Banii tăi trebuie să fie în contul tău bancar!

Recuperări creanțe

Externalizarea procedurilor de colectare a creanțelor va diminua riscul ca plățile întârziate sau sumele nerecuperate să vă afecteze planurile.

Vă vom ajuta cu recuperarea creanțelor provenite din: împrumuturi nerestituite la scadenta, facturi neachitate la termen, constituirea unor gajuri și ipoteci, plata drepturilor salariale, plata unor lucrări de antrepriza, datorii provenind din moșteniri, datorii provenind din contracte de închiriere sau vânzare și orice alt tip de creață.

Avantajale tale

Optimizezi cashflow-ul și profitul companiei tale
 
Asiguram procedura completă, negociere, somație, reprezentare litigiu și executare silită
 
Gestionăm noi portofoliul de clienții rău platnici
 
Reducem riscurile comerciale și costurile de recuperare a creanțelor prin implementarea unor proceduri interne eficiente din punct de vedere legal
 
Gestionăm procedurile de insolvență lungi și anevoioase, urmărim atragerea răspunderii asociaților sau administratorilor în procedura de insolvență
 
Alegi soluția de recuperare a creanțelor care ți se potrivește
 
Nu te lăsăm să faci greșeli

Servicii pentru recuperări creanțe

Ce o să facem?

 • Încercarea recuperarea creanței pe cale amiabilă, în cel mai scurt timp posibil, prin utilizarea unor instrumente de recuperare potrivită pentru tipul tău de creanță
 • Dacă este cazul, negociem reeșalonarea creanței și obținerea unor garanții suplimentare de plată (instrumente de plată CEC/BO), valabile pe perioada reeșalonării
 • Întocmim documentația și te reprezentăm în instanță în procedura de recuperare a creanței, în cazul eșecului recuperării creanței pe cale amiabilă
 • Te reprezentăm în relația cu executorul judecătoresc, în procedura executării silite
 • Recuperăm propriu zis a creanța și închidem dosarului

Cum ne asigurăm că recuperăm creanța

 • în procedura de recuperare a creațelor pe cale amiabilă obținem din partea debitorului instrumente de plată (CEC/BO) care sunt titluri executorii împotriva debitorului
 • în procedura de recuperare a creațelor pe cale amiabilă obținem garanții de plată imobiliare (ipotecă)
 • în cazul în care debitorul refuză să colaboreze, obținem pe cale judiciară, sechestru asigurator privind
 • indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile, precum și asupra conturilor bancare deținute de către debitor, în scopul valorificării lor în momentul în care se va obține titlul executoriu (hotărârea judecătorească definitivă)
 • obținere de informații detaliate legate de asociații, administratorii, fondul de comerț, eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului
 • verificarea existenței unor alte încercări de executare silită asupra averii debitorului
 • verificarea existenței unei eventuale de deschidere a procedurii insolvenței asupra debitorului

Cui se adresează acest serviciu

 • societăților comerciale care întâmpină dificultăți în încasarea facturilor, indiferent de izvorul obligației de plată
 • persoanelor fizice, în cazul nerespectării obligației de restituire a împrumutului, sau a prețului datorat în baza unui contract de vânzare – cumpărare

Care sunt cheltuielile​​ 

 • taxe judiciare de timbru aferente procedurilor judiciare
 • cauțiunea solicitată de către instanță în cazul procedurii sechestrului asigurator, cauțiune se recuperează la finalul procedurilor

Izvorul obligației de plată​​ 

 • contracte de împrumut
 • contracte de gaj, ipotecă, fideiusiune sau alte tipuri de garanții
 • contracte de muncă, plata drepturilor salariale

Care sunt onorariile 

 • Varianta 1. Presupune  un onorariu procentual care se achită doar în situația recuperării creanței
 • Varianta 2. Presupune un onorariu fix pentru fiecare procedură distinctă (recuperarea creanței pe cale amiabilă, procedura judiciară, procedura de executare silită)