Ipoteca Mobiliară Vs Gaj, în cazul fondului de comerț. Până la implementarea Noului Cod Civil, garanțiile reale mobiliare erau reglementate de Legea nr. 99/1999. Acum, aceste garanții sunt încadrate în Codul civil sub două forme distincte – ipoteca mobiliară și gajul.

Ipoteca Mobiliară și Gajul în Contextul Codului Civil

Ipoteca mobiliară este definită în art. 2.387-2.479, iar gajul este descris în art. 2.480-2.494 C. civ. Potrivit art. 2.389 C. civ., se pot ipoteca materii prime, materialele destinate a fi consumate sau prelucrate, produsele în curs de fabricație și produsele finite, echipamentele, instalațiile și orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil în cadrul unei organizațiii. Aceste bunuri reprezintă, fără îndoială, conținutul fondului de comerț și cel al patrimoniului de afectațiune.

Fondul de Comerț ca Obiect al Garanției Reale Mobiliare

În Legea nr. 99/1999, era explicit menționat faptul că fondul de comerț poate fi folosit ca garanție reală mobiliară. Conform art. 2.480 C. civ., gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise în formă materializată.

Particularitățile Gajului

Gajul se constituie prin remiterea bunului sau titlului către creditor sau, după caz, prin păstrarea acestuia de către creditor, cu acordul debitorului, pentru a asigura creanța (art. 2.481 C. civ.). În contrast cu ipoteca mobiliară, gajul implică deposedarea debitorului de bunul sau bunurile pe care este plasată garanția. Gajul poate avea ca obiect doar bunuri mobile corporale. Prin urmare, un gaj poate fi instituit pe fondul de comerț, dar doar pentru bunurile mobile corporale.

Opozabilitatea Ipotecii Mobiliare

Pentru a fi opozabilă, ipoteca mobiliară asupra fondului de comerț sau a patrimoniului de afectațiune trebuie să respecte formalitatea publicității prin înregistrarea avizului de garanție reală la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (art. 2.409 C. civ.). Publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizează fie prin deposedarea debitorului, fie prin înscrierea gajului în arhivă, conform art. 2.482 C. civ.

Constituirea Garanției Reale Mobiliare

Constituirea garanției reale mobiliare asupra fondului de comerț obligă comerciantul la înregistrare a mențiunii privind această operațiune în registrul comerțului.

Concluzie

Înțelegerea garanțiilor reale mobiliare asupra fondului de comerț este esențială în lumea afacerilor contemporane. Fie că vorbim de ipoteca mobiliară sau de gaj, aceste mecanisme de asigurare a îndeplinirii obligațiilor financiare sunt reglementate cu precizie în Codul civil, oferind protecție atât creditorilor, cât și debitorilor. În plus, acestea oferă o formă de securitate financiară care poate facilita tranzacțiile comerciale și poate stimula dezvoltarea economică.

Întrebări frecvente

Ce este o garanție reală mobiliară?

O garanție reală mobiliară este un angajament legal care asigură îndeplinirea unei obligații prin oferirea unui bun mobil ca garanție.

Ce înseamnă ipoteca mobiliară?

Ipoteca mobiliară este o formă de garanție reală mobiliară, în care un bun mobil este folosit ca garanție pentru îndeplinirea unei obligații.

Care este diferența între ipoteca mobiliară și gaj?

Principala diferență constă în faptul că, în cazul gajului, debitorul este deposedat de bunul folosit ca garanție, în timp ce în cazul ipotecii mobiliare, acesta își păstrează bunul.

Cum se constituie un gaj?

Gajul se constituie prin remiterea bunului sau titlului către creditor sau, după caz, prin păstrarea acestuia de către creditor, cu acordul debitorului.

Ce se întâmplă dacă nu se respectă formalitățile de publicitate ale ipotecii mobiliare?

În cazul în care nu se respectă formalitățile de publicitate, ipoteca mobiliară nu poate fi opozabilă, adică nu poate fi invocată în fața terților.

  Răzvan Petrea – avocat Timișoara

  Programează o întâlnire cu un avocat

  Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

  Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

  Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.


  Tags