Dacă trebuie să participi la un litigiu, ar fi bine să îl câștigi!

Litigii civile și comerciale

Toate litigiile au doi numitori comuni: contractul și legea.

Cu o experiență de peste 250 de litigii gestionate anual, suntem pregătiți să furnizăm servicii de reprezentare eficiente în urătoarele domenii: civil, comercial, executări silite, exproprieri, contencios administrativ, fiscal, asigurări, imobiliar, societar, bancar.

Litigii civile și comerciale

Avantajale tale

 • Identificarea problemei juridice și a soluției sunt gratuite
 • Încercăm rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului dacă este posibil
 • Nu intenționăm să contractăm litigii care nu pot să fie câștigate, și în domenii în care nu suntem specializați, nu folosește  nimănui și este o pierdere de timp pentru toate părțile implicate
 • Te asistăm în faza precontecioasă cu privire la documentele care trebuie obținute pentru depunerea dosarului în instanță
 • Stabilim împreună care sunt obiectivele care trebuie atinse la finalizarea litigiului
 • Avem o experiență de peste 30 de ani în gestionarea litigiilor, cu un număr de aproximativ 250 litigii/an
 • Nu te lăsăm să faci greșeli  

Litigii civile și comerciale

Servicii pentru litigii civile și comerciale

 • litigii în legătură cu dreptul de proprietate
 • litigii în legătură cu contractele de închiriere
 • litigii privind evacuarea chiriașilor
 • litigii privind rectificarea suprafeței în Cartea Funciară
 • litigii privind despăgubirea oferită în procedurile de expropriere
 • litigii privind răspunderea delictuală, despăgubiri și prejudicii
 • litigii privind grănițuirea imobilelor și revendicare
 • litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj
 • litigii privind anularea contractelor (acțiune pauliană)
 • litigii privind asigurarea / anularea unor servituții de trecere, vedere, scurgerea apelor naturale
 • litigii privind anularea contractelor pentru vicii de consimțământ (eroare, dol, violență)
 • litigii privind reducerea prețului pentru vicii ascunse
 • litigii privind exercitarea dreptului de regres
 • litigii privind îmbogățirea fără justă cauză
 • litigii privind rezilierea / rezoluțiunea contractelor
 • litigii privind ordonanța de plată / somația de plată
 • litigii privind cereri în pretenții
 • litigii privind procedura insolvenței
 • litigii referitoare la recuperare creanțe
 • litigii referitoare la executare silită
 • litigii referitoare la încălcarea drepturilor sau obligațiilor contractuale
 • litigii în domeniul imobiliar și al investițiilor imobiliare
 • litigii între proprietari și chiriași
 • litigii în domeniul proprietății intelectuale și industriale
 • litigii legate de concurență neloială
 • litigii în legătură cu cecuri, cambii, bilete la ordin, scrisori de garanție bancară etc.
 • investire cu formulă executorie CEC-uri și BO
 • litigii referitoare la anularea Hotărârilor AGA
 • litigii referitoare la suspendarea efectelor Hotărârilor AGA
 • litigii între asociați, acționari și administratorii societății
 • litigii în legătură cu administrarea societăților comerciale
 • litigii în legătură cu atragerea răspunderii administratorului
 • litigii în legătură cu atragerea răspunderii asociatului
 • litigii cu privire la excluderea unui asociat din societate
 • Atragere la răspundere a organelor de conducere, asociaților, acționarilor și administratorilor în baza art.169 din Legea insolvenței nr.85/2014
 • Atragere la răspundere a organelor de conducere, asociaților, acționarilor și administratorilor în baza art.25 din codul de Procedura fiscală
 • litigii în legătură cu deciziile de sancționare a angajaților
 • litigii în legătură cu deciziile de concediere

PAȘI DE URMAT

Începe acum

Nu mai pierde timpul pe Google sau pe forumuri, încercând să îți dai seama ce spune legea și care este soluția la problema ta juridică. Fiecare caz este unic în felul lui, contactează un avocat din Timișoara și lasă-ne să îți oferim răspunsurile pe care le cauți.

Informare

Ne informezi cu privire la problema juridică cu care te confrunți, telefonic sau utilizând formularul de mai jos sau adresa de email

Cercetare

Dacă este cazul, o să solicităm mai multe informații, precum și să ne pui la dispoziție o serie de documente relevante

Strategie

Revenim în cel mai scurt timp cu o strategie potrivită pentru rezolvarea problemei tale

Solicită o evaluare a cazului

CONECTEAZĂ-TE CU NOI

TOP