Contestația la executare în cazul clauzelor abuzive, în contractele încheiate cu consumatorii implică analiza atentă a aspectelor formale și de fond. Având în vedere că de cele mai multe ori consumatorii (persoane fizice) nu sunt atenți la termenele legale, de cele mai multe ori solicitările consumatorilor în fașa instanței sunt formulate tardiv, adică peste termenele legale stabilite de legiuitor pentru depunerea unor astfel de cereri. Tardivitatea formulării contestației poate avea consecințe nefavorabile pentru consumator, împiedicând acesta să obțină anularea clauzelor abuzive sau anularea executării silite.

CADRUL LEGAL PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE DE CREDIT

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Directiva 93/13/CEE stabilește cadrul legal pentru protejarea consumatorilor în cazul contractelor care conțin clauze abuzive. În conformitate cu această directivă, clauzele abuzive nu sunt obligatorii pentru consumator și pot fi contestate în instanță.

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele încheiate între comercianți și consumatori

Legea nr. 193/2000 reglementează clauzele abuzive în contractele încheiate între comercianți și consumatori în România. Aceasta prevede că instanțele pot să declare abuzive și să anuleze aceste clauze în contractele încheiate între părți.

Hotărârea CJUE în cauza C-75/19

Hotărârea CJUE în cauza C-75/19 aduce o serie de clarificări în ceea ce privește contestarea executării în cazul contractelor de credit cu clauze abuzive, în sensul termenului de depunere a contestației la executare prin care se solicită analiza clauzelor abuzive. Concluziile CJUE sunt următoarele:

„Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.”

TARDIVITATEA CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE CONFORM REGLEMENTĂRILOR INTERNE

Condițiile legale de introducere

Conform legislației române, contestația la executare trebuie să fie introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării titlului executoriu sau, în cazul în care comunicarea nu a fost făcută, de la data începerii executării silite. Această perioadă este considerată ca fiind un termen de decădere, ceea ce înseamnă că, dacă nu este respectat, dreptul de a contesta executarea se pierde.

Efectele tardivității

În cazul în care contestația la executare este introdusă după expirarea termenului legal, instanța va constata tardivitatea acesteia și va respinge cererea ca fiind inadmisibilă. Astfel, consumatorul nu va mai putea invoca motivele privind caracterul abuziv al clauzelor contractuale în discuție.

CE ADUCE A ADUS NOU HOTĂRÂREA CJUE ÎN CAUZA C-75/19?

Contestația la executare se poate face depășind termenul de 15 zile, termen imperativ stabilit de art. 715 C. proc. civ. dacă se invocă existența vor clauze abuzive în cadrul titlului executoriu, mai precis în cadrul Contractului de credit / împrumut.

Clauzele care sunt considerate cele mai abuzive se referă, printre altele, la: comisioanele pentru acordare și administrare/gestionare, risc; dobânzile contractuale ilegal majorate sau calculate în mod abuziv; dobânzile penalizatoare și alte cheltuieli bancare; precum și clauzele referitoare la riscul valutar în cazul în care cursul valutar este blocat.

PAȘI DE URMAT PENTRU CONTESTAREA EXECUTĂRII ÎN CAZUL CLAUZELOR ABUZIVE

Dacă sunteți în situația în care aveți un contract de credit cu clauze abuzive, următorii pași vă pot ajuta în contestarea executării:

Consultarea unui avocat specializat

Primul pas în contestarea executării este consultarea unui avocat specializat în drept civil & comercial. Acesta vă poate oferi sfaturi cu privire la validitatea clauzelor din contract și la strategia legală adecvată.

Avocatul va redacta chemare în judecată

Următorul pas este întocmirea unei cereri de chemare în judecată, în care se solicită instanței să declare nulitatea clauzelor abuzive și să anuleze executarea.

Pregătirea documentelor și a probelor

Pentru a susține cererea de chemare în judecată, este esențial puneți la dispoziție avocatului documentele și probele relevante. Acestea pot include contractul de credit, extrasele de cont, corespondența cu banca și orice alte documente care demonstrează caracterul abuziv al clauzelor.

Susținerea cererii în ața instanței

După depunerea cererii de chemare în judecată, urmează să fie stabilit termenul de judecată, unde avocatul angajat în cauză de către dumneavoastră va susține argumentele detaliate pe larg în cadrul contestației la executare.

CONCLUZIE

Având în vedere clarificările aduse de CJUE în hotărârea C-75/19, consumatorii nu mai sunt limitați acum de termenul de 15 zile stabilit în legislația națională pentru a deschide un proces în fața instanțelor naționale. Pentru a obține rezultatele dorite, este esențial să consultați un avocat specializat și să urmați pașii de mai sus în mod riguros.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.