Banii tăi trebuie să fie în contul tău bancar!

Recuperări creanțe

Externalizarea procedurilor de colectare a creanțelor va diminua riscul ca plățile întârziate sau sumele nerecuperate să vă afecteze planurile.

Vă vom ajuta cu recuperarea creanțelor provenite din: împrumuturi nerestituite la scadenta, facturi neachitate la termen, constituirea unor gajuri și ipoteci, plata drepturilor salariale, plata unor lucrări de antrepriza, datorii provenind din moșteniri, datorii provenind din contracte de închiriere sau vânzare și orice alt tip de creață.

Recuperări creanțe

Avantajale tale

 • Optimizezi cashflow-ul și profitul companiei tale
 • Asiguram procedura completă, negociere, somație, reprezentare litigiu și executare silită
 • Gestionăm noi portofoliul de clienții rău platnici
 • Reducem riscurile comerciale și costurile de recuperare a creanțelor prin implementarea unor proceduri interne eficiente din punct de vedere legal
 • Gestionăm procedurile de insolvență lungi și anevoioase, urmărim atragerea răspunderii asociaților sau administratorilor în procedura de insolvență
 • Alegi soluția de recuperare a creanțelor care ți se potrivește
 • Nu te lăsăm să faci greșeli

Recuperări creanțe

Servicii pentru recuperări creanțe

 • Încercarea recuperarea creanței pe cale amiabilă, în cel mai scurt timp posibil, prin utilizarea unor instrumente de recuperare potrivită pentru tipul tău de creanță
 • Dacă este cazul, negociem reeșalonarea creanței și obținerea unor garanții suplimentare de plată (instrumente de plată CEC/BO), valabile pe perioada reeșalonării
 • Întocmim documentația și te reprezentăm în instanță în procedura de recuperare a creanței, în cazul eșecului recuperării creanței pe cale amiabilă
 • Te reprezentăm în relația cu executorul judecătoresc, în procedura executării silite
 • Recuperăm propriu zis a creanța și închidem dosarului
 • în procedura de recuperare a creațelor pe cale amiabilă obținem din partea debitorului instrumente de plată (CEC/BO) care sunt titluri executorii împotriva debitorului
 • în procedura de recuperare a creațelor pe cale amiabilă obținem garanții de plată imobiliare (ipotecă)
 • în cazul în care debitorul refuză să colaboreze, obținem pe cale judiciară, sechestru asigurator privind
 • indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile, precum și asupra conturilor bancare deținute de către debitor, în scopul valorificării lor în momentul în care se va obține titlul executoriu (hotărârea judecătorească definitivă)
 • obținere de informații detaliate legate de asociații, administratorii, fondul de comerț, eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului
 • verificarea existenței unor alte încercări de executare silită asupra averii debitorului
 • verificarea existenței unei eventuale de deschidere a procedurii insolvenței asupra debitorului
 • societăților comerciale care întâmpină dificultăți în încasarea facturilor, indiferent de izvorul obligației de plată
 • persoanelor fizice, în cazul nerespectării obligației de restituire a împrumutului, sau a prețului datorat în baza unui contract de vânzare - cumpărare
 • taxe judiciare de timbru aferente procedurilor judiciare
 • cauțiunea solicitată de către instanță în cazul procedurii sechestrului asigurator, cauțiune se recuperează la finalul procedurilor
 • contracte de împrumut
 • contracte de gaj, ipotecă, fideiusiune sau alte tipuri de garanții
 • contracte de muncă, plata drepturilor salariale
 • Varianta 1. Presupune  un onorariu procentual care se achită doar în situația recuperării creanței
 • Varianta 2. Presupune un onorariu fix pentru fiecare procedură distinctă (recuperarea creanței pe cale amiabilă, procedura judiciară, procedura de executare silită)

Solicită gratuit o evaluare a cazului

PAȘI DE URMAT

Începe acum

Nu mai pierde timpul pe Google sau pe forumuri, încercând să îți dai seama ce spune legea și care este soluția la problema ta juridică. Fiecare caz este unic în felul lui, cel mai în măsură să îți răspundă este un avocat specializat în domeniul respectiv.

Informare

Ne informezi cu privire la problema juridică cu care te confrunți, telefonic sau utilizând formularul de mai jos sau adresa de email

Cercetare

Dacă este cazul, o să solicităm mai multe informații, precum și să ne pui la dispoziție o serie de documente relevante

Strategie

Revenim în cel mai scurt timp cu o strategie potrivită pentru rezolvarea problemei tale

TOP