale și să se țină cont de specificul fiecărei societăți comerciale.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.