Obligație solidară. Conform legii române, o obligație solidară este o obligație contractuală sau legală în care mai mulți debitori sunt răspunzători pentru îndeplinirea unei singure datorii. Acest lucru înseamnă că creditorul poate solicita întreaga sumă datorată de la oricare dintre debitori, indiferent de partea lor în contract.

Conceptul de obligație solidară are rădăcini adânci în istoria dreptului roman, unde a fost creat pentru a asigura că datoriile sunt achitate în totalitate. Acesta a fost preluat de multe sisteme juridice contemporane, inclusiv cel românesc.

ROLUL CONTRACTULUI

În cele mai multe cazuri, obligațiile solide se stabilesc printr-un contract. Prin acesta, părțile convin să fie responsabile împreună pentru îndeplinirea unei anumite datorii.

ROLUL LEGII

Uneori, legea poate impune o obligație solidară. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în cazul datoriilor fiscale sau al datoriilor provenite din daune.

EFECTELE OBLIGAȚIILOR SOLIDE

Atunci când o obligație solidară este stabilită, fiecare debitor poate fi chemat să plătească integral datoria. În practică, acest lucru înseamnă că creditorul poate alege să se adreseze oricărui debitor pentru a recupera integral suma datorată. (art. 1425 C.civ)

CE ÎNSEAMNĂ SOLIDARITATEA DEBITORILOR

Solidaritatea debitorilor se referă la responsabilitatea pe care o au mai mulți debitori de a achita integral o datorie. În esență, fiecare debitor este responsabil pentru întreaga sumă, nu doar pentru o parte din ea.

CUM FUNCȚIONEAZĂ SOLIDARITATEA DEBITORILOR

Solidaritatea debitorilor permite creditorului să ceară plata integrală a datoriei de la oricare dintre debitorii solidari. Odată ce un debitor a plătit integral datoria, el poate avea dreptul de regres împotriva celorlalți debitori pentru a recupera partea lor din datorie.

EXEMPLE DE OBLIGAȚII SOLIDARE

Un exemplu comun de obligație solidară ar fi un împrumut, contractat de mai multe persoane. În acest caz, fiecare persoană este responsabilă pentru plata întregului împrumut, nu doar pentru partea sa.

Un alt exemplu ar fi o datorie fiscală. Dacă o companie are mai mulți proprietari, fiecare proprietar poate fi considerat responsabil pentru plata integrală a datoriilor fiscale ale companiei, dacă se va atrage răspunderea organelor de conducere.

CONCLUZIE

În concluzie, obligațiile solidare și solidaritatea debitorilor permit creditorilor să recupereze datoriile în totalitate de la oricare dintre debitorii solidari. În același timp, ele oferă debitorilor dreptul de a cere restituirea sumelor plătite în plus de la ceilalți debitori.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara


Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.


Tags