ONRC – care este procedura de modificare / schimbare a denumirii unei societăți comerciale

Modificarea denumirii unei societăți comerciale implică parcurgerea unor pași legali și completarea unor documente necesare. Procedura poate fi rezumată astfel:

Operațiuni prealabile care trebuie îndeplinite la ONRC

Completați cererea de verificare disponibilitate și rezervare denumire firmă cu trei denumiri, în ordinea preferințelor. (disponibilă aici)

Înregistrare documentație la ONRC

  • Completați cererea de înregistrare (disponibilă aici)
  • Furnizați dovada verificării disponibilității și a rezervării denumirii firmei, obținută la pasul anterior
  • Depuneți actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege, în original.
  • Depuneți actul constitutiv actualizat (original).

Alte documente suplimentare (dacă este cazul)

  • Furnizați dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului.
  • Prezentați dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Alte modificări ale actului constitutiv

  • În cazul în care au loc alte modificări ale actului constitutiv, depuneți înscrisurile corespunzătoare respectivelor modificări și declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți (disponibilă aici)

Dovezile privind plata tarifului legal

  • Plătiți tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, Partea a VII-a, după caz.

Pentru alte informații suplimentare poți să citești inclusiv:

ONRC – Descrierea procedurii interne ONRC și alte informații suplimentare

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.